mākslas nodaļa

| |

Un MĀCĪBAS var sākties!

Septembris, pilni zari pīlādžu un saules. Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skola piebirusi pilna smaidošu cilvēku. Pirmā skolas diena. Direktore Vita Ervalde sveica visus ar jaunā mācību gada sākšanos un novēlēja ikvienam sasniegt savu mērķi – mūzikas nodaļas audzēkņiem apgūt instrumenta spēli un mākslas nodaļas audzēkņiem prasmi attēlot un izveidot dažādas lietas, vecākiem nodrošināt bērniem iespēju apgūt papildus prasmes mūzikas un mākslas jomā, skolotājiem nodot savas zināšanas interesantā un aizraujošā veidā audzēkņiem. Pa vasaru skolā izremontētas trīs klavieru nodaļas klases, paldies Andim Bičevskim par paveikto darbu. Skola ir gatava 30 gadu pastāvēšanas svinībām novembrī. Par godu lielajai jubilejai viss novembris iecerēts kā svinību mēnesis, katru nedēļu rīkojot pa koncertam, kurā piedalās visi noteiktas nodaļas audzēkņi. 30. novembrī notiks skolas salidojums. Pirmajā klasē mācības šogad uzsāks 19 bērni, viņus mīļi sveica direktora vietnieces mācību darbā, dāvinot mācību uzsākšanai nepieciešamās darba burtnīcas. Savukārt audzēkņi, kas centīgi mācījušies un sevi radoši pierādījuši iepriekšējā mācību gadā, tika pie direktores sniegtām atzinībām, bet viņu vecāki – pateicībām. Augustā no skolas pēc 21 darba gada atvadījās mākslas skolotāja Vineta Kazeka. Tieši tikpat ilgi – 21 apzinīgu un atbildīgu gadu – kā direktores vietniece mācību darbā skolā aizvadījusi skolotāja Sarmīte Paegle, kas amata pienākumus tagad uzticēja klavieru nodaļas absolventei Evai Knospiņai. Eva atgriezusies darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma. Skolotāju rindas šogad papildinās 5 jauni pedagogi – skolas absolvente Sanita Rešinska un skolas kultūras metodiķe Santa Siliņa mākslas nodaļā, savukārt mūzikas nodaļā flautas pēli turpmāk mācīs Sarmīte Granta, sitaminstrumentu spēli Aleksandrs Pļeskačs, bet klarnetes un akordeona spēli Dainis Garūts. Mākslas nodaļā uz kādu laiku direktora vietnieces pienākumus veiks Ineta Frēliha. Kopumā skolā tiek īstenotas 8 profesionālās ievirzes programmas 88 audzēkņiem un 6 interešu izglītības programmas 52 audzēkņiem, šogad interešu izglītībā jaunums – keramika pie skolotājas Sanitas Rešinskas, visi interesenti ir laipni gaidīti. Lielu paldies direktore sacīja Ojāram Atslēdziņam kā ilggadējam pagasta pārvaldes vadītājam par skolai sniegto atbalstu. Savukārt Ojārs Atslēdziņš izteica pateicību Vitai Ervaldei par sekmīgu skolas vadīšanu, skolas darbu nodrošinot ar kvalificētiem pedagogiem un spējot atrisināt ik problēmu. Svinīgo sadaļu noslēdza koklētāju kopa no Rīgas „Austras koks” Laimas Jansones vadībā. Dalībnieces, dažādu profesiju pārstāves, kokles spēli sākušas apgūt pirms trim gadiem, kad dvēseles meklējušas jaunu garīgās izaugsmes ceļu. Lieliski saspēlējušās un sadziedājušās, 7 koklētājas savā pulkā ieaicinājušas arī bundzinieku – ritma meistaru. Kopas dalībnieces galvenokārt spēlē uz  Latgales koklēm, savukārt atraktīvā virtuoze Laima Jansone demonstrēja prasmi uz dažādām koklēm, arī uz unikālas, pasaulē vienīgās basa kokles (pavisam viņai ir astoņas dažādas kokles). Un, kā apliecināja kopas dalībnieces, Laima kokli spēlē gan priecīgos brīžos, gan skumjos un pat tad, kad esot dusmīga, viņa ņemot kokli un dodas mežā izspēlēties. Tieši to – sadraudzēties ar savu instrumentu un mājās uz tā īstenot neiespējamas lietas – mūzikas nodaļas audzēkņiem novēlēja viesmākslinieces, jo arī Laima skolas laikā esot bijusi mazs mūzikas huligāns, kas iemācījusies ne tikai saprasties, bet brīnišķīgi pārvaldīt kokli. Koncertu apskaņoja Mareks Liepa un Edgars Mežajevs, paldies par atsaucīgo sadarbību. Tieši tāpēc mums ir lielisks pagasts un lieliska skola, jo tajā strādā lieliski cilvēki. Lai sirsnīgā koncerta radītais pacilājums un prieks pavada ikvienu, kam septembris nozīmē jauna gada sākumu! Pīlādzis ir svētībai, pilni koki ogu pareģo bagātīgu gadu, lai tāds tas arī ir! Santa Siliņa, kultūras metodiķeFoto – Andis Bičevskis

| |

Azartiskie „Kažociņi”

