Absolventi

30 gadu laikā skolu ir absolvējuši 354 audzēkņi – mūzikas nodaļā 196 un mākslas nodaļā 158 audzēkņi, no kuriem vairāki ir turpinājuši iegūt profesionālo izglītību mūzikā un mākslā. Pēdējos 4 gados absolventi mācības turpinājuši: Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā-1, Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā-2, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā-3, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā-1, Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā (Rīgas amatniecības vidusskolā)-3, Rīgas Celtniecības koledžā, arhitektūras programmā -1, J.Rozentāla Mākslas vidusskolā-1, Ogres Valsts tehnikumā u.c. vidējās profesionālajās vidusskolās, kas īsteno mākslas izglītības programmas.

Skolas absolventi turpina muzicēt skolu  un kultūras namu pašdarbības kolektīvos, pūtēju orķestrī „Madliena”, dzied novada koros. Mūsu skolā atgriezušies un strādā 3 absolventi.

2022. gads

Attēlā : 1.r. no kreisās: Bruno Bombāns, Liene Emīlija Ozoliņa, Liene Šķēla, Alek- sandra Lepse, Agnese Lazdiņa, Kristiāna Līva Līcīte, Ārons Kiseļovs. 2.r.: Letīcija Elizabete Ekkerte, Tija Kačanova, Eliza- bete Ločmele, Sanija Līva Daugaviete, Daniēls Ločmelis. Nav klāt Kristīnes Povhas.

2021. gads

1. rindā no kreisās: Paula Trence, Alise Pētersone, Lelde Damroze, Silva Kļaviņa, Justīne Mūrniece, Evelīna Liepiņa, Daniela Eniņa.

2. rindā no kreisās: Harijs Jānis Pluģis, Pēteris Smilš-kalns, Voldemārs Teika, Artūrs Trūba.

2019. gads

2017. gads

2014. gads

2013. gads

2012. gads

2011. gads

2004. gads

Mūzikas nodaļā

Čekstere Ina (flauta), Gaiduka Zane (akordeons), Gailīte Solvita (flauta), Isats Jānis (saksofons), Jonāne Santa (klavieres), Kalniņš Alfrēds (mežrags), Ketlere Laura (vijole), Paeglīte Līga (akordeons), Perkevics Uvis (trompete), Rosicka Baiba (saksofons), Valdmanis Edžus (saksofons), Zobena Zanda (akordeons)

Mākslas nodaļā

Antonova Lelde, Bogdanova Iveta, Bukovska Liene, Cinīte Liene, Cīrulis Roberts, Dātava Arita, Frēliha Baiba, Iraids Māris, Jēkabsone Sintija, Kāpostiņa Kristīne, Klimoviča Velga, Krēsliņa Zane, Krīgers Jānis, Labāne Sandra, Lazdiņa Gunta, Leitāne Elīna, Līcīte Liene, Melne Zane, Pētersons Mārtiņš, Pūdniece Dace, Ustjužaņina Irēna, Vanaga Liene

2003. gads

Mūzikas nodaļā

Atslēdziņš Jānis (saksofons), Augustāne Vineta (klavieres), Baltpurviņš Raitis (saksofons), Baumane Dace (akordeons), Bergmane Behmane Lāsma (flauta), Bresava Zane (flauta), Bērziņš Kristaps (trompete), Grīnhofa Zinta (vijole), Jankevica Ieva (flauta), Logina Līga (flauta), Reitere Zanda (flauta), Vīndedzis Valts (saksofons), Zommere Laura (klavieres)

Mākslas nodaļā

Bresava Daiga, Dombrovska Inese, Gailīte Jolanta, Kazeks Ilmārs, Rozenberga Linda, Saleniece Ieva, Stone Kristīne, Tauriņa Madara, Vilipsone Ieva

2002. gads

Mūzikas nodaļā

Cinīte Dace (klavieres), Dreiska Ilze (akordeons), Dreiska Liene (akordeons), Ervalds Uldis (klavieres), Jankuna Agnese (klavieres), Karasevs Artūrs (saksofons), Leitāne Sanita (klavieres), Paegle Ingus (klarnete), Reiters Uģis (trombons), Vinogradova Inga (klavieres), Zandberga Inta (flauta), Zeibote Ivita (klavieres)

