Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola darbadienās no š.g. 17. maija līdz 4. jūnijam no pl. 13.00-18.00 rīko audzēkņu uzņemšanu mūzikas un mākslas nodaļās. Ierašanos skolā saskaņot un uzzināt sīkāku informāciju pa tālr. nr. 65039075 vai 28323898


Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi guvuši panākumus konkursos! Arī Covid -19 ieropbežojumu laikā ir iespēja piedalīties konkursos, iesūtot audzēkņu gleznojumus un grafikas pa pastu un nofilmētu skaņdarbu atskaņošanu kā video pielikumus. Mākslas nodaļas skolotājas iesūtīja savu audzēkņu darbus dalībai V Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālā un vizuālā mākslas konkursā „Skani, tēvu zeme”. Skolotājas Skaidrītes Krīgeres audzēknes Silvas Kļaviņas gleznojums ieguvis 3.vietu, bet skolotājas Inetas Frēlihas audzēkne Līva Estere Ločmele lepojas ar augsto 1.vietu. Savukārt mūzikas nodaļas sitaminstrumentu spēles skolotājs Aleksandrs Pļeskačs priecājas līdz ar savu audzēkni Patriku Nikolaju Ozoliņu. Patrika spēlētais skaņdarbs tika nofilmēts un iesūtīts dalībai Ķekavas mūzikas skolas rīkotajā sitaminstrumentu spēles konkursā „Amber percussion”. Patriks saņēma atzinību par augstvērtīgu sniegumu, bet skolotājs Aleksandrs- par kvalitatīvu un atbildīgu audzēkņa sagatavošanu. Direktore Vita Ervalde ir pārliecināta, ka, lai gan šie nav darbam viegli apstākļi, tomēr strādāt var arī šādi, galvenais ir pacietīgi un regulāri treniņi gan mājās, gan kontaktstundās pie skolotāja, un rezultāti neizpaliks.

Esam lepni!


16. oktobrī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi uzstājās unikālajā nacionālās un reģionālās nozīmes kultūras centrā – Vidzemes koncertzālē „Cēsis”. Mācību gada sākumā Vidzemes reģiona mūzikas skolas tika aicinātas sagatavot priekšnesumus koncertam uz Lielās skatuves, no 26 Vidzemes reģiona mūzikas skolām tikai septiņas izmantoja iespēju sagatavot koncerta „Ciemos pie Alfrēda Kalniņa” programmu. Ogres novadu pārstāvēja Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas astoņi audzēkņi. Katrai skolai tika atvēlētas 15 minūtes laika, kurā atskaņot brīvas izvēlas programmu un to papildināt ar stāstījumu par savu skolu.

Skolas vārdu godam pārstāvēja vijoles spēles audzēkne Terēza Elza Rone (skolotājs Rūdolfs Bahmanis), flautas spēles audzēkne Elizabete Ločmele (skolotāja Sarmīte Granta), klavierspēles audzēkne Paula Trence (skolotāja Ilva Kaulača), saksofona spēles audzēknis Daniēls Ločmelis (skolotājs Andis Bičevskis) un sitaminstrumentu spēles audzēkņi Nellija Reveliņa, Elvis Dišereits, Patriks Nikolajs Ozoliņš un Jānis Jēkabs Bērziņš ( skolotājs Aleksandrs Pļeskačs). Kopā ar audzēkņiem uz skatuves kāpa arī koncertmeistares Eva Knospiņa un Valda Garūta. Skolu ar izjustu stāstījumu un raksturojošām fotogrāfijām prezentēja skolas direktores vietniece mācību darbā mūzikas nodaļā Eva Knospiņa.

Pasākumu organizēja Alrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola, kas uzņēma viesus, sākot rītu ar ekskursiju pa pilsētu. Pa Alfrēda Kalniņa dzīves vietām un takām sabraukušos jaunos mūziķus un viņu skolotājus izvadāja Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas skolotāja Benita Zvīgule, kas ļoti aizraujoši un emocionāli stāstīja par dižā komponista dzīvi. Ekskursija noslēdzās Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur AKCMV skolotāja Lelde Krastiņa pastāstīja interesantus faktus par baznīcu, uz baznīcas ērģelēm atskaņoja Alfrēda Kalniņa mūziku un pat ļāva audzēkņiem pamēģināt spēlēt ērģeles.

Bez madlieniešiem koncertā sevi un savu skolu pārstāvēja audzēkņi no Smiltenes mūzikas skolas, Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas, Valmieras Mūzikas skolas Universum, Staiceles Mūzikas un mākslas skolas, Valmieras Mūzikas skolas un Sējas Mūzikas un mākslas skolas.

Informāciju sagatavoja Santa Siliņa, kultūras metodiķe


Fantastiski siltā un saules pilnā 24. septembra pēcpusdienā Dabas un izziņas parkā pie Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas atskanēja saksofonu kvarteta izpildīts skaņdarbs, kas ievadīja divu lielu vides objektu atklāšanu! Skola piesaistīja Ogres novada pašvaldības līdzekļus papildus aktivitāšu veikšanai un radīja projektu “Atklāj koka dvēseli”, kā ietvaros tagad parkā uzstādīti amatnieka Tāļa Salas un viņa komandas veidotie objekti, puzle “Gadalaiki” pārstāv skolas mākslas, bet ksilofons- mūzikas nodaļu.


Pirmā skolas diena (27.09.2020)


1. Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas (turpmāk tekstā –skola) iekšējā kārtība „Mācību procesa nodrošināšana attālināti Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā” (turpmāk tekstā – kārtība) tiek pieņemta sakarā ar mācību procesa klātienē pilnīgu pārtraukšanu uz laiku līdz 2020. gada 14. aprīlim, vai līdz Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojuma Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” atcelšanai.