Dzīve taču turpinās!
Gads, kas mainījis mūsu ikdienu un paradumus, kas tik daudzos jautā-jumos mūs mīcījis, pārveidojis un licis mums pielāgoties, tomēr nav mainījis būtisko – vajadzību pēc saskarsmes ar cilvēkiem, sarunām un viedokļu apmaiņas, vajadzību pēc sava darba novērtējuma...
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts projektam
Attālinātā mācību procesa laikā pedagogi izmantojuši iespējas dažādos kursos un semināros izglītoties arī paši. Visvairāk šajā mācību gadā apgūtas digitālās prasmes, tehnoloģiju pielietojums mācību procesā, apgūtas zināšanas gan foto, gan video veidošanā un ap...
Audzēkņu uzņemšana mūzikas un mākslas nodaļā
Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola darbadienās no š.g. 17. maija līdz 4. jūnijam no pl. 13.00-18.00 rīko audzēkņu uzņemšanu mūzikas un mākslas nodaļās. Ierašanos skolā saskaņot un uzzināt sīkāku informāciju pa tālr. nr. 65039075 vai 28323898 ...
Mūsu audzēkņu sasniegumi
Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi guvuši panākumus konkursos! Arī Covid -19 ieropbežojumu laikā ir iespēja piedalīties konkursos, iesūtot audzēkņu gleznojumus un grafikas pa pastu un nofilmētu skaņdarbu atskaņošanu kā video pielikumus...
Uzstāšanās Vidzemes koncertzālē „Cēsis”
16. oktobrī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi uzstājās unikālajā nacionālās un reģionālās nozīmes kultūras centrā - Vidzemes koncertzālē „Cēsis”. Mācību gada sākumā Vidzemes reģiona mūzikas skolas tika aicinātas sagatavot priekšnesumu...
Projekts “Atklāj koka dvēseli”
Fantastiski siltā un saules pilnā 24. septembra pēcpusdienā Dabas un izziņas parkā pie Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas atskanēja saksofonu kvarteta izpildīts skaņdarbs, kas ievadīja divu lielu vides objektu atklāšanu! Skola piesaistīja Ogres...

rakstu arhīvs