Pirmā skolas diena (27.09.2020)


1. Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas (turpmāk tekstā –skola) iekšējā kārtība „Mācību procesa nodrošināšana attālināti Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā” (turpmāk tekstā – kārtība) tiek pieņemta sakarā ar mācību procesa klātienē pilnīgu pārtraukšanu uz laiku līdz 2020. gada 14. aprīlim, vai līdz Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojuma Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” atcelšanai.