2012./2013.m.g.

| | |

Konkursu laureāti un dalībnieki 2012./2013. m.g.

Kā jau katru gadu, arī šogad Ģimeņu dienas pasākumā suminājām Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņus – 2012./2013. mācību gada konkursu laureātus un dalībniekus. Saksofona spēles audzēknis Henrijs Augšpuls ieguvis 2.vietu III mūzikas skolu kameransambļu konkursā, spēlējot kopā ar Ernestu Valtu Circeni (skolotāja Natālija Čuriļina). Taču Ernestam bez šīs 2.vietas ir vēl divas 1.vietas – Vidzemes reģiona akordeonistu konkursā Līgatnē un akordeonistu konkursā „Cēsis 2013.” Taču liels panākums Ernestam ir 3.vieta Starptautiskajā akordeonistu konkursā Limbažos. Dagnis Krūmiņš (skolotāja Ilva Kaulača), Diāna Prikule, un Megija Augustāne (skolotāja Valda Garūta) piedalījās reģionālajā valsts pianistu konkursā Cēsīs. Megijai otrs pianistu konkurss bija Dobelē. Taču mazā pirmklasniece Elizabete Pilmane (skolotāja Valda Garūta) jau ir vairāku starptautisko konkursu laureāte – Rīgas Starptautiskajā Jauno pianistu konkursā ieguvusi 1.vietu, bet Concours Musical de France Parīzē – 3.vietu. Gerda Sedoja (skolotājs Juris Gailītis un koncertmeistare Ilva Kaulača) pārstāvēja skolu Vidzemes reģiona mūzikas skolu pūšaminstrumentu nodaļu audzēkņu koncertā Madonā. Arī mākslas nodaļas audzēkņi aktīvi piedalījušies konkursos. Elza Sirsone, Dārta Olekša un Alīna Krjuka (skolotāja Inta Putniņa Cīrule) Muzikālā dāvana saņēmušas Atzinību no Čehijā rīkotā mākslas konkursa „Lidice 2012”, kurā šī gada konkursa tēma bija „Fantāziju rotaļlietas”. Skolotājas Skaidrītes Krīgeres Krīgeres vadībā 20 audzēkņi piedalījušies Ziemassvētku kartiņu pagatavošanā organizācijas „EURIKA” rīkotajā labdarības akcijā un vēl 10 audzēkņi sagatavojuši zīmējumus konkursam „Es dzīvoju pie jūras”. Pateicība saņemta no vizuālā konkursa „Blaumaņa brīnumzālītes” Ērgļos rīkotā konkursa organizatoriem. Ilustrācijas Blaumaņa „Velniņiem” zīmēja Dzintra Vingre, Beāte Ločmele, Linda Smilškalne, Annija Augšpule, Elza Sirsone, Monta Lilija Olekša, Alīna Krjuka, Laura Putniņa, Sintija Leimane un Samuels Gintars Dzalbs (skolotājas Skaidrīte Krīgere un Inta Putniņa Cīrule). Daži no mūsu audzēkņu zīmējumiem pat tikšot ievietoti grāmatā par Blaumani. Šogad mākslas skolu valsts konkurss notika mācību priekšmetā Gleznošana un tajā piedalījās 290 audzēkņi no visām mākslas skolām. Konkursā piedalījās skolotājas Vinetas Kazekas audzēkņi Zenta Vītola, Samanta Gulbe, bet Monta Lilija Olekša ieguva Atzinību. Skolotājas Edītes Lases vadībā Kristīne Vonoga, Patrīcija Laurinoviča, Linda Šķēla un Amanda Zariņa sagatavojušas un nosūtījušas darbus tekstilmākslas konkursam Rīgā. Ir liels prieks par to, ka, gan audzēkņu, gan skolotāju papilddarba rezultātā mūsu skolai, pagastam un novadam ir ar ko lepoties. Mūsu bērni ir tikpat talantīgi kā pilsētās. Tādēļ esam pateicīgi Ogres novada pašvaldībai par to, ka skolā esam varējuši realizēt pilnās mācību programmas un priecāties par dāsno pavasara „ražu” – konkursu laureātiem un absolventiem. Vita Ervalde

