nodarbības

| |

Nodarbība Romāna Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā

Skolēnu brīvdienu nedēļā K. Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas audzēkņi skolotāju Inetas un Skaidrītes vadībā lietainā 24. oktobra rītā devās uz Rīgu. Pirmā nodarbība notika 20. gadsimta 20. gadu aktīvo mākslinieku Romāna Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā, kur audzēkņi tika iepazīstināti ar kubisma idejām, vērojot pie sienām izliktos mākslinieku darbus. Pēc tam sekoja radošais darbs – pašiem jārada zīmējums, ievērojot kubisma pamatprincipus: vienkāršotas līnijas, stilizēti ķermeņi,…

| |

Ceļojums skaņu un krāsu pasaulē

23. februārī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā neparastā noskaņu ceļojumā ciemojās Madlienas PII „Taurenītis” – „Pīpenītes” un „ Saulespuķes” grupas bērni, lai ielūkotos mūzikas skaņu un krāsu pasaulē. Mūzikas skola bieži vien ir nozīmīgs (dažreiz pat vienīgais) kultūras centrs, sevišķi mazajos ciematos. Mūsu mērķis ir iepazīstināt ar skolu, parādīt, ko mēs šeit apgūstam,…