Izlaidums 2017 (27.05.2017)

27. maijā virs Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas mākoņi bija tik balti, zeltainās pienenes tik smaidīgas un ābeļu ziedi tik gaisīgi, jo atkal ir brīdis klāt – tāds citādāks, kas pār dienām, pār gadiem nāk – skolas izlaidums. Tas ir veiksmes brīdis un svētku mirklis ne tikai absolventiem, bet arī pedagogiem, vecākiem un draugiem.

Mūzika ienes cilvēkā dvēseles plašumu, garā spēku, sirdī maigumu un siltumu, prātā gaismu un brīvību. Tikpat spēcīgi, gaiši un brīvi ir mūsu absolventi – mūzikas nodaļā: Selva Ervalde, Reinis Jurka, Jānis Mežapuķe un Marks Kiseļovs, mākslas nodaļā: Samuels Gintars Dzalbs, Patrīcija Laurinoviča, Nikola Siņavska, Linda Šķēla, Zenta Vītola un Kristīne Vonoga. Skola bija kā viens daudzbalsīgs bišu pūznis, kur vienīgais orientieris bija skolotāji, skolas darbinieki un direktore. Nav svarīgi, cik gadu ir pavadīts šajā skolā, galvenais, cik bagāti viņi iziet. Ļoti ceru, ka mūsu bērni spēs novērtēt to, ko ir ieguvuši, un nekad nezudīs prieks par kopā pavadītajiem brīžiem, bet gūtās zināšanas kalpos par lielisku atspērienu, lai nokļūtu nākamajā pakāpienā.

Visstiprākais atbalsts dzīvē ir vecāki. Viņi bērnos redz savu spoguļattēlu, savu sapņu piepildījumu. Vairākus gadus bērni bija viņu saikne ar skolu, un šis periods ir noslēdzies ar viņiem, tāpēc tika izteiktas pateicības vecākiem. Absolventus sveica arī Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš. Pateicības vārdi skanēja gan no absolventiem, gan no viņu vecākiem. Ik pa brīdim bija kāds muzikāls priekšnesums, ko izpildīja mazākie mūzikas nodaļas audzēkņi un absolventi.

Novēlu skolas beidzējiem nekad nepazaudēt saikni ar mūziku un mākslu – atcerēties, lai kur arī aizvedīs dzīves ceļi, vienmēr skolotāji būs priecīgi jūs satikt šeit, Madlienā, jūsu un mūsu skolā!

Kultūras metodiķe Ilva Kaulača


21.aprīlī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā viesojās bijusī mākslas nodaļas audzēkne Roberta Atraste, šobrīd Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolas 2. kursa audzēkne, kopā ar šīs pašas skolas 3. kursa audzēkni Artūru Martinsonu.

Mūsu piektās un sestās klases audzēkņiem bija iespēja noklausīties interesantu stāstījumu par J.Rozentāla mākslas vidusskolu. Uzzināt, kādas nodaļas ir mākslas vidusskolā, ko māca, cik ilgi jāmācās, kādu izglītību var iegūst pēc skolas beigšanas. Pats interesantākais, protams, bija stāstījums par mācību procesu. Kā māca? Cik tas ir intresanti?

Roberta cītīgi studē glezniecību, ar mērķi kļūt par grāmatu ilustratori. Artūrs mācās multimēdiju nodaļā un apgūst datorzinības, protams mākslas virzienos. Tās ir reklāmas, multiplikāciju filmas, datorgrafika un dažādu programmu veidošana.

Roberta dalījās savā pieredzē, kā viņa gatavojās iestājeksāmeniem, uzsverot, ka tikai ar neatlaidīgu darbu var panākt savu ieceru piepildījumu.

Pēc interesantām sarunām sekoja praktiskais darbs. Abi jaunieši iepazīstināja mūsu audzēkņus ar dobspiedes tehniku. Tā ir viena no iespiedgrafikas tehnikām. Rezultātā gūtas jaunas zināšanas, tapa interesanti darbi un, protams, liels gandarījums.

Atvadoties Roberta un Artūrs apsolīja arī nākošajā gadā, mākslas dienu ietvaros, apciemot mūsu skolu. Paldies abiem jauniešiem par atsaucību un vēlēšanos dalīties savā pieredzē un zināšanās.

Mākslas nodaļas skolotāja Skaidrīte Krīgere


Klāt 1.septembris, un tas ir jaunā mācību gada sākums arī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā. Nedaudz lietains un apmācies bet prieka un cerību pilns. Domas vēl kavējas smaržīgajā vasarā, tās piedzīvojumos un atpūtā, bet skolotāji jau aicina uz jaunām atklāsmēm un sasniegumiem cerībā, ka bērniem būs vislabākie nodomi-kā es mācīšos, kādus tik darbiņus paveikšu… Jācer, ka daža laba lielais slinkums pa vasaru būs pagaisis, un domas ļaus radoši izpausties un gūt panākumus.