| | |

Izlaidums 2013

Kad gaiss sāk smaržot pēc ceriņiem, maijpuķītēm un ābeļziediem, klāt izlaiduma laiks skolās. Arī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā 24.maija vakarā apliecību par profesionālās ievirzes izglītību saņēma desmit jaunieši. Savā izlaidumā viņi prezentēja to, ko iemācījušies pa šiem gadiem mākslas un mūzikas skolā. Dace Grāvīte „Taustiņinstrumentu spēles – Klavierspēles” programmu apguva astoņus gadus un izlaidumā izpildīja daļu no beigšanas eksāmena programmas gan solo, gan klavieru ansamblī kopā ar savu skolotāju Sarmīti Paegli. Gerda Sedoja 6 gadus apguvusi „Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle” programmu. Viņas flautas spēles skolotājs – Juris Gailītis. Gerda kopā ar koncertmeistari Ilvu Kaulaču atskaņoja daļu no solo programmas un kopā ar 5. klases audzēkni Kitiju Balodi spēlēja flautu duetā. Lai gan piecgadīgās izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” šī gada absolventi vecuma ziņā ir vieni no jaunākajiem, tomēr pārsteidza ar drosmīgiem eksperimentiem un radošām idejām noslēguma darbā un pārliecinošu stāstījumu par to. Mūs pārsteidza skolotājas Intas Putniņas Cīrules vadībā radītās Reinera Bērziņa 3 akrila krāsu gleznas ar kopīgu nosaukumu „Krāsu daudzveidība pavasarī” un Lindas Elīzas Lapsas astoņi A4 formāta darbiņi „Zaru noskaņas”. Iepriecināja skolotājas Vinetas Kazekas audzēkņi – Dārta Liepiņa ar 5 dažādiem keramikas šķīvjiem ar kopīgu nosaukumu „Atklājums”, Alise Dātava ar jaunā autortehnikā vedotu mākslas darbu uz spoguļa „Neparastie ritmi” un Annija Studere ar zīda apgleznojumu „Pļavas burvība”. Sajūsmināja skolotājas Skaidrītes Krīgeres audzēkņi – Agate Kārkliņa ar gleznojumu, kas veidots kopā ar dekupāžas tehniku „Klusā daba ar ziediem”, Sintija Piterniece ar ziemas ainavas gleznu eļļā „Kā pasakā” un Dainis Zaics ar 3 darbiem „Madliena grafikā”. Novēlu mūsu absolventiem, lai nezūd mākslinieciskais radošums un muzicētprieks arī turpmākajā dzīvē! Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas direktore Vita Ervalde

|

Muzikālā dāvana

22.maijā piedalījos Vidzemes reģiona mūzikas skolu direktoru sanāksmē Cēsīs, kas notika mūzikas vidusskolas telpās. Bija liels prieks tur sastapt mūsu smaidīgos absolventus Alisi Ketleri, kura mācās vokālās nodaļas 1.kursā, Rihardu Ozoliņu, kurš turpina apgūt saksofona spēli jau 2.kursā un 4.kursa audzēkni Evu Stirāni – manu bijušo audzēkni. Bija gandarījums uzklausīt no viņu pedagogiem uzslavas par šiem brīnišķīgajiem bērniem. Arī viņi ir laimīgi un apmierināti ar pedagogiem, ģimenisko gaisotni skolā un nenožēlo savu izvēli. Tas laikam bija zīmīgi, ka dienu pirms izlaiduma, 23.maijā Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā pie mums ar koncertu viesojās mūsu skolas absolventi, Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas 4.kursa audzēkņi – pianiste Eva Stirāne un trombonists Ēriks Ekkerts. Abi jaunieši gatavojās skolas beigšanas eksāmeniem un daļu no programmas atspēlēja saviem bijušajiem pedagogiem un mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem. Ēriks kļuvis par brīnišķīgu niansētas dinamikas mūzikas izpildītāju ar stila izjūtu. Var apbrīnot viņa tehniskās un trombona pārvaldīšanas prasmes. Šoreiz viņa koncertmeistare bija Evas un kādreiz arī mana klavierskolotāja Benita Zvīgule. Eva spēlēja daļu no klavieru solo, gan koncertmeistara un kameransambļa eksāmena programmas. Tādēļ līdzi bija atvedusi vijolnieku Andri Riekstiņu un vokālisti Daci Balodi. Varbūt, ne visa programma bērniem likās saprotama, bet tomēr radās priekšstats, uz ko vajadzētu tiekties, kāds ir profesionālās mūzikas augšupceļš. Tā bija kā muzikāla dāvana mācību gada noslēgumā. Mēs novēlam, lai Ēriks un Eva šurp atbrauktu arī ar Mūzikas akadēmijas beigšanas eksāmena programmu. Lai pavada veiksme! Pedagogu vārdā – Vita Ervalde

