mūzikas nodaļa

|

Skolai 30. Ceļojums mūzikas un mākslas pasaulē Do- Re- Mi

28. novembrī izskanēja trešais no cikla “Skolai 30. Ceļojums mūzikas un mākslas pasaulē Do- Re- Mi” koncertiem. Mazās mūzikas skoliņas ansamblīša, 1.-3. klašu un 4.-8. klašu koru “Zīle”, vijoles un ģitārspēles audzēkņu košais un bagātais priekšnesums priecēja visus zālē sanākušos, paldies Jums.

| |

Un MĀCĪBAS var sākties!

Septembris, pilni zari pīlādžu un saules. Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skola piebirusi pilna smaidošu cilvēku. Pirmā skolas diena. Direktore Vita Ervalde sveica visus ar jaunā mācību gada sākšanos un novēlēja ikvienam sasniegt savu mērķi – mūzikas nodaļas audzēkņiem apgūt instrumenta spēli un mākslas nodaļas audzēkņiem prasmi attēlot un izveidot dažādas lietas, vecākiem nodrošināt bērniem iespēju apgūt papildus prasmes mūzikas un mākslas jomā, skolotājiem nodot savas zināšanas interesantā un aizraujošā veidā audzēkņiem. Pa vasaru skolā izremontētas trīs klavieru nodaļas klases, paldies Andim Bičevskim par paveikto darbu. Skola ir gatava 30 gadu pastāvēšanas svinībām novembrī. Par godu lielajai jubilejai viss novembris iecerēts kā svinību mēnesis, katru nedēļu rīkojot pa koncertam, kurā piedalās visi noteiktas nodaļas audzēkņi. 30. novembrī notiks skolas salidojums. Pirmajā klasē mācības šogad uzsāks 19 bērni, viņus mīļi sveica direktora vietnieces mācību darbā, dāvinot mācību uzsākšanai nepieciešamās darba burtnīcas. Savukārt audzēkņi, kas centīgi mācījušies un sevi radoši pierādījuši iepriekšējā mācību gadā, tika pie direktores sniegtām atzinībām, bet viņu vecāki – pateicībām. Augustā no skolas pēc 21 darba gada atvadījās mākslas skolotāja Vineta Kazeka. Tieši tikpat ilgi – 21 apzinīgu un atbildīgu gadu – kā direktores vietniece mācību darbā skolā aizvadījusi skolotāja Sarmīte Paegle, kas amata pienākumus tagad uzticēja klavieru nodaļas absolventei Evai Knospiņai. Eva atgriezusies darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma. Skolotāju rindas šogad papildinās 5 jauni pedagogi – skolas absolvente Sanita Rešinska un skolas kultūras metodiķe Santa Siliņa mākslas nodaļā, savukārt mūzikas nodaļā flautas