Mākslas nodaļa

Skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla”. Programma nodrošina sistematizētu pamatzināšanu un prasmju apguvi mākslas mācību priekšmetos, radot audzēknim iespēju turpināt izglītību izvēlētajā mākslas programmā.

Mākslas nodaļas audzēkņi apgūst:

– zīmēšanu,
– gleznošanu,
– kompozīciju,
– veidošanu,
– mākslas valodas pamatus,
– darbu materiālā:

– keramiku,
– tekstilmozaīku,
– datorgrafiku,
– grafiku,
– eļļas glezniecību,
– ādas mākslu,
– koka mākslu,
– darbu ar dažādiem materiāliem.

Mācību darbu skates notiek divreiz gadā. Vasaras praksē iepazīstam skaisto apkārtni, izbraucam pie jūras un apmeklējam muzejus un izstādes.

No 1998. gada mākslas nodaļā strādā profesionāli mākslas pedagogi – Skaidrīte Krīgere, Vineta Kazeka un Inta Putniņa Cīrule, kuriem vēlāk pievienojās Edīte Lase un Raimonds Vērpējs. Skolā strādājuši mākslas pedagogi – Andris Džiguns, Mārīte Šteinberga, Inga Šrādere, Anita Jākobsone un Andis Bičevskis.

Godalgotas vietas, atzinības un pateicības rakstus ir saņēmuši audzēkņi un pedagogi par veiksmīgu dalību valsts konkursos, starptautiska mēroga izstādēs – konkursos Ķīnas republikā Taivānā, Ēģiptē, Bangladešā, Francijā, Čehijā, Lietuvā un labdarības akcijās Latvijā. 2004. gadā Zane Liepiņa Pasaules bērnu zīmējumu konkursā Taivānā saņēma visaugstāko novērtējumu – zelta medaļu.

Audzēkņi beidzot skolu, izveido un aizstāv noslēguma darbu un saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi. Darbi atrodas Ogres novadu skolu un iestāžu telpu interjeros. Līdz 2014. gadam skolu ir absolvējuši 127 mākslas nodaļas audzēkņi. Daudzi turpina izglītību Rīgā – Jāņa Rozentāla mākslas koledžā, Dizaina un mākslas vidusskolā, Amatniecības vidusskolā, Daugavpilī “Saules skolā” un Ogres Valsts tehnikumā.