|

Muzikālais pavasaris Parīzē

Redzēt Parīzi… un mirt… Ir dzirdēts šāds teiciens. Katrā ziņā reiz nokļūt Parīzē ir katras sievietes sapnis. Mūsu sešgadīgajai konkursantei laimējās nokļūt Parīzē, pirms lolojusi sapni par to, pateicoties gādīgai, čaklai, izdarīgai māmiņai un pašas ieguldītajam darbam klavierspēlē. Concours Musical de France 1. kārta, kur izvirza finālistus, notiek 19 vietās pasaulē, jeb sūtot video ierakstus. Elizabete Pilmane 1. kārtu spēlēja Rīgā 10.martā un kļuva par finālisti. Konkursa 1.kārtā Rīgā piedalījās arī bērni no kaimiņvalstīm. Lietuvieši stāstīja, ka tiekot savā zemē jau dāsni cildināti par iekļūšanu konkursa finālā. Tā nu Latvijā pavasaris kavējas, bet mēs 24.aprīlī ar avio kompānijas Lufthansa palīdzību nokļūstam vasarā. Parīze mūs silti sagaida. Meklējot lētākus lidojumus bijām spiesti lidot jau trešdien. Ceturtdien Parīze mūs sasildīja līdz pat 30 grādiem, bet sestdien, konkursa dienā atdzesēja līdz tikai +10. Pianistes Žinetas Gobēras kopā ar Francijas kultūras ministriju rīkotajā konkursā ir 4 sekcijas, 39 grupas, kurās var piedalīties pēc brīvas izvēles, sagatavojot prasīto programmu. 27., 28. aprīlī konkursā uzstājas Jauniešu sekcijas, klavieru ansambļu sekcijas un Piano rythms dalībnieki, kopskaitā tuvu 500 dalībniekiem. Vārds konkurss saistās ar vietu un laiku, kur valda emocijas. Arī mūsu sešgadīgajai Elizabetei tās sit augstu vilni… Tā nu sapucēta kā princese mazā latviete spēlēja lielajā zālē Parīzē. Pēc emociju uzliesmojuma, diemžēl, sniegums nav pats pārliecinošākais. Žūrijas vērtējums 3. vieta! Nevar jau vienmēr dabūt 1. – tāds ir secinājums, piebilstot, ka 2012. gada oktobrī Rīgas Starptautiskajā konkursā Elizabete ieguva 1. vietu. Cik nervu, cik darba, cik baiļu tas prasīja… Cik prieka tas sniedza! Gan konkursantu profesionālajā sniegumā, gan skatuves kultūrā vērojama liela dažādība. Atkal pierādās sen zināmais, ka Latvijā pianisma skola ir augstā līmenī. Visi Latvijas pārstāvji tiek augstu novērtēti. 29.aprīlī Parīze mūs iepriecina ar savu moderno rajonu Defans, ar ziedošiem kastaņiem, ceriņiem, augļu kokiem, krāšņām puķu dobēm, mājot siltas ardievas. Elizabetes dalība konkursā Muzikālais pavasaris Parīzē. ir kārtējais pierādījums, ka mūzikas dzīve aiz Rīgas robežām nebeidzas, ka arī Latvijas laukos ir bērni, kuros jāiegulda darbs un līdzekļi. Paldies Ogres un Lielvārdes pašvaldībām, kas sniedza materiālo atbalstu. Uzcītību, muzicētprieku un veiksmi Elizabetei tālākajās gaitās! K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas skolotāja Valda Garūta

