nodarbības

| |

Nodarbība Romāna Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā

Skolēnu brīvdienu nedēļā K. Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas audzēkņi skolotāju Inetas un Skaidrītes vadībā lietainā 24. oktobra rītā devās uz Rīgu. Pirmā nodarbība notika 20. gadsimta 20. gadu aktīvo mākslinieku Romāna Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā, kur audzēkņi tika iepazīstināti ar kubisma idejām, vērojot pie sienām izliktos mākslinieku darbus. Pēc tam sekoja radošais darbs – pašiem jārada zīmējums, ievērojot kubisma pamatprincipus: vienkāršotas līnijas, stilizēti ķermeņi, ģeometriskas formas. Audzēkņi, no sirds aizrāvušies, radīja pārsteidzošus un krāsainus darbus! Tad sekoja Latvijas Dabas muzeja apskate un izglītojoša darbošanās ar koka modeļiem, izpētot klimata izmaiņas. Noslēdzot radošo un izpētes pilno priekšpusdienu, ceļš veda uz kino skatīties multiplikācijas filmu „Sīkpēdis”, stāstu par sniega cilvēkiem, kuru mierīgajā ikdienā uzrodas Cilvēks jeb Sīkpēdis. Šī bija diena, kas lika paraudzīties uz savu dzīvi kā iespēju izvēlēties, kad apzināti lauzt un deformēt līnijas, lai radītu mākslas darbu, un kad pievērst uzmanību savas ikdienas darbībām, kuras ilgtermiņā var iespaidot vidi mums apkārt.

| |

Ceļojums skaņu un krāsu pasaulē

23. februārī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā neparastā noskaņu ceļojumā ciemojās Madlienas PII „Taurenītis” – „Pīpenītes” un „ Saulespuķes” grupas bērni, lai ielūkotos mūzikas skaņu un krāsu pasaulē. Mūzikas skola bieži vien ir nozīmīgs (dažreiz pat vienīgais) kultūras centrs, sevišķi mazajos ciematos. Mūsu mērķis ir iepazīstināt ar skolu, parādīt, ko mēs šeit apgūstam, sniegt bērniem prieku nodarboties ar mūziku, mākslu, padarīt viņu dzīvi interesantāku un skaistāku. Jau bērnībā ir svarīgi ielūkoties mūzikas pasaulē, parādīt, cik pasakaina, krāsaina un emocionāla tā ir (tikai emocionāli cilvēki nav spējīgi veikt cietsirdīgus darbus). Bērni šeit iegūst rakstura audzināšanu, pārliecību pašam par sevi, saskarsmes prasmju attīstību un jaunu rakstura iezīmju veidošanos. Mūzikas skolas audzēkņi bija sagatavojuši nelielu koncertu mazajiem klausītājiem – uz „dzīvajiem” instrumentiem tika atskaņoti dažāda rakstura skaņdarbi klasiskajās noskaņās. Katrs specialitātes pedagogs – Eva Stirāne (klavierspēle), Rūdolfs Bahmanis (vijoļspēle), Juris Gailītis (flautas spēle), Andis Bičevskis (klarnetes un saksofonspēle), Kristaps Karps (sitamie instrumenti) sniedza nelielu prezentāciju par savu izvēlēto mūzikas instrumentu, to demonstrējot netradicionālos spēlēšanas veidos. Ar lielu interesi mazie varēja vērot un saklausīt, ka katram mūzikas instrumentam ir savs tembrs, dinamiskās iespējas un skaņu diapazons. Katrai notij ir savs skanējums un dziļums, ka mūzikas skaņas nes prieku, gaišu noskaņu, harmoniju un laimi. Tikai septiņas notis, bet cik bezgalīga var būt to kombinācija! Bērniem vislielāko sajūsmu radīja bungu dobjās skaņas. Dzirdot ritmiskus motīvus, neviens nevarēja palikt vienaldzīgs. Tikpat iespaidīgas skaņu vibrācijas bija dzirdamas ērģeļu spēlē, ko virtuozi demonstrēja mūzikas teorijas skolotāja Vineta Līce, kā arī pievērsa uzmanību mācību priekšmetam – solfedžo, kas veltīts muzikālās dzirdes attīstīšanai. Izbaudījuši mūziku, tālāk devāmies uz mākslas skolu, kur skolotāja Vineta Kazeka bija sagatavojusi mazajiem topošajiem māksliniekiem materiālus, ar kuru palīdzību varēja radoši darboties un izbaudīt dažādu krāsu nianses. Darba rezultātā telpu piepildīja krāsaini taureņi. Ceļojuma izskaņā, jaunu iespaidu un pozitīvu emociju pārņemti, bērni atvadījās. Rudenī gaidīsim jaunos māksliniekus mūsu skolā. Liels paldies visiem pedagogiem, kuri iesaistījās un darbojās kopā ar mazajiem. Kultūras metodiķe Ilva Kaulača