Kontakti

Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skola
Reģistr. nr. 4374902284
Juridiskā adrese: “Skola”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV–5045
E-pasts: mmmskola@ogresnovads.lv
Tālrunis: 65039075; 26615445
Direktore: Vita Ervalde mob.t.nr. 28323898

Direktora vietniece mācību darbā mūzikas nodaļā Eva Knospiņa

Direktora vietniece mācību darbā mākslas nodaļā Ineta Frēliha

Sociālie tīkli: facebook.com