2013./2014.m.g.

| | |

Izlaidums 2014

30. maijā skolā svinīgi sagaidījām 5 pagastu – Madlienas, Ķeipenes, Taurupes, Mazozolu un Lēdmanes bērnus, Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas 25. izlaiduma 12 absolventus un skolotājus, kuri visus šos gadus palīdzējuši apgūt izvēlētā mūzikas instrumenta spēli un konsultējuši mākslas noslēguma darba izveides procesā – flautas spēles skolotāju Juris Gailīti ar audzēkni Kitiju Balodi, akordeona spēles skolotāju Natāliju Čuriļinu ar Ernestu Valtu Circeni, klavierspēles skolotāju Valdu Garūtu ar Jāni Zeļģi, saksofona spēles skolotāju Andi Bičevski ar Henriju Augšpulu mūzikas nodaļā un Vinetu Kazeku ar audzēknēm Ēriku Bogdanovu, Samantu Gulbi un Rebeku Vītoliņu, Intu Putniņu – Cīruli ar Megiju Veselovu un Emīliju Zvaigzni, Skaidrīti Krīgeri ar audzēkņiem Elvi Grāpu, Tinci Mūrnieci un Agnetu Annu Vēmani mākslas nodaļā. Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas 2014. gada absolventi ar skolotājiem. Šī pasaule ir tik krāsaina un iedvesmas pilna – īpaši pavasarī. Pļavās un dārzos „Ziedi saulē” veido „Krāsu ritmus”. Smaržīgie ceriņi, ābeles un kastaņas ir kā „Dekoratīvs gleznojums ar ziediem”. Pēc darbīgās dienas vakara debesis uzzied „Krāsainos ritmos”, bet putni pirms naktsmiera uzspurdz debesīs sev vien zināmā „Dejā”. Es pakļaujos „Meža Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas 2014. gada absolventi ar skolotājiem vilinājumam” un dodos sastapt „Pārvērtības”. Tās notiek dabā vai manī pašā? Tas, ko redzu, dzirdu un jūtu ir manas dzīves „Spēkavots”. Tekstā „ieaustie” ir 2014. gada mākslas nodaļas absolventu noslēguma darbu nosaukumi. 21. maijā audzēkņi prezentēja pēdējos trīs mēnešos paveikto un saņēma vērtējumu. Arī mūzikas nodaļas audzēkņi kārtoja noslēguma eksāmenus mūzikas teorijā, mūzikas literatūrā un 22. maijā – instrumenta spēlē ar plašu noslēguma programmu. Šī gada mūzikas un mākslas nodaļu absolventi aizstāvēja noslēguma darbus un nokārtoja noslēguma eksāmenu instrumenta spēlē ar augstu vērtējumu 7 -9 balles. Tas ir viens no sekmīgākajiem izlaidumiem skolas vēsturē. Kādēļ lai bērni nebūtu talantīgi, ja arī viņu vecāki ir tik talantīgi, jo izlaidumā vecāku vokālais ansamblis pārsteidza ar dziesmu, iepriecinot bērnus, skolotājus un visus klātesošos. Izlaidums bija kā mākslas un mūzikas svētki, kurā atmiņas mijās ar savstarpējiem pateicības vārdiem un nākotnes vēlējumiem. Savu skaistāko zemi Dievs ir atdevis mums. To atcerēties un nekad neaizmirst, lai kur dzīves ceļi Jūs aizvestu – vēlot absolventiem – skolas direktore Vita Ervalde