| |

Akordeona mūzikas svētki

Ir izskanējis XII Starptautiskais akordeonistu festivāls Limbažos. Akordeona mūzikas svētki šogad notika no 21. līdz 24. martam un bija veltīti Limbažu pilsētas 790 gadu jubilejai. Festivāla ietvaros notika V Starptautiskais mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkurss, kurā piedalījās bērni no 6 valstīm. Lai varētu piedalīties tik augsta līmeņa konkursā, pirms tam bija jāiztur divas atlases kārtas. Visi audzēkņi tika sadalīti 3 vecuma grupās. Konkursam bija jāsagatavo ļoti nopietna programma ar noteiktu hronometrāžu. Dalībnieku uzstāšanos vērtēja Starptautiska žūrija. Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas skolu konkursā pārstāvēja 5. akordeona klases audzēknis Ernests Valts Circenis (pedagogs Natālija Čuriļina). Viņš atskaņoja J.S.Baha Mazu prelūdiju do minorā un V.Savelova Ekspromtu. Starptautiskajā konkursā Ernests piedalījās B grupā (no 11 līdz 13 gadiem). Šajā kategorijā bija 17 dalībnieki: no Vācijas, Igaunijas, Krievijas, Lietuvas un arī Latvijas. Visi konkursanti sniedza savas programmas ļoti augstā, profesionālā līmenī. Sīvā cīņā Ernests ir izcīnījis godalgoto III vietu. Ernests pats par piedalīšanos konkursā saka – Lai sagatavotos konkursam, man bija jāapgūst baritona basu spēle, lai skaņdarbos sasniegtu augstāku skanējuma kvalitāti. Bija jāiegulda liels darbs. Uzskatu, ka esmu izdarījis daudz, bet, protams, vienmēr var labāk. Arī konkurss bija ļoti nopietns, kas prasīja lielu atdevi un koncentrēšanās spējas. Festivāla ietvaros bija iespēja apmeklēt vairākus koncertus, kuri bija ļoti iedvesmojoši. Koncerti vēlreiz apliecināja un deva pārliecību, ka akordeona skanējums ir dažādu iespēju bagāts. Man ir prieks, ka bija iespēja piedalīties šāda mēroga pasākumā. Gribu teikt paldies savai skolotājai Natālijai Čuriļinai un K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolai par atbalstu. Konkursanta vārdā Ernesta skolotāja N.Čuriļina

