| |

Azartiskie „Kažociņi”

Šīs ziemas mēneši, īpaši februāris, Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā ienesuši sacensības garu un azartu! Ir sekmīgi startēts vairākos konkursos mūzikā, vēl daži priekšā, jātur cieši īkšķi, un jāvēl mūsu audzēkņiem veiksme! Cēsīs notika Valsts konkursa mūzikā II kārta sitaminstrumentu un pūšamo instrumentu klasēs. Skolu pārstāvēja audzēkņi – māsas Alise Pētersone klarnetes klasē un Nellija Reveliņa sitamo instrumentu klasē, brālis un māsa Ločmeļi – Daniēls saksofona, bet Elizabete flautas klasē. Elizabete Ločmele ieguva 3. vietu savā vecuma grupā. Savukārt tepat kaimiņos – Lielvārdē – 6. februārī norisinājās III Vidzemes novada mūzikas skolu audzēkņu konkurss mācību priekšmetā „Vispārējās klavieres”. Konkursam savu audzēkni Terēzu Elzu Roni sagatavoja klavieru skolotāja Valda Garūta. Esam lepni, ka 4. klases audzēkne Terēza Elza ieguva 1. vietu! Un februāris skaisti noslēdzies Daugavpilī, kur norisinājās 3. Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss „Naujene WIND 2019”. Konkursā piedalījās vairāk nekā divsimt dalībnieku no 5 dalībvalstīm (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Baltkrievijas), kas pārstāvēja 51 mūzikas izglītības iestādi. Konkursa dalībniekus vērtēja starptautiska žūrija. Savā vecuma grupā Elizabete Ločmele flautas spēlē ieguva augsto 2. vietu, bet viņas brālis Daniēls saksofona spēlē – 3. vietu! Esam lepni par audzēkņiem un priecājamies kopā ar abu skolotājiem – Ievu Lejnieci un Andi Bičevski. Un, protams, arī audzēkņu vecākiem, kuru atbalsts un pacietība ir palīdzējusi bērniem sasniegt šādus rezultātus!

Skolā mēs parasti svinam Mīlestības nedēļu. Šogad skolu bija apciemojis Mīļumpastnieks, kam no somas izbiruši sirsnīgi sveicieni. Asprātīgos un kolorītos zīmējumus darinājuši Mākslas nodaļas audzēkņi datorgrafikas stundās skolotājas Māras Atslēdziņas vadībā. Tie rotāja skolas ziņojuma dēli pāris nedēļas. Liels bija audzēkņu pārsteigums, ieraugot savu darbiņu kā pastkarti, un lepnums, protams, par paveikto! Skolotāja Inta Putniņa-Cīrule apgalvoja, ka sen nebija redzējusi audzēkņos tādu aizrautību, pētot Mīlestības nedēļai veltīto noformējumu un meklējot tajā „savu pastkartīti”.

Vēl visi skolas audzēkņi tika aicināti piedalīties elektroniskajā foto konkursā, iesūtot katrs vienu ziemas fotogrāfiju un pāris teikumu aprakstu, kādēļ mīl ziemu. Audzēkņi nobijās, ka esot jāraksta, fotogrāfijas bez teksta būtu gatavi iesūtīt gandrīz visi! Lai nu kā, 11 audzēkņi nenobijās un piedalījās! Paldies arī vecākiem, kas atbalstīja bērnus un iesūtīja foto no saviem e-pastiem vai sociālā tīkla facebook. com profiliem. Tika saņemtas skaistas ziemas fotogrāfijas, tās izdrukātas un izliktas skolā vērtēšanai. Un te nu pamodās Lielais Azarts! Balsot varēja visi, kas nebija slinki, nekādu ierobežojumu, tikai godaprāts! Lai gan jaunieši tika lūgti būt godīgi un balsot vienu reizi, protams, ka sacensību mīlošie bija gatavi gan izmainīt rokrakstu, aizpildot balsošanas lapiņas, gan saaģitēt visus savus klasesbiedrus balsot vienādi! Pateicību par piedalīšanos ir pelnījuši visi fotogrāfiju autori, dalībnieki ir aicināti ierasties 28. martā Jāņa Lūsēna 60 gadu jubilejai veltītajā koncertā skolas zālē, kad tiks paziņoti skatītāju un žūrijas balsojuma rezultāti.

Kamēr vēl sniegs nav nozudis, mēs piedalāmies konkursos. Jo tikai tā cīņa skaitās, kurā uzveicam paši savas bailes, nedrošību un neticību sev. Un patiesībā jau mēs visi varam! Turiet īkšķus!

Santa Siliņa, kultūras metodiķe