2016./2017.m.g.

|

Ziemassvētkus gaidot

Kluss… un ieskanas durvis kā vienmēr, Tik kluss – ka vēlētos apstāties reiz. Viss kluss. Un, pieverot acis, vien liekas, Ka klust viss uz šīs pasaules. Jau tradicionāli Adventes laikā Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas kolektīvs organizēja sadraudzības koncertu, lai ziemas saulgriežos jeb vistumšākajā gada laikā iepriecinātu savus vecākus, vecvecākus un apliecinātu labo gribu un dāsnās sirdis. 15. decembrī uz draugu koncertu „Ziemassvētkus gaidot” uzaicinājām arī Skrīveru mūzikas skolu. Ziemassvētku noskaņu zālē radīja audzēkņu spožie muzikālie priekšnesumi, dziesmas, mirdzošā eglīte, dzīvesprieks, kas bija kā dāvana no sirds ikvienam klausītājam. Sadraudzības koncerts ir arī talanta apliecinājums, iecietības, savstarpējās sapratnes un tolerances stundas. Ceļā uz gada gaišākajiem, jaukākajiem un skaistākajiem svētkiem pasākuma vadītāji Zenta Vītola un Jānis Mežapuķe mums ļāva noticēt Ziemassvētku brīnumam, kas pa pasauli iet, un laimīgs tas, kura sirds un acis brīnumu laikā nav ciet. Lai apņemšanās, saņemšanās un griba būt veiksmīgam ir katra skolēna darbības moto Jaunajā gadā! Lai katrs sabiedrības pateiktais paldies priecē pedagogu sirdis! Lai vecāku ieguldītais laiks bērnu audzināšanā ir gandarījums nākotnē! Veselību, možu garu un sparu Jaunajā gadā! Kultūras metodiķe Ilva Kaulača

|

Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai veltīts koncerts

Novembris – nozīmīgs mēnesis mūsu valsts vēsturē. Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienu, Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā 14. novembrī notika svinīgs koncerts. Tajā uzstājās 1.–3. klašu un 4.–8.klašu kori, kuru mākslinieciskā vadītāja ir Ilze Sprance. Dzirdējām latviešu komponistu dziesmas par dzimtenes skaistumu, krāšņumu un tās daudzveidīgo dabu. Muzikālus pārsteigumus sniedza vispārējo klavieru klašu audzēkņi, atskaņojot vienu latviešu komponista skaņdarbu. Tas bij a liels izaicinājums pašiem audzēkņiem, jo kā specialitāte ir kāds cits mūzikas instruments. Mākslas nodaļas 6. klases audzēknes – Patrīcij a Laurinoviča, Linda Šķēla un Zenta Vītola – iepazīstināja ar spilgtākajiem latviešu gleznotāju – J. Rozentāla, K. Hūna, I. Lancmaņa un Dž. Skulmes – mākslas darbiem un kultūrvēsturisko mantojumu Latvij as novadu novados. Lai svētku prieks un gaišās domas mūs vieno un spārno jauniem darbiem! Kultūras metodiķe Ilva Kaulača