Mākslas nodaļā

Ieviņa Kristīne, Leitāne Ilze, Vāvere Inga, Zandberga Madara, Znotiņa Monta

2001. gads

Mūzikas nodaļā

Ezerkalns Valdis (trompete), Kvanta Kitija (klavieres), Lapsa Arnis (saksofons), Mārtiņa Liene (klavieres), Morozovs Krišjānis (trompete), Rosicka Baiba (klavieres), Rozenberga Daila (flauta)

2000. gads

Mūzikas nodaļā

Dātavs Jānis (saksofons), Dorotkins Edgars (akordeons), Dreiska Aija (klavieres), Eglīte Ilze (klavieres), Feodorova Ramona (klavieres), Karasevs Artūrs (klavieres), Kļaviņš Kaspars (saksofons), Liepa Lauris (trompete), Mizovska Sanda (klavieres), Šmats Artūrs (akordeons), Vītola Laura (akordeons)

1999. gads

Mūzikas nodaļā

Balode Velga (klavieres), Ieviņš Kaspars (trompete), Jansone Liene (klavieres), Jaunzema Aija (klavieres), Logina Lelde (klavieres), Nesters Māris (akordeons), Liene Oša (klavieres), Rozenšteine Sandra (flauta), Sala Aija (klavieres)

1998. gads

Mūzikas nodaļā

Andersone Sanda (klavieres), Bergmane Behmane Sanda (klavieres), Briedis Andris (saksofons), Dātavs Vilnis (tenors), Jaunzema Egita (klavieres), Nesters Juris (trompete), Ozola Ozoliņa Ilze (klavieres), Ozoliņa Laura (klavieres), Perkevica Līga (klavieres), Plūģis Āris (klarnete), Spila Agnese (klavieres), Sproģis Pēteris (trompete), Tauriņš Raivis (trompete), Ulmis Raimonds (saksofons)

1997. gads

Mūzikas nodaļā

Andersone Indra (klavieres), Čudare Aija (flauta), Kristjansons Oskars (trompete), Līcītis Kalvis (saksofons), Mežals Māris (klavieres), Morozovs Lauris (tenors), Putniņa Signe (klavieres), Sināte Sigita (klavieres)

1996. gads

Mūzikas nodaļā

Reinsone Gunita (klarnete), Žurēvica Zane (klavieres)

1995. gads

Mūzikas nodaļā

Čudare Santa (klavieres), Eisaka Linda (klavieres), Goldberga Inese (klavieres), Kalniņš Osvalds (mežrags), Jansons Nauris (trompete), Karaseva Elīna (flauta), Līcīte Dagne (flauta), Logina Laura (klavieres), Mārtiņš Jānis (trompete), Ozola Ozoliņa Iveta (klavieres), Ozoliņa Agnese (klavieres), Reitere Gunta (flauta), Tutāne Līga (flauta), Vītoliņš Jānis (trompete)

1994. gads
Mūzikas nodaļā

Liepa Mareks (saksofons)

1993. gads
Mūzikas nodaļā

Brencēna Inese (klavieres), Jansons Nauris (klavieres), Paegle Aldis (trombons), Ozola Ozoliņa Inese (klavieres), Maija Raimonds (trompete), Karaseva Agnese (klavieres), Sproģis Jānis (tuba)

1992. gads
Mūzikas nodaļā

Almanis Mārtiņš (mežrags), Cilevičs Sandris (flauta), Feodorova Agnija (klavieres), Jēkabsone Ieva (klavieres), Lejniece Iveta (klavieres), Raga Kristīne (klavieres), Muceniece Anita (akordeons), Štokmane Linda (klavieres), Vucina Vineta (klavieres)

1991. gads
Mūzikas nodaļā

Bindemane Evita (klavieres), Cilveviča Ilvita (klavieres), Cilveviča Santa (klavieres), Jakušenoka Evita (akordeons), Jirgena Agnese (klavieres), Liepiņa Zanda (klavieres), Priedīte Antra (klavieres), Vilnītis Guntars (klarnete), Zvirgzdiņa Evija (klavieres)

1990. gads
Mūzikas nodaļā

Dekterovs Valters (klavieres), Muceniece Iveta (akordeons)