Aprīlis nes ne tikai jokus un krāsainus lietus pilienus, bet arī prieku un gandarījumu par mūsu audzēkņu sasniegumiem dažādos konkursos. Valsts konkursā Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem šogad skolu pārstāvēji 4 audzēknes – Liene Emīlija Ozoliņa, Kristīne Povha (pedagoģe Skaidrīte Krīgere), Evelīna Irbīte un Undīne Dzene (pedagoģe Inta Putniņa-Cīrule). Šī gada tēma bija grāmatu grafiskais dizains un ilustrācija. 5. klases audzēkne Evelīna Irbīte saņēma Atzinību savā vecuma grupā, kas ir augsts novērtējums, jo konkursā kopumā piedalījās 564 dalībnieki, Evelīnas pārstāvētajā vidējā grupā – 198 dalībnieki.

Savukārt Mārupes Mūzikas un mākslas skolas rīkotajā Latvijas mākslas skolām veltītajā konkursā „Skaņu palete” ar šī gada tēmu „Saknes” piedalījās Linda Juodžonite, Liene Emīlija Ozoliņa, Sandija Tobiase un Jogita Lazdiņa skolotājas Edītes Lases vadībā. Darbi tika izstrādāti tekstilmākslas tehnikā. Linda Juodžonite saņēma skatītāju Atzinību, bet Jogita Lazdiņa ieguva 2. vietu savā vecuma grupā.

Mūzikas nodaļu tikko 25. aprīlī notikušajā Vidzemes reģiona Mūzikas un mākslas skolu akordeonistu – solistu konkursā „Cēsis – 2018” pārstāvēja akordeona spēles skolotājas Samantas Čipinskas 1. klases audzēkne Endžija Andriksone, kas savā vecuma grupā ieguva 2. vietu.

Esam lepni par saviem audzēkņiem un pedagogiem!


Latvijas Nacionālais Kultūras centrs ik pēc 4 gadiem organizē konkursu audzēkņiem kādā no mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmām. Šī gada 9.februāra vēlā vakarā noslēdzās Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle audzēkņu valsts konkursa fināls, kas divas dienas norisinājās Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolai blakus esošajā Kultūras nama zālē.

Konkursa finālā Ogres novadu pārstāvēja Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēknis Ernests Valts Circenis, iegūstot savā grupā 14 audzēkņu konkurencē 3.vietu republikā. Pirms tam konkursa II kārtā Vidzemes reģionā Ernests ieguva 2.vietu un tika izvirzīts dalībai finālā. Ernests izpildīja J.S.Baha Mazu prelūdiju un fūgu re minorā, B.K.Pšibiļska „Sonatina ritmika” 1.daļu un H.Rebane „Sniegotā nakts”. Viņa skolotāja Marita Karpa ļoti priecājās par Ernesta sasniegumiem un katra žūrijas locekļa uzrakstīto pozitīvo vērtējumu.

Konkursa žūrijā bija Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docents Jurijs Rižovs, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pieaicinātā docētāja Līga Catlaka, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektors Artūrs Noviks un akordeonists Kaspars Gulbis.


Atzinības un pateicības rakstus saņēmušo Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu kopbilde.

I rindā no kreisās stāv: kora diriģente Iveta Mežajeva, 7.saksofona klases audzēknis Henrijs Augšpuls, 8.klavieru klases audzēkne Megija Augustāne, 3.flautas klases audzēknes Ance Millere un Samanta Ozola, 2.flautas klases audzēknis Ilgonis Vēzis

II rindā no kreisās stāv: 7.akordeona klases audzēknis Ernests Valts Circenis, flautas spēles pedagogs Juris Gailītis, mūzikas teorijas pedagoģe Vineta Līce, akordeona spēles pedagoģe Marita Bērziņa, klavierspēles pedagoģe un koncertmeistare Valda Garūta, kora koncertmeistare un skolas direktore Vita Ervalde, mākslas pedagoģe Inta Cīrule-Putniņa, pūšaminstrumentu spēles pedagogs Andis Bičevskis


Laikā, kad ziema atkāpusies un padevusies bagātīgo pavasara ziedu kupenām, kad smaržo ievas un ābeļziedi, kad putni piedziedājuši pilnas mežmalas no prieka, ka ir atkal atgriezušies mājās, ir klāt maijmēness ar skaistajiem Darba, Latvijas, Mātes un Ģimeņu svētkiem. Arī šogad 10. maijā aicinājām Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecākus uz Ģimeņu svētkiem. Sākumā bija konkursu dalībnieku un laureātu koncerts, bet vēlāk – audzēkņu un vecāku kopīga darbošanās mākslas darbnīcās. Tā kā mācību gads tuvojās noslēgumam, pasākums bija kā atskaite par padarīto un atskats uz audzēkņu sasniegumiem II semestrī. Pavisam 2013./2014.m.g. notikuši 47 ārpusskolas pasākumi – izstādes, koncerti, konkursi, festivāli, mācību ekskursijas, baleta izrādes, koncertlekciju, izstāžu un muzeju apmeklējumi u.c.