|

Atskats uz pavasara veiksmēm mūzikas un mākslas skolā

Laikā, kad ziema atkāpusies un padevusies bagātīgo pavasara ziedu kupenām, kad smaržo ievas un ābeļziedi, kad putni piedziedājuši pilnas mežmalas no prieka, ka ir atkal atgriezušies mājās, ir klāt maijmēness ar skaistajiem Darba, Latvijas, Mātes un Ģimeņu svētkiem. Arī šogad 10. maijā aicinājām Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecākus uz Ģimeņu svētkiem. Sākumā bija konkursu dalībnieku un laureātu koncerts, bet vēlāk – audzēkņu un vecāku kopīga darbošanās mākslas darbnīcās. Tā kā mācību gads tuvojās noslēgumam, pasākums bija kā atskaite par padarīto un atskats uz audzēkņu sasniegumiem II semestrī. Pavisam 2013./2014.m.g. notikuši 47 ārpusskolas pasākumi – izstādes, koncerti, konkursi, festivāli, mācību ekskursijas, baleta izrādes, koncertlekciju, izstāžu un muzeju apmeklējumi u.c. Otrajā semestrī varam lepoties ar audzēkņu panākumiem konkursos. Visvairāk konkursos piedalījies Ernests Valts Circenis gan kā akordeonists, gan kā jaunais komponists. Jaunrades dziesmu konkursā „Kas mēs bijām, būsim, 2013./2014. mācību gada konkursu dalībnieki un laureāti ar pedagogiem esam” II kārta Alojā viņš ieguvis 2.vietu, Mūzikas jaunrades konkursā „Skaņuraksti Ādažos” – 3.vietu (pedagogs Vineta Līce), Starptautiskajā jauno izpildītāju konkursā „Kaunas Sonorum 2013” – diplomu, XII starptautiskajā mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkursā „Naujene 2014.” – 2.vietu, Vidzemes mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkurss „Cēsis 2014” – Grand Prix balvu un kopā ar Henriju Augšpulu muzicējis kameransamblī X akordeonistu festivālā „Labam garastāvoklim” Ogrē (pedagogs Natālija Čuriļina). Saksofonists Henrijs Augšpuls (ped. Andis Bičevskis) un flautiste Kitija Balode ( ped. Juris Gailītis) kā solisti skolu pārstāvēja Vidzemes mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles vecāko klašu audzēkņu koncertā Valkā, bet Māra Kļaviņa (ped. Rūdolfs Bahmanis) sekmīgi piedalījās Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle audzēkņu valsts konkursa II kārtā Cēsīs. Gan Diāna Prikule, gan Elizabete Pilmane (ped. Valda Garūta) piedalījās „I Latviešu klaviermūzikas konkursā 2014” Rīgā un abas ieguva 3.vietu. Ar patīkamu pārsteigumu un nopietnu pieteikumu uz skolēnu 2015.gada Dziesmusvētkiem sevi ir pieteicis jaunākais kolektīvs skolā – sākotnēji kā vokālais ansamblis, pēc tam jau kā 5.-7.klašu koris (diriģente Iveta Mežajeva). Kolektīvs Starpnovadu vokālo ansambļu skatē „Balsis” Ogrē ieguva 1.pakāpes diplomu, Vokālās mūzikas konkursā „Balsis 2014.” 2.kārtas konkursā Limbažos – 2.pakāpes diplomu, Starpnovadu koru skatē Ogrē – 1.pakāpes diplomu un Vidzemes reģiona skolu koru skatē Cēsīs – 1.pakāpes diplomu. Kora sastāvā dziedāja Ance Ikauniece, Reinis Jurka, Māra Kļaviņa, Evija Korovacka, Estere Ozoliņa, Anna Stauža, Aiga Vingre, Gerda Sedoja, Selva Ervalde, Megija Augustāne, Jogita Baltmane, Beāte Blauberga, Ruvīms Kiseļovs, Jānis Zeļģis, Dagnis Krūmiņš, Ance Sirsone, Sonora Sproģe un Patrīcija Laurinoviča. Nopietns pārbaudījums bija arī mākslas nodaļas audzēknēm Laurai Putniņai, Gerdai Osokinai, Alīnai Krjukai un Beātei Ločmelei (skolotāja Skaidrīte Krīgere), piedaloties Latvijas mākslas skolu audzēkņu valsts konkursa „Es. Telpa. Vide” II kārtā Rīgā. Laura Putniņa, Dzintra Vingre, Elza Sirsone, Annija Augšpule, Ivo Bombāns, Linda Smilškalne, Paula Kļaviņa, Alīna Krjuka, Beāte Ločmele, Jogita Lazdiņa un Amanda Brauere (skolotāja Skaidrīte Krīgere) nosūtīja savus zīmējumus – tautasdziesmas attēlojumu Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālo darbu konkursam „Jāņa Cimzes Dziesmu rota”. Nozīmīgs ir bijis koncerts tirdzniecības parkā „Alfa”, kas notika labdarības akcijas ietvaros. Audzēkņi sevi radoši parādīja mūzikas teorijas pēcpusdienā, kuru vadīja skolotājas Vineta Līce un Juta Isate, kā arī Joku dienā, kad uz vienu stundu mākslas nodaļas audzēkņi samainījās vietām ar mūzikas nodaļas audzēkņiem un rezultātā vērtējām mūziķu mākslas darbu izstādi un klausījāmies mākslinieku koncertu, kurā skanēja vijoles, klavieres, strinkšķināmie jogurta trauciņi, sitamie instrumenti un pat dziedāja ansamblis. Skolotāji un koncertmeistari ieguldījuši milzīgu papilddarbu, par kuru saņēma Pateicību. Arī vasaras mēnešos notiks dažādas aktivitātes. Jūnija pirmajās divās nedēļās mākslas nodaļas audzēkņi turpinās darboties „Zaļajā praksē” – zīmēs dabā un ne tikai dabā, bet arī izdaiļos Madlienas autoostas uzgaidāmo telpu, bet liecības saņems „Brakos”, kur plānots mākslas nodaļas mācību gada noslēgums. Ernests Valts Circenis piedalīsies jauno komponistu nometnē Madonā, bet 30. augustā uzstāsies kā solists kopā ar Vidzemes simfonisko orķestri jaunajā koncertzālē „Cēsis”. Novēlu visiem madlieniešiem – ne tikai saturīgi un interesanti pavadīt vasaru, bet arī atpūsties, uzkrāt spēkus un stiprināt veselību jaunam rudens darba cēlienam. Vita Ervalde

