| | |

Atskatoties uz 2011./2012. mācību gadu

Kad beigušies pārcelšanas un skolas beigšanas eksāmeni, kad pagājis izlaidums un saņemtas liecības, kad uzņemti jauni audzēkņi, uz īsu brīdi Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā iestājies klusums. Liekas savādi, ka no klasēm neskan dažādo mūzikas instrumentu skaņas un starpbrīžos draudzīgi nečalo mākslas nodaļas audzēkņi. Tikai skolotāji steidz sakārtot dokumentāciju, nedaudz saguruši, taču domās jau kaļ nākotnes plānus.

Arī šis mācību gads pagājis godam – bagāts ar pasākumiem un panākumiem. Skola saņēmusi akreditāciju uz nākamajiem 6 gadiem. Šajā mācību gadā esam spēlējuši koncertos Jumpravas baznīcā, Valsts svētkos Lēdmanes tautas namā, uzstājušies 4 Ziemassvētku koncertos, iepriecinājuši Madlienas pansionāta iemītniekus ar koncertu, ar zēnu priekšnesumiem piedalījušies Sieviešu dienai veltītajā pasākumā Madlienas kultūras namā, koncertējuši un izrādījuši mākslas nodaļas audzēkņu darbus Ķeipenes, Lauberes, Lēdmanes, Krapes, Mazozolu, Taurupes un Meņģeles skolās, izstādes iekārtojuši Madlienas pagasta pārvaldes ēkā, bibliotēkā, kultūras namā, skolā. „Ģimenes svētkos” sniedzām atskaites koncertu, pēc kura vecāki kopā ar bērniem varēja piedalīties radošajās darbnīcās, lai dažādās tehnikās un materiālos izveidotu skatuves noformējumu izlaidumam. Pateicoties skolotājas Sarmītes Paegles uzņēmībai, audzēkņi 4 reizes apmeklējuši koncertlekciju ciklu Rīgā. Mākslas nodaļas audzēkņi bijuši trīs skolotājas Intas Putniņas Cīrules organizētajos mācību braucienos. Mākslas nodaļas audzēkņi piedalījušies izstādē „Iekāp Rīgas mākslā”, Valsts konkursā mācību priekšmetā Kompozīcija, tekstilmozaīkas konkursā „Ziedi” Rīgā, nosūtīti darbi konkursam „Lidice 2012” uz Čehiju. Mūzikas nodaļas audzēkņi piedalījušies 9 konkursos. Dagnis Krūmiņš piedalījies jauno pianistu festivālā „Baltais un melnais” Ogrē un pianistu konkursā „Spēlē zēni!” Rīgā, kurā saņemta Atzinība. Arī Alise Ketlere piedalījās jauno pianistu festivālā „Baltais un melnais” Ogrē un kameransamblī kopā ar Kitiju Balodi un Gerdu Sedoju uzstājās Noras Novikas VI Starptautiskajā mazās kamermūzikas konkursā Mārupē. Kad pārējie audzēkņi baudīja pavasara brīvlaiku, Megija Augustāne startēja II Starptautiskajā Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkursā Siguldā, Elza Sirsone un Reiners Bērziņš savas zināšanas pārbaudīja mākslas skolu valsts konkursā mācību priekšmetā Kompozīcija. Marks Kiseļovs par dalību akordeonistu konkursā Cēsīs saņēmis Atzinību, bet Ernests Valts Circenis – 2.vietu. Ernests kameransamblī kopā ar Henriju Augšpulu piedalījās 9.akordeonistu festivālā „Labam garastāvoklim” Ogrē. Vēl Henrijs Augšpuls startēja III Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā VIVA LA MUSICA Daugavpilī, bet veiksmīgāks sniegums bija II Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pūšaminstrumentu konkursā Ozolniekos, kur iegūta 3.vieta. Šajā konkursā piedalījās arī Gerda Sedoja.

Paldies skolotājiem Sarmītei Paeglei, Ilvai Kaulačai, Natālijai Čuriļinai, Valdai Garūtai, Jurim Gailītim, Andim Bičevskim, Intai Putniņai Cīrulei, Skaidrītei Krīgerei un Edītei Lasei, kuri veikuši milzīgu papilddarbu, sagatavojot audzēkņus konkursiem.

Visiem novēlu vasarā uzkrāt enerģiju, baudīt dabas veltes, iegūt jaunus iespaidus, apmeklēt kultūras un sporta pasākumus, lai ziemas vakaros netrūktu radošu domu un ideju.

Vita Ervalde