2020./2021.m.g.

Dzīve taču turpinās!

Dzīve taču turpinās!

Gads, kas mainījis mūsu ikdienu un paradumus, kas tik daudzos jautā-jumos mūs mīcījis, pārveidojis un licis mums pielāgoties, tomēr nav mainījis būtisko – vajadzību pēc saskarsmes ar cilvēkiem, sarunām un viedokļu apmaiņas, vajadzību pēc sava darba novērtējuma, vajadzību pēc pozitīva apliecinājuma turpināt un nepadoties. Situācijā, kad mācību darbs turpinās, nemainās jau vajadzība pēc gan-darījuma par…

Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts projektam

Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts projektam

Attālinātā mācību procesa laikā pedagogi izmantojuši iespējas dažādos kursos un semināros izglītoties arī paši. Visvairāk šajā mācību gadā apgūtas digitālās prasmes, tehnoloģiju pielietojums mācību procesā, apgūtas zināšanas gan foto, gan video veidošanā un apstrādē. Lai zināšanas nepaliktu teorijas līmenī, tika nolemts izveidot foto studiju kādā no skolas telpām. Priecājamies, ka K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas…

Mūsu audzēkņu sasniegumi

Mūsu audzēkņu sasniegumi

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi guvuši panākumus konkursos! Arī Covid -19 ieropbežojumu laikā ir iespēja piedalīties konkursos, iesūtot audzēkņu gleznojumus un grafikas pa pastu un nofilmētu skaņdarbu atskaņošanu kā video pielikumus. Mākslas nodaļas skolotājas iesūtīja savu audzēkņu darbus dalībai V Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālā…

Uzstāšanās Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

Uzstāšanās Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

16. oktobrī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi uzstājās unikālajā nacionālās un reģionālās nozīmes kultūras centrā – Vidzemes koncertzālē „Cēsis”. Mācību gada sākumā Vidzemes reģiona mūzikas skolas tika aicinātas sagatavot priekšnesumus koncertam uz Lielās skatuves, no 26 Vidzemes reģiona mūzikas skolām tikai septiņas izmantoja iespēju sagatavot koncerta „Ciemos pie Alfrēda Kalniņa” programmu. Ogres…

Projekts “Atklāj koka dvēseli”

Projekts “Atklāj koka dvēseli”

Fantastiski siltā un saules pilnā 24. septembra pēcpusdienā Dabas un izziņas parkā pie Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas atskanēja saksofonu kvarteta izpildīts skaņdarbs, kas ievadīja divu lielu vides objektu atklāšanu! Skola piesaistīja Ogres novada pašvaldības līdzekļus papildus aktivitāšu veikšanai un radīja projektu “Atklāj koka dvēseli”, kā ietvaros tagad parkā uzstādīti amatnieka Tāļa Salas…