pēli turpmāk mācīs Sarmīte Granta, sitaminstrumentu spēli Aleksandrs Pļeskačs, bet klarnetes un akordeona spēli Dainis Garūts. Mākslas nodaļā uz kādu laiku direktora vietnieces pienākumus veiks Ineta Frēliha. Kopumā skolā tiek īstenotas 8 profesionālās ievirzes programmas 88 audzēkņiem un 6 interešu izglītības programmas 52 audzēkņiem, šogad interešu izglītībā jaunums – keramika pie skolotājas Sanitas Rešinskas, visi interesenti ir laipni gaidīti. Lielu paldies direktore sacīja Ojāram Atslēdziņam kā ilggadējam pagasta pārvaldes vadītājam par skolai sniegto atbalstu. Savukārt Ojārs Atslēdziņš izteica pateicību Vitai Ervaldei par sekmīgu skolas vadīšanu, skolas darbu nodrošinot ar kvalificētiem pedagogiem un spējot atrisināt ik problēmu. Svinīgo sadaļu noslēdza koklētāju kopa no Rīgas „Austras koks” Laimas Jansones vadībā. Dalībnieces, dažādu profesiju pārstāves, kokles spēli sākušas apgūt pirms trim gadiem, kad dvēseles meklējušas jaunu garīgās izaugsmes ceļu. Lieliski saspēlējušās un sadziedājušās, 7 koklētājas savā pulkā ieaicinājušas arī bundzinieku – ritma meistaru. Kopas dalībnieces galvenokārt spēlē uz  Latgales koklēm, savukārt atraktīvā virtuoze Laima Jansone demonstrēja prasmi uz dažādām koklēm, arī uz unikālas, pasaulē vienīgās basa kokles (pavisam viņai ir astoņas dažādas kokles). Un, kā apliecināja kopas dalībnieces, Laima kokli spēlē gan priecīgos brīžos, gan skumjos un pat tad, kad esot dusmīga, viņa ņemot kokli un dodas mežā izspēlēties. Tieši to – sadraudzēties ar savu instrumentu un mājās uz tā īstenot neiespējamas lietas – mūzikas nodaļas audzēkņiem novēlēja viesmākslinieces, jo arī Laima skolas laikā esot bijusi mazs mūzikas huligāns, kas iemācījusies ne tikai saprasties, bet brīnišķīgi pārvaldīt kokli. Koncertu apskaņoja Mareks Liepa un Edgars Mežajevs, paldies par atsaucīgo sadarbību. Tieši tāpēc mums ir lielisks pagasts un lieliska skola, jo tajā strādā lieliski cilvēki. Lai sirsnīgā koncerta radītais pacilājums un prieks pavada ikvienu, kam septembris nozīmē jauna gada sākumu! Pīlādzis ir svētībai, pilni koki ogu pareģo bagātīgu gadu, lai tāds tas arī ir! Santa Siliņa, kultūras metodiķeFoto – Andis Bičevskis