Otrajā semestrī varam lepoties ar audzēkņu panākumiem konkursos. Visvairāk konkursos piedalījies Ernests Valts Circenis gan kā akordeonists, gan kā jaunais komponists. Jaunrades dziesmu konkursā „Kas mēs bijām, būsim, 2013./2014. mācību gada konkursu dalībnieki un laureāti ar pedagogiem esam” II kārta Alojā viņš ieguvis 2.vietu, Mūzikas jaunrades konkursā „Skaņuraksti Ādažos” – 3.vietu (pedagogs Vineta Līce), Starptautiskajā jauno izpildītāju konkursā „Kaunas Sonorum 2013” – diplomu, XII starptautiskajā mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkursā „Naujene 2014.” – 2.vietu, Vidzemes mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkurss „Cēsis 2014” – Grand Prix balvu un kopā ar Henriju Augšpulu muzicējis kameransamblī X akordeonistu festivālā „Labam garastāvoklim” Ogrē (pedagogs Natālija Čuriļina). Saksofonists Henrijs Augšpuls (ped. Andis Bičevskis) un flautiste Kitija Balode ( ped. Juris Gailītis) kā solisti skolu pārstāvēja Vidzemes mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles vecāko klašu audzēkņu koncertā Valkā, bet Māra Kļaviņa (ped. Rūdolfs Bahmanis) sekmīgi piedalījās Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle audzēkņu valsts konkursa II kārtā Cēsīs. Gan Diāna Prikule, gan Elizabete Pilmane (ped. Valda Garūta) piedalījās „I Latviešu klaviermūzikas konkursā 2014” Rīgā un abas ieguva 3.vietu. Ar patīkamu pārsteigumu un nopietnu pieteikumu uz skolēnu 2015.gada Dziesmusvētkiem sevi ir pieteicis jaunākais kolektīvs skolā – sākotnēji kā vokālais ansamblis, pēc tam jau kā 5.-7.klašu koris (diriģente Iveta Mežajeva). Kolektīvs Starpnovadu vokālo ansambļu skatē „Balsis” Ogrē ieguva 1.pakāpes diplomu, Vokālās mūzikas konkursā „Balsis 2014.” 2.kārtas konkursā Limbažos – 2.pakāpes diplomu, Starpnovadu koru skatē Ogrē – 1.pakāpes diplomu un Vidzemes reģiona skolu koru skatē Cēsīs – 1.pakāpes diplomu. Kora sastāvā dziedāja Ance Ikauniece, Reinis Jurka, Māra Kļaviņa, Evija Korovacka, Estere Ozoliņa, Anna Stauža, Aiga Vingre, Gerda Sedoja, Selva Ervalde, Megija Augustāne, Jogita Baltmane, Beāte Blauberga, Ruvīms Kiseļovs, Jānis Zeļģis, Dagnis Krūmiņš, Ance Sirsone, Sonora Sproģe un Patrīcija Laurinoviča. Nopietns pārbaudījums bija arī mākslas nodaļas audzēknēm Laurai Putniņai, Gerdai Osokinai, Alīnai Krjukai un Beātei Ločmelei (skolotāja Skaidrīte Krīgere), piedaloties Latvijas mākslas skolu audzēkņu valsts konkursa „Es. Telpa. Vide” II kārtā Rīgā. Laura Putniņa, Dzintra Vingre, Elza Sirsone, Annija Augšpule, Ivo Bombāns, Linda Smilškalne, Paula Kļaviņa, Alīna Krjuka, Beāte Ločmele, Jogita Lazdiņa un Amanda Brauere (skolotāja Skaidrīte Krīgere) nosūtīja savus zīmējumus – tautasdziesmas attēlojumu Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālo darbu konkursam „Jāņa Cimzes Dziesmu rota”. Nozīmīgs ir bijis koncerts tirdzniecības parkā „Alfa”, kas notika labdarības akcijas ietvaros. Audzēkņi sevi radoši parādīja mūzikas teorijas pēcpusdienā, kuru vadīja skolotājas Vineta Līce un Juta Isate, kā arī Joku dienā, kad uz vienu stundu mākslas nodaļas audzēkņi samainījās vietām ar mūzikas nodaļas audzēkņiem un rezultātā vērtējām mūziķu mākslas darbu izstādi un klausījāmies mākslinieku koncertu, kurā skanēja vijoles, klavieres, strinkšķināmie jogurta trauciņi, sitamie instrumenti un pat dziedāja ansamblis. Skolotāji un koncertmeistari ieguldījuši milzīgu papilddarbu, par kuru saņēma Pateicību.