| |

III akordeona mūzikas svētki Madlienā

Klāt bija sestdiena, 2012. gada 24. novembris – Lieliskā diena, lai notiktu III mūzikas skolu audzēkņu akordeonistu ansambļu un kameransambļu konkurss Madlienā. No rīta konkursa organizatori –Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas skolotāji un darbinieki sajutās kā Sienāzis* vai plivinājās pa skolu kā Taurenītis, steidzot pagūt izdarīt pēdējos sagatavošanās darbus, lai godam un ar viesmīlību uzņemtu 22 kolektīvus no 14 skolām un, lai nebūtu kā Tikšanās tuksnesī, tika sarūpēti silti pīrādziņi un limonāde rīta brokastīm. Par laimi, diena ausa gaišāka nekā visas iepriekšējās šajā nedēļā, tādēļ, dalībniekiem nebija vajadzīgi Lietussargi. Kad viss jau bija sagatavots, skolas pagalmā ieripoja pirmais Automobīlis. Uzradās arī Drosmīgais jātnieks un Jaunais kovbojs ar Šeriausaužirģeļi. Ciemiņi sabrauca no visiem Latvijas novadiem. Kā Pazīstami silueti ieradās jau iepriekšējos konkursos redzēti dalībnieki, bet svētsvinīgāk un nedrošāk, gluži kā Pie Baha svētā Tomasa baznīcas nokļuvuši, uzvedās pirmoreiz atbraukušie uz Madlienu. Kad smagie akordeoni un citi mūzikas instrumenti bija izsaiņoti un iesildīti, konkurss varēja sākties. Zālē valdīja Jautrs noskaņojums, kad atskanēja Valsis, Valsette, Poļu tautas deja Mazurka, Latviešu polka, Lebasque, Igauņu polka, Leļļu deja un Harlekīns. Nopietnākas pārdomas izraisīja Romance, Mazais madrigāls, Ērģeļu prelūdija, Korāļa priekšspēle, Fracanapa un Kalipso. Kājas tiešām cilājās pašas, kad skanēja Divpadsmit dancis un Zaļumballes polka. Gluži kā Klaidonis pa zāli klusi, bet neuzkrītoši pārvietojās fotogrāfs Andis Bičevskis, lai iemūžinātu skaistākos mirkļus no konkursa, jo mūzika ir gaistoša, paliekošas ir tikai sajūtas no tās un fotogrāfijas. Pēc konkursa dalībniekus gaidīja garšīgas pusdienas skolas ēdnīcā, bet skolotāji satikās kamerzālē, lai baudītu Meditāciju un Entreelvinoyelultimato tango. Pa to laiku skolotāji, kuri bija piekrituši veikt žūrijas darbu – Nadežda Pisareva, Anatolijs Livča, Indra Rudzīte un Vineta Līce devās uz apspriedi. Klasē sacēlās Vēja brāzma un bija pat Zibens, tomēr saliekot punktus un kopīgi vienojoties, visi konkursa dalībnieki bija sadalīti pa vietām. Gluži kā Jūriņ prasa smalku tīklu dalībnieku acīs varēja saskatīt jautājumu – kāda mums vieta? Kā Melodija skanēja Madlienas mūzikas un mākslas skolas skolotājas, komponistes Vinetas Līces balss par to, ko žūrija vērtēja konkursā, cik skaisti ir bērni un jaunieši, kad viņi muzicē un, cik nozīmīgs un populārs ir akordeons Latvijā šodien. Šī konkursa rezultāti rādīja to, ka nebija zemu vērtējumu, jo vispārējais līmenis un kvalitāte ir augusi. Arī programmas bija atbilstošas izpildītāju spējām. Paldies ar ziediem un Pateicību teicām visu skolu pedagogiem, jo katram no viņiem var teikt, ka tikai Tava smaida ēna zina to, cik mīlestības uz mūziku, darba, laika, pacietības un radošuma nepieciešams, lai sasniegtu tik brīnišķīgus rezultātus. Īpašu paldies teicām Jāzepa Mediņa 1. mūzikas skolas skolotājai Līgai Catlakai par labāko skaņdarbu aranžējumu. Atbilstoši konkursa nolikumam, diplomu par labāko latviešu komponista skaņdarba atskaņojumu saņēma Kandavas mūzikas un mākslas skolas kameransamblis. Kolektīvs izcēlās arī ar skaistajiem latviešu tautastērpiem. Arī citi kolektīvi bija padomājuši par tērpiem un aksesuāriem, kas paspilgtināja uzstāšanos. Mūsu skolas skolotājas Natālijas Čuriļinas audzēkņi Henrijs Augšpuls un Ernests Valts Circenis ieguva 2. vietu. Pēc konkursa rezultātu paziņošanas neviens neuzvedās kā Divi gailēni sētsvidū, bet priecājās par saņemtajiem pirmās, otrās vai trešās vietas diplomiem un mūsu skolā mākslas nodaļā pagatavotajām keramikas balviņām konkursa simbola – akordeona izskatā. Pirmās vietas ieguvēji vēlreiz pierādīja savu prasmi, atskaņojot vienu no programmas skaņdarbiem. Tikai pēc atkārtotās uzstāšanās tika paziņots Grand Prix ieguvējs šajā gadā – Daugavpils mūzikas vidusskolas trio Anastasija Zubova, Dita Zubkovska un Artūrs Zubovs, pedagogs Tatjana Saratova. Tad sekoja pārsteigums – muzikāls sveiciens no Ulbrokas bijušajiem mūzikas skolas audzēkņiem, kas iepriekšējā mūsu rīkotajā konkursā ieguva Grand Prix balvu, bet nu jau muzicē kā kolektīvs Ulbrokas kultūras namā. Kopā ar savu skolotāju Anitu Riekstu un koncertmeistari Ingu Sarkani viņi vēlreiz apliecināja, cik skanīga ir Prelūdija un dejisks Menuets, cik skaists ir Rīts un nepatīkama Sastrēgumstunda, cik senatnīgs ir Popūrijs par Baha tēmām un skumji Vientulības gadi akordeonistu ansambļa atskaņojumā. Jau bija Saule zemu, un skanot Šūpļa dziesmai tuvojās nakts, lai ļautos Mēness dejai, kad konkursa dalībnieki gatavojās doties mājup. Taču dažs vēl atgriezās, jo bija aizmirsis Pērtiķi un brilles, bet varbūt ziedus, vai kādu mūzikas instrumentu. Cerot, ka pēc diviem gadiem, neatkarīgi no tā, vai dalības maksa būs latos vai eiro, atkal tiksimies Madlienā. Paldies visiem dalībniekiem, ka gatavojāties šim konkursam un radījāt šos mūzikas svētkus. Tie, kuri ieradās paklausīties šo konkursu vislabāk saprata, par ko ir šis Mazais stāsts. *izcēlumi tekstā – konkursā atskaņoto skaņdarbu nosaukumi Visi 1. vietu ieguvēji Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas direktore Vita Ervalde