Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts projektam

Attālinātā mācību procesa laikā pedagogi izmantojuši iespējas dažādos kursos un semināros izglītoties arī paši. Visvairāk šajā mācību gadā apgūtas digitālās prasmes, tehnoloģiju pielietojums mācību procesā, apgūtas zināšanas gan foto, gan video veidošanā un apstrādē.

Lai zināšanas nepaliktu teorijas līmenī, tika nolemts izveidot foto studiju kādā no skolas telpām. Priecājamies, ka K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas uzrakstītais projekts guva Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu. Projekta ietvaros ir iegādāts bezspoguļa digitālā foto kamera Fujifilm X-T30 par 805 EUR, kas nodrošinās augstu attēla kvalitāti.

Ogres novada pašvaldības projekta līdzfinansējums 384 EUR devis iespēju telpu iekārtot ar fotostudijas fona un apgaismojuma sistēmu, kurā ietilpst komplekts ar 5 dažādiem foniem un sabīdāmu, regulējamu rāmi, kā arī apgaismojuma komplekts ar mīkstajām gaismas kastēm, lietussargiem, reflektoru, regulējamiem statīviem un 5 krāsu foniem.

Lai uzņemtu nevainojamu foto vai video nepieciešamajā augstumā, stabili balstot kameru filmēšanas laikā, iegādāti arī fotoaparāta mazais un lielais statīvs; foto gaismas kaste, kas ir aprīkota ar īpaši spilgtām LED lodītēm un nodrošinās mākslas nodaļā keramikā un dažādos materiālos veidotajiem priekšmetiem vienmērīgu apgaismojumu. Gaismas kastes komplektā ietilpst vairāku krāsu foni. Video filmēšanai nopirkta fotoaparāta atmiņas karte.

Pateicoties īstenotajam projektam, ir pilnveidota skolas materiāli tehniskā bāze profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” mācību priekšmetu „Darbs materiālā”, „Kompozīcija” un „Datorgrafika” mūsdienīgai, daudzveidīgai, efektīvai un kvalitatīvākai apguvei. Audzēkņi arī jaunajā interešu izglītības programmā „Fotostudija” varēs pilnveidot prasmes un iemaņas foto/video mākslā un īstenot idejas ar fotogrāfiju saistītos projektos. Foto aparāts un tā aprīkojums nodrošinās kvalitatīvu audzēkņu darbu sagatavošanu konkursiem un noslēguma darbu arhīvam, palīdzēs filmēt koncertus un videoierakstus attālinātajiem mūzikas konkursiem.

Jaunais fotoaparāts pirmo reizi tika pielietots, gatavojot digitālās izstādes „Attālināto mirkļu satekpunkts” videoversiju, kas skolas skatlogā Lieldienu laikā līdz skolai atnākušos iepazīstināja ar audzēkņu mākslas darbiem, kas radīti attālināto mācību laikā. Izstāde iepriecināja gan Ogres, gan kaimiņu novadu ļaudis.

Par tās izveidi paldies mākslas nodaļas audzēkņiem un skolotājiem – Skaidrītei Krīgerei, Inetai Frēlihai, Santai Siliņai, Sanitai Rešinskai, Andim Bičevskim un mūsu absolventam Marekam Liepam.