Arī vasaras mēnešos notiks dažādas aktivitātes. Jūnija pirmajās divās nedēļās mākslas nodaļas audzēkņi turpinās darboties „Zaļajā praksē” – zīmēs dabā un ne tikai dabā, bet arī izdaiļos Madlienas autoostas uzgaidāmo telpu, bet liecības saņems „Brakos”, kur plānots mākslas nodaļas mācību gada noslēgums. Ernests Valts Circenis piedalīsies jauno komponistu nometnē Madonā, bet 30. augustā uzstāsies kā solists kopā ar Vidzemes simfonisko orķestri jaunajā koncertzālē „Cēsis”.

Novēlu visiem madlieniešiem – ne tikai saturīgi un interesanti pavadīt vasaru, bet arī atpūsties, uzkrāt spēkus un stiprināt veselību jaunam rudens darba cēlienam.

Vita Ervalde


Kā jau katru gadu, arī šogad Ģimeņu dienas pasākumā suminājām Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņus – 2012./2013. mācību gada konkursu laureātus un dalībniekus.

Saksofona spēles audzēknis Henrijs Augšpuls ieguvis 2.vietu III mūzikas skolu kameransambļu konkursā, spēlējot kopā ar Ernestu Valtu Circeni (skolotāja Natālija Čuriļina). Taču Ernestam bez šīs 2.vietas ir vēl divas 1.vietas – Vidzemes reģiona akordeonistu konkursā Līgatnē un akordeonistu konkursā „Cēsis 2013.” Taču liels panākums Ernestam ir 3.vieta Starptautiskajā akordeonistu konkursā Limbažos.

Dagnis Krūmiņš (skolotāja Ilva Kaulača), Diāna Prikule, un Megija Augustāne (skolotāja Valda Garūta) piedalījās reģionālajā valsts pianistu konkursā Cēsīs. Megijai otrs pianistu konkurss bija Dobelē. Taču mazā pirmklasniece Elizabete Pilmane (skolotāja Valda Garūta) jau ir vairāku starptautisko konkursu laureāte – Rīgas Starptautiskajā Jauno pianistu konkursā ieguvusi 1.vietu, bet Concours Musical de France Parīzē – 3.vietu. Gerda Sedoja (skolotājs Juris Gailītis un koncertmeistare Ilva Kaulača) pārstāvēja skolu Vidzemes reģiona mūzikas skolu pūšaminstrumentu nodaļu audzēkņu koncertā Madonā.

Arī mākslas nodaļas audzēkņi aktīvi piedalījušies konkursos. Elza Sirsone, Dārta Olekša un Alīna Krjuka (skolotāja Inta Putniņa Cīrule) Muzikālā dāvana saņēmušas Atzinību no Čehijā rīkotā mākslas konkursa „Lidice 2012”, kurā šī gada konkursa tēma bija „Fantāziju rotaļlietas”.

Skolotājas Skaidrītes Krīgeres Krīgeres vadībā 20 audzēkņi piedalījušies Ziemassvētku kartiņu pagatavošanā organizācijas „EURIKA” rīkotajā labdarības akcijā un vēl 10 audzēkņi sagatavojuši zīmējumus konkursam „Es dzīvoju pie jūras”.

Pateicība saņemta no vizuālā konkursa „Blaumaņa brīnumzālītes” Ērgļos rīkotā konkursa organizatoriem. Ilustrācijas Blaumaņa „Velniņiem” zīmēja Dzintra Vingre, Beāte Ločmele, Linda Smilškalne, Annija Augšpule, Elza Sirsone, Monta Lilija Olekša, Alīna Krjuka, Laura Putniņa, Sintija Leimane un Samuels Gintars Dzalbs (skolotājas Skaidrīte Krīgere un Inta Putniņa Cīrule). Daži no mūsu audzēkņu zīmējumiem pat tikšot ievietoti grāmatā par Blaumani.

Šogad mākslas skolu valsts konkurss notika mācību priekšmetā Gleznošana un tajā piedalījās 290 audzēkņi no visām mākslas skolām. Konkursā piedalījās skolotājas Vinetas Kazekas audzēkņi Zenta Vītola, Samanta Gulbe, bet Monta Lilija Olekša ieguva Atzinību. Skolotājas Edītes Lases vadībā Kristīne Vonoga, Patrīcija Laurinoviča, Linda Šķēla un Amanda Zariņa sagatavojušas un nosūtījušas darbus tekstilmākslas konkursam Rīgā.