Šogad mācības 1.septembrī uzsāka 99 audzēkņi profesionālās ievirzes izglītības programmās-60 mūzikas nodaļā un 39 mākslas nodaļā. Interešu izglītības programmas mācīsies 21 audzēknis. 2015.gada pavasarī un rudenī kopā esam uzņēmuši 38 jaunus audzēkņus- 12 mūzikas nodaļā, 16 mākslas nodaļā un 10 dažādās interešu izglītības programmās. Skolā strādā 16 pedagogi. Iepriecina, ka šogad darbu uzsāk jauna klavierspēles skolotāja Eva Stirāne, mūsu skolas absolvente. Novēlam viņai skanīgu, radošu un enerģijas pilnu šo pirmo darba gadu! „Mūzika ir jābauda”- tā teicis Kaspars Zemītis, viens no izcilākajiem akustiskās ģitāras meistariem Latvijā, kurš šogad 1.septembra svinīgajā pasākumā viesojās mūsu skolā. Viņš ir daudzpusīgs un pieprasīts mūziķis, kas muzicē dažādos žanros un sastāvos. Mums visiem viņš sagādāja patīkamu pārsteigumu demonstrējot virtuozu un netradicionālu ģitāras spēli.

Jaunajā mācību gadā skolas kolektīvs ir gatavs radošam un neatlaidīgam darbam. Ar jaunām iecerēm un idejām mūs visus iedvesmo skolas direktore Vita Ervalde, kuras plānos jau ir pasākumi audzēkņiem, dažādi pieredzes braucieni talantīgākajiem un čaklākajiem, kā arī mācību ekskursija uz Talsiem un Enguri. Jaunajiem māksliniekiem kā katru gadu plānota noslēguma darbu izstāde pašvaldībā. Nevaru nepieminēt mūsu skolas lepnumu, jauno komponistu Ernestu Valtu Circeni, kurš septembrī uzaicināts uz bērnu koru dziesmu jaunrades konkursu „Gaisma sauca” Alojā. Gaidīsim arī citus jaunos talantus, kuri sekos Ernesta Valta piemēram.

Mūsu darbā ļoti svarīga ir vecāku loma un viņu atbalsts. Jo tikai sadarbībā ar vecākiem bērnam ir vieglāk apgūt jaunas zināšanas un pieredzi, tāpēc novēlu jaunajā mācību gadā vecākiem izturību, pacietību un mīlestību bērnu talantu izkopšanas procesā. Savukārt kolēģiem novēlu nepakļauties rutīnai, dažkārt paskatīties uz pasauli bērna acīm un atrast to, ko varbūt vēl neesam atraduši, bet kas ir nepieciešams mūsu radoši emocionālajā un atbildīgajā darbā.

Klavierspēles skolotāja, kultūras metodiķe Ilva Kaulača


Atzinības un pateicības rakstus saņēmušo Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu kopbilde.

I rindā no kreisās stāv: kora diriģente Iveta Mežajeva, 7.saksofona klases audzēknis Henrijs Augšpuls, 8.klavieru klases audzēkne Megija Augustāne, 3.flautas klases audzēknes Ance Millere un Samanta Ozola, 2.flautas klases audzēknis Ilgonis Vēzis

II rindā no kreisās stāv: 7.akordeona klases audzēknis Ernests Valts Circenis, flautas spēles pedagogs Juris Gailītis, mūzikas teorijas pedagoģe Vineta Līce, akordeona spēles pedagoģe Marita Bērziņa, klavierspēles pedagoģe un koncertmeistare Valda Garūta, kora koncertmeistare un skolas direktore Vita Ervalde, mākslas pedagoģe Inta Cīrule-Putniņa, pūšaminstrumentu spēles pedagogs Andis Bičevskis


Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā aprīļa nogalē, Mākslas dienu ietvaros, tradīcija ir nest mākslu ārpus skolas,- taču šogad māksla nāca ciemos. Skolā viesojās karikatūrists un mākslinieks Gatis Šļūka. Mākslas nodaļas audzēkņiem G. Šļūka pasniedza radošu nodarbību par tēmu, kā uzzīmēt saržu vai karikatūru. Audzēkņi bija sagatavojušies strādāt kopā ar mākslinieku un rūpīgi sekot viņa ieteikumiem. G. Šļūka zīmēja uz lielām loksnēm auditorijas priekšā, jaunie mākslinieki vēroja, klausījās un zīmēja līdzi savos piezīmju blokos vai uz sagatavotā papīra. G. Šļūka aicināja nebaidīties mazliet pārspīlēt, attēlojot otru cilvēku, galvenais atrast otrā to, kas viņam raksturīgs, īpašs, atšķirīgs. Darot savu darbu, svarīgi saglabāt labvēlību un iespēju novērot cilvēku no dažādiem rakursiem. Kariķēt var gan tā, ka otrs apvainojas, gan tā, ka neapvainojas, un te nu viss atkarīgs no iesaistīto humora izjūtas. Audzēkņi izpētīja arī G. Šļūkas līdzatvestās karikatūru grāmatas un uzdeva sev interesējošus jautājumus, laiks paskrēja pat pārāk ātri. Tomēr pēc nodarbības vēl ilgi gaisā virmoja patiess prieks par tikšanos un sprēgāja radošas enerģijas dzirkstelīte.

