Tradīcijas

Skolas aktivitātes un tradicionālie pasākumi, kuros iesaistīti mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi

 • Zinību dienas pasākums;
 • Latviešu mūzikas vai tematiskie  koncerti;
 • Konkursi/viktorīnas (par godu kādam komponistam-jubilāram);
 • Skolas organizētais  „Latvijas mūzikas skolu akordeonistu ansambļu un kameransambļu audzēkņu konkurss” ( no 2008. gada ik pēc 2 gadiem);
 • Ziemassvētku koncerts;
 • Audzēkņu koncerti un izstādes Madlienas pagasta pārvaldes ēkā, bibliotēkā, bērnudārzā, pansionātā, apkārtējās vispārizglītojošajās skolās, kultūras namos;
 • Sadraudzības koncerti ar Ogres mūzikas skolu, Skrīveru Mūzikas un mākslas skolu;
 • Atvērto durvju diena;
 • Joku dienas pasākums aprīlī;
 • Ģimeņu koncerts;
 • Izlaidums;
 • Dalība Latvijas mūzikas skolu un starptautiskos jauno mūziķu konkursos;
 • Dalība vizuālās mākslas konkursos;
 • Audzēkņu un pedagogu dalība Ogres novada dažādu organizāciju pasākumos, labdarības koncertos;
 • Koncertu, operas izrāžu, izstāžu, muzeju apmeklējumi;
 • Mācību ekskursijas.