|

Ciemiņš no saulainās Venecuēlas

Pirmdien, 13. maijā pie mums viesojās latviešu komponists Gio Saule Upners, kas lielāko dzīves daļu pavadījis Venecuēlā. Sirmais kungs atraktīvā veidā iepazīstināja ar savu daiļradi, raksturoja venecuēliešu tautas mūziku un aizrautīgi iesaistīja savas mūzikas atskaņošanā visus zālē klātesošos. Bērni bija sajūsmā par iespēju muzikāli izpausties!

| |

Azartiskie „Kažociņi”

Šīs ziemas mēneši, īpaši februāris, Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā ienesuši sacensības garu un azartu! Ir sekmīgi startēts vairākos konkursos mūzikā, vēl daži priekšā, jātur cieši īkšķi, un jāvēl mūsu audzēkņiem veiksme! Cēsīs notika Valsts konkursa mūzikā II kārta sitaminstrumentu un pūšamo instrumentu klasēs. Skolu pārstāvēja audzēkņi – māsas Alise Pētersone klarnetes klasē un Nellija Reveliņa sitamo instrumentu klasē, brālis un māsa Ločmeļi – Daniēls saksofona, bet Elizabete flautas klasē. Elizabete Ločmele ieguva 3. vietu savā vecuma grupā. Savukārt tepat kaimiņos – Lielvārdē – 6. februārī norisinājās III Vidzemes novada mūzikas skolu audzēkņu konkurss mācību priekšmetā „Vispārējās klavieres”. Konkursam savu audzēkni Terēzu Elzu Roni sagatavoja klavieru skolotāja Valda Garūta. Esam lepni, ka 4. klases audzēkne Terēza Elza ieguva 1. vietu! Un februāris skaisti noslēdzies Daugavpilī, kur norisinājās 3. Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss „Naujene WIND 2019”. Konkursā piedalījās vairāk nekā divsimt dalībnieku no 5 dalībvalstīm (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Baltkrievijas), kas pārstāvēja 51 mūzikas izglītības iestādi. Konkursa dalībniekus vērtēja starptautiska žūrija. Savā vecuma grupā Elizabete Ločmele flautas spēlē ieguva augsto 2. vietu, bet viņas brālis Daniēls saksofona spēlē – 3. vietu! Esam lepni par audzēkņiem un priecājamies kopā ar abu skolotājiem – Ievu Lejnieci un Andi Bičevski. Un, protams, arī audzēkņu vecākiem, kuru atbalsts un pacietība ir palīdzējusi bērniem sasniegt šādus rezultātus! Skolā mēs parasti svinam Mīlestības nedēļu. Šogad skolu bija apciemojis Mīļumpastnieks, kam no somas izbiruši sirsnīgi sveicieni. Asprātīgos un kolorītos zīmējumus darinājuši Mākslas nodaļas audzēkņi datorgrafikas stundās skolotājas Māras Atslēdziņas vadībā. Tie rotāja skolas ziņojuma dēli pāris nedēļas. Liels bija audzēkņu pārsteigums, ieraugot savu darbiņu kā pastkarti, un lepnums, protams, par paveikto! Skolotāja Inta Putniņa-Cīrule apgalvoja, ka sen nebija redzējusi audzēkņos tādu aizrautību, pētot Mīlestības nedēļai veltīto noformējumu un meklējot tajā „savu pastkartīti”. Vēl visi skolas audzēkņi tika aicināti piedalīties elektroniskajā foto konkursā, iesūtot katrs vienu ziemas fotogrāfiju un pāris teikumu aprakstu, kādēļ mīl ziemu. Audzēkņi nobijās, ka esot jāraksta, fotogrāfijas bez teksta būtu gatavi iesūtīt gandrīz visi! Lai nu kā, 11 audzēkņi nenobijās un piedalījās! Paldies arī vecākiem, kas atbalstīja bērnus un iesūtīja foto no saviem e-pastiem vai sociālā tīkla facebook. com profiliem. Tika saņemtas skaistas ziemas fotogrāfijas, tās izdrukātas un izliktas skolā vērtēšanai. Un te nu pamodās Lielais Azarts! Balsot varēja visi, kas nebija slinki, nekādu ierobežojumu, tikai godaprāts! Lai gan jaunieši tika lūgti būt godīgi un balsot vienu reizi, protams, ka sacensību mīlošie bija gatavi gan izmainīt rokrakstu, aizpildot balsošanas lapiņas, gan saaģitēt visus savus klasesbiedrus balsot vienādi! Pateicību par piedalīšanos ir pelnījuši visi fotogrāfiju autori, dalībnieki ir aicināti ierasties 28. martā Jāņa Lūsēna 60 gadu jubilejai veltītajā koncertā skolas zālē, kad tiks paziņoti skatītāju un žūrijas balsojuma rezultāti. Kamēr vēl sniegs nav nozudis, mēs piedalāmies konkursos. Jo tikai tā cīņa skaitās, kurā uzveicam paši savas bailes, nedrošību un neticību sev. Un patiesībā jau mēs visi varam! Turiet īkšķus! Santa Siliņa, kultūras metodiķe