Santa Siliņa, Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas kultūras metodiķe


Jauno 2014./2015.mācību gadu uzsāk 146 Latvijas mūzikas, mākslas un deju skolas. No visiem bērniem, kas ir skolas vecumā no 7-18 gadiem, tajās mācās 13,7% bērnu. Arī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ir starp viņiem, tiem, kuri apgūs profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā vai mākslā.

Mūsu skolā profesionālās ievirzes izglītības programmās mācīsies 102 audzēkņi: 63 mūzikas nodaļā un 39 mākslas nodaļā. 21 audzēknis apgūs interešu izglītības programmas. Ar audzēkņiem strādās 16 skolotāji un 3 tehniskie darbinieki. Mēs ļoti priecājamies, ka skolotāju kolektīvam piepulcējusies jauna skolotāja. Viņa nāk no Limbažu puses, šogad Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā ieguvusi bakalaura grādu, taču jau iestājusies maģistratūrā. Šovasar akordeonistu konkursā „Valti Done” Milānā ieguvusi 2.vietu un septembrī piedalīsies konkursā Romā. Daļu no konkursa programmas viņa atskaņoja arī 1.septembrī. Ceru, ka audzēkņi iemīlēs savu jauno skolotāju Samantu Čipinsku.

Mēs priecājamies, ka no jauna šogad iestājušies 34 audzēkņi: 11 interešu izglītības programmās un 23 profesionālās ievirzes izglītības programmās. Sveicām ne tikai pirmklasniekus, bet arī tos audzēkņus, kuri 2013./2014.m.g. pabeiguši ar labām un teicamām sekmēm. 11 bērni no mākslas nodaļas Paula Kļaviņa, Laura Putniņa, Dzintra Vingre, Elza Sirsone, Annija Augšpule, Ivo Bombāns, Linda Smilškalne, Alīna Krjuka, Beāte Ločmele, Jogita Lazdiņa un Amanda Brauere saņema arī Atzinības rakstu no Valkas mākslas skolas par radošu un profesionālu tēmas interpretāciju Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālo darbu konkursā „Jāņa Cimzes dziesmu rota”, kur bērni vizualizēja kādu no tautasdziesmāmun. Interpretācijas tika izvērtētas 6.jūnijā.

Vasarā Madlienas vārds izskanēja arī citur Latvijā. Audzēknis Ernests Valts Circenis piedalījās vasaras nometnē Madonā, kur apguva zināšanas kompozīcijā meistarklasēs pie komponista Imanta Zemzara. Finansiālo atbalstu dalībai nometnē sniedza Ogres novada pašvaldība. 30.septembrī Ernests bija to 15 laimīgo bērnu vidū, kas Cēsu koncertzālē, spēlējot solo kopā ar Vidzemes kamerorķestri diriģenta Andra Veismaņa vadībā, piedalījās koncertā „Vidzemes talanti”. Ernests bija vienīgais solists – akordeonists, atskaņoja I.Berkoviča Koncerta 2.daļu un izcili muzicēja. Lai tik pārliecinoši uzstātos tik lielas publikas priekšā, bija nepieciešams milzīgs darbs, pacietība, uzņēmība un tas viss tieši vasaras periodā.

Mūsu skolas mākslas nodaļas audzēkņi ar darbiem ir piedalījušies tekstilmākslas vasaras izstādēs. Pateicoties skolotājas Edītes Lases aktīvajai darbībai, mūsu skolai tiks dāvinātas vairākas Berner firmas šujmašīnas. Berner firma atbalstīs tikai 3 skolas Latvijā. Jau novembra beigās mēs aicināsim jauniešus, arī māmiņas un citus gribētājus pieteikties šūšanas, tātad arī tekstilmākslas kursos, apgūstot to interešu vai neformālās izglītības ietvaros.

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolai šis gads būs īpašs. 8.novembrī atzīmēsim skolas 25.jubileju un aicināsim arī skolas absolventus uz salidojumu. Nedēļā līdz lielajam koncertam plānoti visu klašu audzēkņu koncerti. Būs klaviermūzikas vakars, vijoles un akordeona mūzikas koncerts un pūšaminstrumentu muzikālā parāde. 6.decmbrī rīkosim IV Latvijas Akordeonistu ansambļu un kameransambļu konkursu Madlienā. Pūšaminstrumentu spēles audzēkņi piedalīsies valsts konkursā, bet 4.-8.klašu koris cīnīsies koru karos, lai būtu Skolēnu 11.Dziesmu un deju svētku dalībnieku vidū. Aicināsim visus interesentus uz mūsu skolas koncertiem un izstādēm. Uz tikšanos!

Vita Ervalde