| |

Ernesta muzikālo panākumu virkne

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas 6. klases audzēknis Ernests Valts Circenis no II Starptautiskā jauno izpildītāju konkursa „Kaunas Sonorum – 2013”, kas no 2013. gada 4. līdz 8.novembrim notika Lietuvā, ir atgriezies ne tikai ar diplomu bet arī ar bagātīgu iespaidu klāstu. Konkurss pulcināja pianistus, stīgu instrumentu, pūšaminstrumentu, akordeona spēles izpildītājus un vokālistus. Katrai instrumentu un dalībnieku vecuma grupai konkurss norisinājās atsevišķi. Konkursā piedalījās vairāk kā 60 akordeonistu no Polijas, Baltkrievijas, Krievijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas u.c. Tieši Ernesta grupā spēles virtuozitātē, repertuāra daudzveidībā un profesionalitātē mērojās 18 dalībnieki. Ernests atskaņoja I.K.F.Fišera „Prelūdiju un Fūgu”, A.Tuča „Stāstu” un V.Savelova „Ekspromtu”. Pats Ernests Valts Circenis saka, ka ieguvis milzīgu uzstāšanās pieredzi starptautiska mēroga konkursā un, klausoties, salīdzinot un vērtējot konkursa dalībnieku uzstāšanos, tika iegūts priekšstats par citu valstu akordeonistu profesionālo līmeni un repertuāra izvēli. Viņš ir mācījies no citu kļūdām un sapratis, kur vēl var tiekties. Bijusi iespēja iepazīties ar citiem dalībniekiem, runāt angliski un krieviski, iepazīt burvīgo pilsētu Kauņu. Gatavojoties konkursam, Ernests bija spiests mainīt savu dienas režīmu, prasmīgāk plānot savu laiku, pārdomātāk gatavoties, attīstīt Ernests Valts Circenis savas muzikālās un tehniskās spējas akordeona spēlē, papildinot savu repertuāru. Ernests bieži uzstājas koncertos mūzikas skolā, savā pamatskolā Ķeipenē, apkārtējos pagastos, tādēļ apgūtais konkursa repertuārs arī turpmāk iepriecinās vēl ļoti daudzus klausītājus. Arī viņa skolotāja Natālija Čuriļina ir priecīga par iespēju gan ar savu audzēkni piedalīties starptautiskajā konkursā, gan dzirdēt citu valstu dalībnieku uzstāšanos. Viņa ir gandarīta par Ernesta uzstāšanos konkursā un ir izvirzījusi jaunus mērķus. Ernesta mamma Marita Circene, kura vienmēr sekojusi līdzi un atbalstījusi dēla muzikālo izglītošanos, ir ļoti pateicīga skolotājai Natālijai Čuriļinai par Ernesta sagatavošanu konkursam, par to, ka skolotāja pati ar savu mašīnu aizvedusi Ernestu uz konkursu Lietuvā un, ka aizdevusi savu akordeonu. Iespēju piedalīties konkursā deva Rietumu Bankas labdarības fonda finansiālais atbalsts – Ls 230, kas tika piešķirts konkursā „Apdāvinātu bērnu muzikālajai attīstībai” projektam „Ernesta Valta Circeņa dalība konkursā Kaunas Sonorum 2013”. Ernests Valts Circenis ir talantīgs audzēknis, kurš izmēģina sevi dažādās jomās. Šajā vasarā viņš piedalījās jauno mūziķu nometnē Salacgrīvā, kur meistarklasēs pie ārzemju pedagogiem papildināja zināšanas akordeona spēlē. Jau pavasarī Ernests skolotājas -komponistes Vinetas Līces vadībā apguva kompozīcijas pamatus un nosūtīja savu apdari korim latviešu tautas dziesmas melodijai „Ej, saulīte, drīz pie Dieva” uz jaunrades dziesmu konkursu „Kas mēs bijām, būsim, esam”. Šī gada 12.oktobrī Ernests kopā ar skolotāju tika uzaicināts piedalīties konkursa II kārtā, kurā mūzikas skolu kori jau bija iestudējuši un dziedāja jauno, bet vēl anonīmo autoru dziesmas. Ernesta dziesmu atskaņoja Valmieras mūzikas skolas koris diriģentes Irēnas Zelčas vadībā. Liels bija prieks, ka žūrija, kuras sastāvā bija Selga Mence, Māra Skride un Ēriks Ešenvalds piešķīra 2.vietu (pirmās vietas nemaz nebija) Ernestam. Arī Valmieras koris par to ļoti priecājās un nolēma šo dziesmu dziedāt jaunās Valmieras mūzikas skolas atklāšanas koncertā. Ernests savu nākotni saista ar mūziku, lai gan patīk arī rakstniecība, žurnālistika, valodas. Lai turpinātu savu profesionālo izaugsmi un iestātos mūzikas vidusskolā, Ernestam ir nepieciešams jauns mūzikas instruments. Tuvojas Ziemassvētki. Varbūt, ka atrodas kāds sponsors, kurš būtu ar mieru kaut ar nelielu finansiālu ziedojumu pietuvināt Ernesta sapni iegādāt jaunu mūzikas instrumentu – 120 basu akordeonu ar baritoniem. Cik daudz jaunu iespēju tas vēl dotu! Novēlot panākumus Ernestam arī turpmāk, Vita Ervalde

