sasniegumi

| | |

Skolas audzēkņu sasniegumi aprīlī

Aprīlis nes ne tikai jokus un krāsainus lietus pilienus, bet arī prieku un gandarījumu par mūsu audzēkņu sasniegumiem dažādos konkursos. Valsts konkursā Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem šogad skolu pārstāvēji 4 audzēknes – Liene Emīlija Ozoliņa, Kristīne Povha (pedagoģe Skaidrīte Krīgere), Evelīna Irbīte un Undīne Dzene (pedagoģe Inta Putniņa-Cīrule). Šī gada…

| |

Ernests Valts Circenis – atkal diplomands

Latvijas Nacionālais Kultūras centrs ik pēc 4 gadiem organizē konkursu audzēkņiem kādā no mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmām. Šī gada 9.februāra vēlā vakarā noslēdzās Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle audzēkņu valsts konkursa fināls, kas divas dienas norisinājās Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolai blakus esošajā…

| | |

Atskats uz Mūzikas un mākslas skolas paveikto

Atzinības un pateicības rakstus saņēmušo Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu kopbilde. I rindā no kreisās stāv: kora diriģente Iveta Mežajeva, 7.saksofona klases audzēknis Henrijs Augšpuls, 8.klavieru klases audzēkne Megija Augustāne, 3.flautas klases audzēknes Ance Millere un Samanta Ozola, 2.flautas klases audzēknis Ilgonis Vēzis II rindā no kreisās stāv: 7.akordeona klases…

|

Atskats uz pavasara veiksmēm mūzikas un mākslas skolā

Laikā, kad ziema atkāpusies un padevusies bagātīgo pavasara ziedu kupenām, kad smaržo ievas un ābeļziedi, kad putni piedziedājuši pilnas mežmalas no prieka, ka ir atkal atgriezušies mājās, ir klāt maijmēness ar skaistajiem Darba, Latvijas, Mātes un Ģimeņu svētkiem. Arī šogad 10. maijā aicinājām Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecākus uz Ģimeņu svētkiem….

| | |

Konkursu laureāti un dalībnieki 2012./2013. m.g.

Kā jau katru gadu, arī šogad Ģimeņu dienas pasākumā suminājām Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņus – 2012./2013. mācību gada konkursu laureātus un dalībniekus. Saksofona spēles audzēknis Henrijs Augšpuls ieguvis 2.vietu III mūzikas skolu kameransambļu konkursā, spēlējot kopā ar Ernestu Valtu Circeni (skolotāja Natālija Čuriļina). Taču Ernestam bez šīs 2.vietas ir vēl divas…

| | |

Atskatoties uz 2011./2012. mācību gadu

Kad beigušies pārcelšanas un skolas beigšanas eksāmeni, kad pagājis izlaidums un saņemtas liecības, kad uzņemti jauni audzēkņi, uz īsu brīdi Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā iestājies klusums. Liekas savādi, ka no klasēm neskan dažādo mūzikas instrumentu skaņas un starpbrīžos draudzīgi nečalo mākslas nodaļas audzēkņi. Tikai skolotāji steidz sakārtot dokumentāciju, nedaudz saguruši, taču domās…