Muzikālā dāvana

22.maijā piedalījos Vidzemes reģiona mūzikas skolu direktoru sanāksmē Cēsīs, kas notika mūzikas vidusskolas telpās. Bija liels prieks tur sastapt mūsu smaidīgos absolventus Alisi Ketleri, kura mācās vokālās nodaļas 1.kursā, Rihardu Ozoliņu, kurš turpina apgūt saksofona spēli jau 2.kursā un 4.kursa audzēkni Evu Stirāni – manu bijušo audzēkni. Bija gandarījums uzklausīt no viņu pedagogiem uzslavas par šiem brīnišķīgajiem bērniem. Arī viņi ir laimīgi un apmierināti ar pedagogiem, ģimenisko gaisotni skolā un nenožēlo savu izvēli.

Tas laikam bija zīmīgi, ka dienu pirms izlaiduma, 23.maijā Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā pie mums ar koncertu viesojās mūsu skolas absolventi, Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas 4.kursa audzēkņi – pianiste Eva Stirāne un trombonists Ēriks Ekkerts. Abi jaunieši gatavojās skolas beigšanas eksāmeniem un daļu no programmas atspēlēja saviem bijušajiem pedagogiem un mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem. Ēriks kļuvis par brīnišķīgu niansētas dinamikas mūzikas izpildītāju ar stila izjūtu. Var apbrīnot viņa tehniskās un trombona pārvaldīšanas prasmes. Šoreiz viņa koncertmeistare bija Evas un kādreiz arī mana klavierskolotāja Benita Zvīgule. Eva spēlēja daļu no klavieru solo, gan koncertmeistara un kameransambļa eksāmena programmas. Tādēļ līdzi bija atvedusi vijolnieku Andri Riekstiņu un vokālisti Daci Balodi. Varbūt, ne visa programma bērniem likās saprotama, bet tomēr radās priekšstats, uz ko vajadzētu tiekties, kāds ir profesionālās mūzikas augšupceļš. Tā bija kā muzikāla dāvana mācību gada noslēgumā. Mēs novēlam, lai Ēriks un Eva šurp atbrauktu arī ar Mūzikas akadēmijas beigšanas eksāmena programmu. Lai pavada veiksme!

Pedagogu vārdā – Vita Ervalde