Ir liels prieks par to, ka, gan audzēkņu, gan skolotāju papilddarba rezultātā mūsu skolai, pagastam un novadam ir ar ko lepoties. Mūsu bērni ir tikpat talantīgi kā pilsētās. Tādēļ esam pateicīgi Ogres novada pašvaldībai par to, ka skolā esam varējuši realizēt pilnās mācību programmas un priecāties par dāsno pavasara „ražu” – konkursu laureātiem un absolventiem.

Vita Ervalde


Kad beigušies pārcelšanas un skolas beigšanas eksāmeni, kad pagājis izlaidums un saņemtas liecības, kad uzņemti jauni audzēkņi, uz īsu brīdi Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā iestājies klusums. Liekas savādi, ka no klasēm neskan dažādo mūzikas instrumentu skaņas un starpbrīžos draudzīgi nečalo mākslas nodaļas audzēkņi. Tikai skolotāji steidz sakārtot dokumentāciju, nedaudz saguruši, taču domās jau kaļ nākotnes plānus.

Arī šis mācību gads pagājis godam – bagāts ar pasākumiem un panākumiem. Skola saņēmusi akreditāciju uz nākamajiem 6 gadiem. Šajā mācību gadā esam spēlējuši koncertos Jumpravas baznīcā, Valsts svētkos Lēdmanes tautas namā, uzstājušies 4 Ziemassvētku koncertos, iepriecinājuši Madlienas pansionāta iemītniekus ar koncertu, ar zēnu priekšnesumiem piedalījušies Sieviešu dienai veltītajā pasākumā Madlienas kultūras namā, koncertējuši un izrādījuši mākslas nodaļas audzēkņu darbus Ķeipenes, Lauberes, Lēdmanes, Krapes, Mazozolu, Taurupes un Meņģeles skolās, izstādes iekārtojuši Madlienas pagasta pārvaldes ēkā, bibliotēkā, kultūras namā, skolā. „Ģimenes svētkos” sniedzām atskaites koncertu, pēc kura vecāki kopā ar bērniem varēja piedalīties radošajās darbnīcās, lai dažādās tehnikās un materiālos izveidotu skatuves noformējumu izlaidumam. Pateicoties skolotājas Sarmītes Paegles uzņēmībai, audzēkņi 4 reizes apmeklējuši koncertlekciju ciklu Rīgā. Mākslas nodaļas audzēkņi bijuši trīs skolotājas Intas Putniņas Cīrules organizētajos mācību braucienos. Mākslas nodaļas audzēkņi piedalījušies izstādē „Iekāp Rīgas mākslā”, Valsts konkursā mācību priekšmetā Kompozīcija, tekstilmozaīkas konkursā „Ziedi” Rīgā, nosūtīti darbi konkursam „Lidice 2012” uz Čehiju. Mūzikas nodaļas audzēkņi piedalījušies 9 konkursos. Dagnis Krūmiņš piedalījies jauno pianistu festivālā „Baltais un melnais” Ogrē un pianistu konkursā „Spēlē zēni!” Rīgā, kurā saņemta Atzinība. Arī Alise Ketlere piedalījās jauno pianistu festivālā „Baltais un melnais” Ogrē un kameransamblī kopā ar Kitiju Balodi un Gerdu Sedoju uzstājās Noras Novikas VI Starptautiskajā mazās kamermūzikas konkursā Mārupē. Kad pārējie audzēkņi baudīja pavasara brīvlaiku, Megija Augustāne startēja II Starptautiskajā Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkursā Siguldā, Elza Sirsone un Reiners Bērziņš savas zināšanas pārbaudīja mākslas skolu valsts konkursā mācību priekšmetā Kompozīcija. Marks Kiseļovs par dalību akordeonistu konkursā Cēsīs saņēmis Atzinību, bet Ernests Valts Circenis – 2.vietu. Ernests kameransamblī kopā ar Henriju Augšpulu piedalījās 9.akordeonistu festivālā „Labam garastāvoklim” Ogrē. Vēl Henrijs Augšpuls startēja III Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā VIVA LA MUSICA Daugavpilī, bet veiksmīgāks sniegums bija II Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pūšaminstrumentu konkursā Ozolniekos, kur iegūta 3.vieta. Šajā konkursā piedalījās arī Gerda Sedoja.

Paldies skolotājiem Sarmītei Paeglei, Ilvai Kaulačai, Natālijai Čuriļinai, Valdai Garūtai, Jurim Gailītim, Andim Bičevskim, Intai Putniņai Cīrulei, Skaidrītei Krīgerei un Edītei Lasei, kuri veikuši milzīgu papilddarbu, sagatavojot audzēkņus konkursiem.

Visiem novēlu vasarā uzkrāt enerģiju, baudīt dabas veltes, iegūt jaunus iespaidus, apmeklēt kultūras un sporta pasākumus, lai ziemas vakaros netrūktu radošu domu un ideju.

Vita Ervalde