|

Ziema un mūzika

Šogad ziema iedvesmo. Iet un baudīt, ja ne slēpot, tad vērot. Un mūzika tāpat. Ja ne pašam spēlēt, tad klausīties un līdzi just. Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā janvāris ieradies skanīgs – „Xylem trio” Ogrē un „Skaņumāja” Krapē, kā arī audzēkņu lieliskā dalība valsts konkursa mūzikā II kārtā. Mūzikas nodaļas vecāko kursu audzēkņiem bija iespēja apmeklēt Ogres Mūzikas skolas rīkoto koncertu – tikšanos ar mūziķiem „Xylem trio” cikla „Muzikālās personības” ietvaros. 14. janvāra vakars, Ogres Mūzikas skolas zāle pilna, koncertē un par sevi stāsta trio dalībnieki – pianists Raimonds Petrauskis, saksofonists Oskars Petrauskis un sitaminstrumentālists Rihards Zaļupe. Mūziķi kopā spēlē jau kopš 2006. gada, taču nosaukumu trio ieguvis vien 2010. gadā. Atraktīvi, aizrautīgi un pozitīvi cilvēki, kas, apguvuši akadēmisko mūziku, brīvi jūtas gan akadēmiskajā, gan džeza mūzikā. Tā kā bieži šāds – klavieres, saksofons un marimba/ perkusijas – trio sastāvs nav sastopams, mūziķi skaņdarbus aranžē paši, veidojot savu muzicēšanas stilu. Oskars Petrauskis visiem mūzikas skolu audzēkņiem, kam instruments to atļauj, ieteica pēc iespējas ātrāk iestāties kādā orķestrī, lai ieraudzītu pasauli. Tieši tā arī viņi esot sākuši – kad savos desmit vienpadsmit gados nokļuvuši orķestra sastāvā, puišiem radusies iespēja ceļot un nokļūt citās valstīs. Savukārt viņa brālis Raimonds sacīja, ka, lai arī izklausīsies nepopulāri, tomēr noteikti ir jāmācās solfedžo, jo tikai tā var pārvaldīt instrumentu un ļauties brīvai improvizācijai. Iedvesmojoša koncerttikšanās, ļaujot jau atzītās skatuves personībās ieraudzīt pašiem sevi un saprast, cik ļoti svarīgs dzīvē ir cilvēciskums un vienkāršība. 21. janvārī mūzikas nodaļas audzēkņi devās izbraukuma nodarbībā uz Krapi, kur izveidots tautas mūzikas instrumentu muzejs „Skaņumāja”. Nodarbību par skaņradi un tautas mūzikas instrumentiem vadīja muzeja izveidotājs, etnomuzikologs Ilmārs Pumpurs. Interesanto, viegli uztveramo stāstījumu papildināja erudītā lektora muzicēšana uz ekspozīcijā redzamajiem instrumentiem. Uz mūsu audzēkņu jautājumu, cik instrumentus I. Pumpurs prot spēlēt, muzikologs smaidot atbildēja, ka vairāk nekā 20, bet ne visus ļoti labi, uz dažiem instrumentiem protot atskaņot vien pāris melodijas. Cimboles spēli apguvis tikai tad, kad interesenti pieteikušies apgūt šo instrumentu, bet izrādījies, ka nav neviena, kas varētu šīs apmācības novadīt. Tad nu pats braucis mācīties pie vecajiem tautas muzikantiem un apgūto tālāk nodevis saviem skolēniem. Audzēkņi tika iepazīstināti ar tādiem instrumentiem kā cītara, cimbole, kokle, mandolīna, basīte, ermoņikas, hromka u.c, kas spēlēti tautas saiešanās un dažādos pasākumos kopš 19. gadsimta otras puses. Kārtējo reizi jāsecina, ka visu nosaka cilvēka personība – paša I. Pumpura aizrautība, entuziasms un draudzīgā attieksme lika pusotrai stundai aizritēt nemanot, audzēkņiem šī lekcija patika, un jādomā, ka šādi dzirdētais un uzzinātais paliks atmiņā ilgāk. Savukārt 16. un 17. janvāris pagāja satrauktā gaisotnē – valsts konkursa mūzikā II kārtā A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas reģionā sitaminstrumentu spēlē piedalījās Nellija Reveliņa, savukārt pūšaminstrumentu spēlē –Alise Pētersone, Elizabete Ločmele un Daniēls Ločmelis. Visi audzēkņi parādīja labu sniegumu, un Elizabete Ločmele flautas spēlē ieguva 3.vietu savā vecuma grupā! Konkursam audzēkņus sagatavoja pedagogi Ieva Lejniece (flauta), Andis Bičevskis (klarnete un saksofons) un Kristaps Karps (sitaminstrumenti), uzstāties palīdzēja koncertmeistare Valda Garūta. Paldies arī šoferim Jurim Savickim – šomēnes esam viņu nodēvējuši par savas skolas šoferīti, kas pedagogus, audzēkņus un pat instrumentus izvizina uz visiem pasākumiem! Lai jau šī gada janvāris tiešām kļūtu par īpaši muzikālo mēnesi – Ogrē pedagogu Zelta fondā tika uzņemtas divas mūsu mūzikas skolotājas – Juta Isate un Valda Garūta, abas mūzikas pedagoģijai atvēlējušas savas dzīves 40 gadus. Ir gluži vienalga, klausīties vai klusi just līdzi, mācīties vai mācīt spēlēt, mūzika ir ikviena cilvēka dzīves sastāvdaļa, un mūsu skolā janvāris to spilgti apliecina. Ziema skan!