|

Mācību gads mākslas nodaļas 15 gadu jubilejas zīmē

2013./2014. mācību gadu Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola uzsāka ar 110 audzēkņiem Mūzikas un mākslas skolas pirmklasnieki Pēc mākslas nodaļas 15 gadu jubilejas “Ceļojums mākslas pasaulē” profesionālās ievirzes izglītības programmās – 60 mūzikas nodaļā un 50 mākslas nodaļā. Interešu izglītības programmas mācīsies 24 audzēkņi. 2013. gada pavasarī un rudenī kopā esam uzņēmuši 33 jaunus audzēkņus – 14 mākslas nodaļā, 8 mūzikas nodaļā un 11 dažādās interešu izglītības programmās. Varam lepoties arī ar jauniem skolotājiem. Ar šo mācību gadu kori un vokālo ansambli vadīs Iveta Mežajeva, bet vijoļspēli mācīs Rūdolfs Bahmanis. Arī darbinieku sastāvā ir nelielas izmaiņas – kolektīvā uzņēmām Sandru Ozolu. Šis mācību gads ir īpašs mākslas nodaļai, kura pie mūzikas skolas uzsāka darbību tieši pirms 15 gadiem. Atzīmējot šo jubileju, skolotāji kopā ar audzēkņiem Reini Jurku, Montu Antonoviču, Gerdu Osokinu un Patrīciju Laurinoviču bija sagatavojuši brīnišķīgu literāru, muzikālu un vizuālu „Ceļojumu mākslas pasaulē”. Šajos gados mākslas nodaļas audzēkņu radītie darbi atraduši mājvietu un izdaiļo sienas ne tikai skolā, bet daudzās Madlienas pagasta un Ogres novada iestādēs. Mākslas nodaļā strādājuši daudzi brīnišķīgi skolotāji, taču skolotājas Inta Putniņa Cīrule, Vineta Kazeka un Skaidrīte Krīgere palikušas uzticīgas skolai un strādā kopš nodaļas atvēršanas. Vairāk kā desmit gadus skolotāji ir arī Edīte Lase un Raimonds Vērpējs, bet skolotājs Andis Bičevskis ik pa laikam pievienojas skolotāju kolektīvam, ja izveidojas koka mākslas grupas. Sveicot jaunajā mācību gadā un mākslas nodaļas 15.jubilejā, novēlu pacietību, radošumu, gribasspēku un nezūdošu interesi par mūziku un mākslu. Skolas direktore Vita Ervalde