Mūsu audzēkņu sasniegumi

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi guvuši panākumus konkursos! Arī Covid -19 ieropbežojumu laikā ir iespēja piedalīties konkursos, iesūtot audzēkņu gleznojumus un grafikas pa pastu un nofilmētu skaņdarbu atskaņošanu kā video pielikumus. Mākslas nodaļas skolotājas iesūtīja savu audzēkņu darbus dalībai V Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālā un vizuālā mākslas konkursā „Skani, tēvu zeme”. Skolotājas Skaidrītes Krīgeres audzēknes Silvas Kļaviņas gleznojums ieguvis 3.vietu, bet skolotājas Inetas Frēlihas audzēkne Līva Estere Ločmele lepojas ar augsto 1.vietu. Savukārt mūzikas nodaļas sitaminstrumentu spēles skolotājs Aleksandrs Pļeskačs priecājas līdz ar savu audzēkni Patriku Nikolaju Ozoliņu. Patrika spēlētais skaņdarbs tika nofilmēts un iesūtīts dalībai Ķekavas mūzikas skolas rīkotajā sitaminstrumentu spēles konkursā „Amber percussion”. Patriks saņēma atzinību par augstvērtīgu sniegumu, bet skolotājs Aleksandrs- par kvalitatīvu un atbildīgu audzēkņa sagatavošanu. Direktore Vita Ervalde ir pārliecināta, ka, lai gan šie nav darbam viegli apstākļi, tomēr strādāt var arī šādi, galvenais ir pacietīgi un regulāri treniņi gan mājās, gan kontaktstundās pie skolotāja, un rezultāti neizpaliks.

Esam lepni!