| | |

Konkursu laureāti un dalībnieki 2012./2013. m.g.

Kā jau katru gadu, arī šogad Ģimeņu dienas pasākumā suminājām Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņus – 2012./2013. mācību gada konkursu laureātus un dalībniekus.

Saksofona spēles audzēknis Henrijs Augšpuls ieguvis 2.vietu III mūzikas skolu kameransambļu konkursā, spēlējot kopā ar Ernestu Valtu Circeni (skolotāja Natālija Čuriļina). Taču Ernestam bez šīs 2.vietas ir vēl divas 1.vietas – Vidzemes reģiona akordeonistu konkursā Līgatnē un akordeonistu konkursā „Cēsis 2013.” Taču liels panākums Ernestam ir 3.vieta Starptautiskajā akordeonistu konkursā Limbažos.

Dagnis Krūmiņš (skolotāja Ilva Kaulača), Diāna Prikule, un Megija Augustāne (skolotāja Valda Garūta) piedalījās reģionālajā valsts pianistu konkursā Cēsīs. Megijai otrs pianistu konkurss bija Dobelē. Taču mazā pirmklasniece Elizabete Pilmane (skolotāja Valda Garūta) jau ir vairāku starptautisko konkursu laureāte – Rīgas Starptautiskajā Jauno pianistu konkursā ieguvusi 1.vietu, bet Concours Musical de France Parīzē – 3.vietu. Gerda Sedoja (skolotājs Juris Gailītis un koncertmeistare Ilva Kaulača) pārstāvēja skolu Vidzemes reģiona mūzikas skolu pūšaminstrumentu nodaļu audzēkņu koncertā Madonā.

Arī mākslas nodaļas audzēkņi aktīvi piedalījušies konkursos. Elza Sirsone, Dārta Olekša un Alīna Krjuka (skolotāja Inta Putniņa Cīrule) Muzikālā dāvana saņēmušas Atzinību no Čehijā rīkotā mākslas konkursa „Lidice 2012”, kurā šī gada konkursa tēma bija „Fantāziju rotaļlietas”.

Skolotājas Skaidrītes Krīgeres Krīgeres vadībā 20 audzēkņi piedalījušies Ziemassvētku kartiņu pagatavošanā organizācijas „EURIKA” rīkotajā labdarības akcijā un vēl 10 audzēkņi sagatavojuši zīmējumus konkursam „Es dzīvoju pie jūras”.

Pateicība saņemta no vizuālā konkursa „Blaumaņa brīnumzālītes” Ērgļos rīkotā konkursa organizatoriem. Ilustrācijas Blaumaņa „Velniņiem” zīmēja Dzintra Vingre, Beāte Ločmele, Linda Smilškalne, Annija Augšpule, Elza Sirsone, Monta Lilija Olekša, Alīna Krjuka, Laura Putniņa, Sintija Leimane un Samuels Gintars Dzalbs (skolotājas Skaidrīte Krīgere un Inta Putniņa Cīrule). Daži no mūsu audzēkņu zīmējumiem pat tikšot ievietoti grāmatā par Blaumani.

Šogad mākslas skolu valsts konkurss notika mācību priekšmetā Gleznošana un tajā piedalījās 290 audzēkņi no visām mākslas skolām. Konkursā piedalījās skolotājas Vinetas Kazekas audzēkņi Zenta Vītola, Samanta Gulbe, bet Monta Lilija Olekša ieguva Atzinību. Skolotājas Edītes Lases vadībā Kristīne Vonoga, Patrīcija Laurinoviča, Linda Šķēla un Amanda Zariņa sagatavojušas un nosūtījušas darbus tekstilmākslas konkursam Rīgā.

Ir liels prieks par to, ka, gan audzēkņu, gan skolotāju papilddarba rezultātā mūsu skolai, pagastam un novadam ir ar ko lepoties. Mūsu bērni ir tikpat talantīgi kā pilsētās. Tādēļ esam pateicīgi Ogres novada pašvaldībai par to, ka skolā esam varējuši realizēt pilnās mācību programmas un priecāties par dāsno pavasara „ražu” – konkursu laureātiem un absolventiem.

Vita Ervalde