Šīs ziemas mēneši, īpaši februāris, Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā ienesuši sacensības garu un azartu! Ir sekmīgi startēts vairākos konkursos mūzikā, vēl daži priekšā, jātur cieši īkšķi, un jāvēl mūsu audzēkņiem veiksme! Cēsīs notika Valsts konkursa mūzikā II kārta sitaminstrumentu un pūšamo instrumentu klasēs. Skolu pārstāvēja audzēkņi – māsas Alise Pētersone klarnetes klasē un Nellija Reveliņa sitamo instrumentu klasē, brālis un māsa Ločmeļi – Daniēls saksofona, bet Elizabete flautas klasē. Elizabete Ločmele ieguva 3. vietu savā vecuma grupā. Savukārt tepat kaimiņos – Lielvārdē – 6. februārī norisinājās III Vidzemes novada mūzikas skolu audzēkņu konkurss mācību priekšmetā „Vispārējās klavieres”. Konkursam savu audzēkni Terēzu Elzu Roni sagatavoja klavieru skolotāja Valda Garūta. Esam lepni, ka 4. klases audzēkne Terēza Elza ieguva 1. vietu! Un februāris skaisti noslēdzies Daugavpilī, kur norisinājās 3. Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss „Naujene WIND 2019”. Konkursā piedalījās vairāk nekā divsimt dalībnieku no 5 dalībvalstīm (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Baltkrievijas), kas pārstāvēja 51 mūzikas izglītības iestādi. Konkursa dalībniekus vērtēja starptautiska žūrija. Savā vecuma grupā Elizabete Ločmele flautas spēlē ieguva augsto 2. vietu, bet viņas brālis Daniēls saksofona spēlē – 3. vietu! Esam lepni par audzēkņiem un priecājamies kopā ar abu skolotājiem – Ievu Lejnieci un Andi Bičevski. Un, protams, arī audzēkņu vecākiem, kuru atbalsts un pacietība ir palīdzējusi bērniem sasniegt šādus rezultātus! Skolā mēs parasti svinam Mīlestības nedēļu. Šogad skolu bija apciemojis Mīļumpastnieks, kam no somas izbiruši sirsnīgi sveicieni. Asprātīgos un kolorītos zīmējumus darinājuši Mākslas nodaļas audzēkņi datorgrafikas stundās skolotājas Māras Atslēdziņas vadībā. Tie rotāja skolas ziņojuma dēli pāris nedēļas. Liels bija audzēkņu pārsteigums, ieraugot savu darbiņu kā pastkarti, un lepnums, protams, par paveikto! Skolotāja Inta Putniņa-Cīrule apgalvoja, ka sen nebija redzējusi audzēkņos tādu aizrautību, pētot Mīlestības nedēļai veltīto noformējumu un meklējot tajā „savu pastkartīti”. Vēl visi skolas audzēkņi tika aicināti piedalīties elektroniskajā foto konkursā, iesūtot katrs vienu ziemas fotogrāfiju un pāris teikumu aprakstu, kādēļ mīl ziemu. Audzēkņi nobijās, ka esot jāraksta, fotogrāfijas bez teksta būtu gatavi iesūtīt gandrīz visi! Lai nu kā, 11 audzēkņi nenobijās un piedalījās! Paldies arī vecākiem, kas atbalstīja bērnus un iesūtīja foto no saviem e-pastiem vai sociālā tīkla facebook. com profiliem. Tika saņemtas skaistas ziemas fotogrāfijas, tās izdrukātas un izliktas skolā vērtēšanai. Un te nu pamodās Lielais Azarts! Balsot varēja visi, kas nebija slinki, nekādu ierobežojumu, tikai godaprāts! Lai gan jaunieši tika lūgti būt godīgi un balsot vienu reizi, protams, ka sacensību mīlošie bija gatavi gan izmainīt rokrakstu, aizpildot balsošanas lapiņas, gan saaģitēt visus savus klasesbiedrus balsot vienādi! Pateicību par piedalīšanos ir pelnījuši visi fotogrāfiju autori, dalībnieki ir aicināti ierasties 28. martā Jāņa Lūsēna 60 gadu jubilejai veltītajā koncertā skolas zālē, kad tiks paziņoti skatītāju un žūrijas balsojuma rezultāti. Kamēr vēl sniegs nav nozudis, mēs piedalāmies konkursos. Jo tikai tā cīņa skaitās, kurā uzveicam paši savas bailes, nedrošību un neticību sev. Un patiesībā jau mēs visi varam! Turiet īkšķus! Santa Siliņa, kultūras metodiķe

| |

Nodarbība Romāna Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā

Skolēnu brīvdienu nedēļā K. Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas audzēkņi skolotāju Inetas un Skaidrītes vadībā lietainā 24. oktobra rītā devās uz Rīgu. Pirmā nodarbība notika 20. gadsimta 20. gadu aktīvo mākslinieku Romāna Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā, kur audzēkņi tika iepazīstināti ar kubisma idejām, vērojot pie sienām izliktos mākslinieku darbus. Pēc tam sekoja radošais darbs – pašiem jārada zīmējums, ievērojot kubisma pamatprincipus: vienkāršotas līnijas, stilizēti ķermeņi, ģeometriskas formas. Audzēkņi, no sirds aizrāvušies, radīja pārsteidzošus un krāsainus darbus! Tad sekoja Latvijas Dabas muzeja apskate un izglītojoša darbošanās ar koka modeļiem, izpētot klimata izmaiņas. Noslēdzot radošo un izpētes pilno priekšpusdienu, ceļš veda uz kino skatīties multiplikācijas filmu „Sīkpēdis”, stāstu par sniega cilvēkiem, kuru mierīgajā ikdienā uzrodas Cilvēks jeb Sīkpēdis. Šī bija diena, kas lika paraudzīties uz savu dzīvi kā iespēju izvēlēties, kad apzināti lauzt un deformēt līnijas, lai radītu mākslas darbu, un kad pievērst uzmanību savas ikdienas darbībām, kuras ilgtermiņā var iespaidot vidi mums apkārt.