Atskats uz pavasara veiksmēm mūzikas un mākslas skolā

Laikā, kad ziema atkāpusies un padevusies bagātīgo pavasara ziedu kupenām, kad smaržo ievas un ābeļziedi, kad putni piedziedājuši pilnas mežmalas no prieka, ka ir atkal atgriezušies mājās, ir klāt maijmēness ar skaistajiem Darba, Latvijas, Mātes un Ģimeņu svētkiem. Arī šogad 10. maijā aicinājām Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecākus uz Ģimeņu svētkiem. Sākumā bija konkursu dalībnieku un laureātu koncerts, bet vēlāk – audzēkņu un vecāku kopīga darbošanās mākslas darbnīcās. Tā kā mācību gads tuvojās noslēgumam, pasākums bija kā atskaite par padarīto un atskats uz audzēkņu sasniegumiem II semestrī. Pavisam 2013./2014.m.g. notikuši 47 ārpusskolas pasākumi – izstādes, koncerti, konkursi, festivāli, mācību ekskursijas, baleta izrādes, koncertlekciju, izstāžu un muzeju apmeklējumi u.c.

Otrajā semestrī varam lepoties ar audzēkņu panākumiem konkursos. Visvairāk konkursos piedalījies Ernests Valts Circenis gan kā akordeonists, gan kā jaunais komponists. Jaunrades dziesmu konkursā „Kas mēs bijām, būsim, 2013./2014. mācību gada konkursu dalībnieki un laureāti ar pedagogiem esam” II kārta Alojā viņš ieguvis 2.vietu, Mūzikas jaunrades konkursā „Skaņuraksti Ādažos” – 3.vietu (pedagogs Vineta Līce), Starptautiskajā jauno izpildītāju konkursā „Kaunas Sonorum 2013” – diplomu, XII starptautiskajā mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkursā „Naujene 2014.” – 2.vietu, Vidzemes mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkurss „Cēsis 2014” – Grand Prix balvu un kopā ar Henriju Augšpulu muzicējis kameransamblī X akordeonistu festivālā „Labam garastāvoklim” Ogrē (pedagogs Natālija Čuriļina). Saksofonists Henrijs Augšpuls (ped. Andis Bičevskis) un flautiste Kitija Balode ( ped. Juris Gailītis) kā solisti skolu pārstāvēja Vidzemes mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles vecāko klašu audzēkņu koncertā Valkā, bet Māra Kļaviņa (ped. Rūdolfs Bahmanis) sekmīgi piedalījās Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle audzēkņu valsts konkursa II kārtā Cēsīs. Gan Diāna Prikule, gan Elizabete Pilmane (ped. Valda Garūta) piedalījās „I Latviešu klaviermūzikas konkursā 2014” Rīgā un abas ieguva 3.vietu. Ar patīkamu pārsteigumu un nopietnu pieteikumu uz skolēnu 2015.gada Dziesmusvētkiem sevi ir pieteicis jaunākais kolektīvs skolā – sākotnēji kā vokālais ansamblis, pēc tam jau kā 5.-7.klašu koris (diriģente Iveta Mežajeva). Kolektīvs Starpnovadu vokālo ansambļu skatē „Balsis” Ogrē ieguva 1.pakāpes diplomu, Vokālās mūzikas konkursā „Balsis 2014.” 2.kārtas konkursā Limbažos – 2.pakāpes diplomu, Starpnovadu koru skatē Ogrē – 1.pakāpes diplomu un Vidzemes reģiona skolu koru skatē Cēsīs – 1.pakāpes diplomu. Kora sastāvā dziedāja Ance Ikauniece, Reinis Jurka, Māra Kļaviņa, Evija Korovacka, Estere Ozoliņa, Anna Stauža, Aiga Vingre, Gerda Sedoja, Selva Ervalde, Megija Augustāne, Jogita Baltmane, Beāte Blauberga, Ruvīms Kiseļovs, Jānis Zeļģis, Dagnis Krūmiņš, Ance Sirsone, Sonora Sproģe un Patrīcija Laurinoviča. Nopietns pārbaudījums bija arī mākslas nodaļas audzēknēm Laurai Putniņai, Gerdai Osokinai, Alīnai Krjukai un Beātei Ločmelei (skolotāja Skaidrīte Krīgere), piedaloties Latvijas mākslas skolu audzēkņu valsts konkursa „Es. Telpa. Vide” II kārtā Rīgā. Laura Putniņa, Dzintra Vingre, Elza Sirsone, Annija Augšpule, Ivo Bombāns, Linda Smilškalne, Paula Kļaviņa, Alīna Krjuka, Beāte Ločmele, Jogita Lazdiņa un Amanda Brauere (skolotāja Skaidrīte Krīgere) nosūtīja savus zīmējumus – tautasdziesmas attēlojumu Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālo darbu konkursam „Jāņa Cimzes Dziesmu rota”. Nozīmīgs ir bijis koncerts tirdzniecības parkā „Alfa”, kas notika labdarības akcijas ietvaros. Audzēkņi sevi radoši parādīja mūzikas teorijas pēcpusdienā, kuru vadīja skolotājas Vineta Līce un Juta Isate, kā arī Joku dienā, kad uz vienu stundu mākslas nodaļas audzēkņi samainījās vietām ar mūzikas nodaļas audzēkņiem un rezultātā vērtējām mūziķu mākslas darbu izstādi un klausījāmies mākslinieku koncertu, kurā skanēja vijoles, klavieres, strinkšķināmie jogurta trauciņi, sitamie instrumenti un pat dziedāja ansamblis. Skolotāji un koncertmeistari ieguldījuši milzīgu papilddarbu, par kuru saņēma Pateicību.

Arī vasaras mēnešos notiks dažādas aktivitātes. Jūnija pirmajās divās nedēļās mākslas nodaļas audzēkņi turpinās darboties „Zaļajā praksē” – zīmēs dabā un ne tikai dabā, bet arī izdaiļos Madlienas autoostas uzgaidāmo telpu, bet liecības saņems „Brakos”, kur plānots mākslas nodaļas mācību gada noslēgums. Ernests Valts Circenis piedalīsies jauno komponistu nometnē Madonā, bet 30. augustā uzstāsies kā solists kopā ar Vidzemes simfonisko orķestri jaunajā koncertzālē „Cēsis”.

Novēlu visiem madlieniešiem – ne tikai saturīgi un interesanti pavadīt vasaru, bet arī atpūsties, uzkrāt spēkus un stiprināt veselību jaunam rudens darba cēlienam.

Vita Ervalde