| |

V akordeona mūzikas svētki Madlienā

Profesionālās ievirzes izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle V Latvijas mūzikas skolu audzēkņu ansambļu un kameransambļu konkurss. Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā šī gada 26. novembrī norisinājās profesionālās ievirzes izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle V Latvijas mūzikas skolu audzēkņu ansambļu un kameransambļu konkurss. Tajā piedalījās 25 Latvijas mūzikas skolu kolektīvi no Ulbrokas, Līvānu, Liepājas, Aizputes, Jelgavas, Krāslavas, Valkas, Talsu, Ludzas, Olaines, Limbažu, Babītes, Siguldas, Skrīveru, Madlienas un Rīgas mūzikas skolām. Dueti, trio, kvintets un kameransambļi, kuru sastāvā bija vismaz viens akordeons, atskaņoja divus dažāda rakstura skaņdarbus. Varējām dzirdēt, kā dažādi instrumenti – arfa, vijoles, flautas, trompete, sitaminstrumenti un perkusijas kopā ar akordeona tembriem veido atšķirīgu skaņu krāsu bagātību. Katra konkursa dalībnieku uzstāšanās bija kā brīnišķīgs priekšnesums un radīja svētku sajūtu. Skolotājiem bija iespēja salīdzināt un smelties pieredzi no citu novadu skolu kolēģu radošās pieejas kolektīvās muzicēšanas formu meklējumos. Konkursu vērtēja nopietna žūrija- Limbažu mūzikas skolas akordeona spēles nodaļas vadītāja Indra Rudzīte, Zemgales reģiona un Jelgavas mūzikas vidusskolas akordeona spēles nodaļas metodiskā vadītāja, aranžējumu un pārlikumu veidotāja 7 akordeona spēles grāmatām – Ludmila Furmanova un vairāku starptautisko konkursu laureāte, Jāz. Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas maģistrante, studējusi Romas Santa Cecilia Mūzikas akadēmijā, Viļņas Mūzikas un teātra akadēmijas katedras vadītāja asistente – Samanta Čipinska. Visi konkursa kolektīvi ieguva 1., 2. vai 3.vietas diplomus. Pirmo vietu ieguva Limbažu mūzikas skolas duets -Estere Hmeļinska un Darja Grjaznova, ped. V.Ņikandrovs, Augusta Dombrovska Mūzikas skolas duets Ļevs Šteimaks un Artjoms Šķeglovs, ped. V.Kirilova, Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas duets Marks Rēpelis un Roberts Dumbrauskis, ped. L.Catlaka, Ludzas Mūzikas pamatskolas duets Arnis Malakovs un Darja Pozdņaka, ped. B.Ivanovs, Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas trio Kristiāns Jasinskis, Aleksandrs Mitins un Kristers Ziemelis, ped. T.Saratova, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas kvintets Emīls Rasmuss Sadovskis, Karolīna Arbuzova, Kristaps Laganovskis, Roberts Paulāns, Ričards Puķudārzs, ped. A.Rieksta, Latgales priekšpilsētas mūzikas skolas un Jāz.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas apvienotais kameransamblis Aleksejs Suvotovs (akordeons) un Jekaterina Šolohova (arfa), ped. R.Pavlova un J.Suvorova, Jelgavas Mūzikas vidusskolas kameransamblis Anna Agate Platbārde (flauta), Sanita Bičuša (akordeons), Elēna Undīne Ziemele, ped. L.Valtere un Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” kameransamblis Kristians Lelis (akordeons), Nora Sofija Grīva (vijole), Vaira Māra Kriķe (vijole), ped. V.Golubkova, M.Šmite un I.Žuga. Konkursa Grand Prix balvu ieguva Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu duets – Renāts Vanags un Arvīds Gills, pedagogs Svetlana Catlaka. Konkursā tika vērtēta ne tikai audzēkņu uzstāšanās, bet arī pedagogu darbs aranžiju un pārlikumu veidošanā. Balvu par labāko skaņdarba pārlikumu saņēma Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Marita Karpa, bet par labāko skaņdarbu aranžējumu- Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas skolotāja Līga Catlaka. Noslēgumā visi konkursa dalībnieki saņēma diplomus un suvenīrus – kokā darinātus dāvanu maisiņus, bet pedagogi ziedus un pateicību par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā konkursam. Konkurss Madlienā bija reizē arī kā 5. jubilejas konkurss, tādēļ paldies teicām Limbažu mūzikas skolai, Jāz. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolai un Jāņa Cimzes mūzikas skolai par dalību visos 5 konkursos un Latgales priekšpilsētas Mūzikas un mākslas skolai, Siguldas Mākslu skolai „Baltais flīģelis” un Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolai par dalību 4 Madlienā rīkotajos konkursos. Kā muzikāla dāvana izskanēja Noslēguma koncerts, kurā uzstājās Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas akordeonistu kvartets, pedagogs Jurijs Rižovs, un trio „Mediante”, kurā kopā ar akordeonistu Māri Rozenfeldu un solisti Laini Liepiņu uzstājās arī mūsu skolas absolvente Zane Jankuna. Konkursa dalībnieki izteica atzinīgus vārdus un pateicību par konkursa organizatoru viesmīlību, par garšīgajām pusdienām Madlienas vidusskolas ēdnīcā, gardajiem kliņģeriem no SIA „Rasas Madlienā” un mākslinieka Jura Cepures veidotajiem oriģinālajiem suvenīriem. Arī mēs vēlamies pateikties visiem, kas piedalījās konkursā un palīdzēja radīt šos svētkus Madlienā. Tiksimies atkal pēc diviem gadiem! Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas direktore Vita Ervalde

|

Kārļa Hūna 185. jubilejas atceres pasākums

Latviešu gleznotāja Kārļa Hūna 185. jubilejas atceres pasākums 2016. gada 12. novembrī Madlienā. 15.30 – svecīšu nolikšana K. Hūna atdusas vietā Madlienas kapsētā; 16.00 – Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga vadītais svētbrīdis un LR Zemessardzes kora „Stars” koncerts Madlienas baznīcā; 17.00 – K. Hūna gleznu reprodukciju ekspozīcijas atklāšana un mākslas zinātnieces E. Šmites stāstījums par mākslinieku Madlienas kultūras namā. Kārlis Jēkabs Vilhelms Hūns dzimis 1831. gada 13. novembrī Madlienas skolotāja, ērģelnieka un ķestera Kārļa Frīdriha Hūna ģimenē. No 1852. līdz 1862. gadam K. Hūns studēja Sanktpēterburgas Mākslas akadēmijā. Par diplomdarbu – gleznu „Sofija Vitauta meita Vasilija Tumšā kāzās” 1861. gadā mākslinieks saņēma Lielo Zelta medaļu un sešu gadu stipendiju studijām ārzemēs. Par 1867. gadā radīto gleznu „Itāliete” viņam piešķirts profesora grāds. Par 1868. gadā Parīzes Salonā izstādīto gleznu „Bērtuļa nakts priekšvakarā” K. Hūnam piešķirts akadēmiķa grāds. 1875. gadā Krapes baznīcai gleznota altārglezna „Kristus Ģetzemanes dārzā”. K. Hūns ir piedalījies Sanktpēterburgas Ķeizariskās akadēmijas Satversmes izstrādāšanā, strādājis tur kā mācību spēks un bijis arī Mākslas ceļojošo izstāžu sabiedrības biedrs. Par K. Hūna ieguldījumu šajā jomā 1876. gada 2. augustā Krievijas Senāts paaugstināja viņu par 7. pakāpes Galma padomnieku (pielīdzināms pulkvežleitnanta pakāpei mūsdienās). Dižais mākslinieks ir atstājis pasaules līmeņa šedevrus. Viņa gleznas atrodas Luvrā, Tretjakova galerijā Maskavā, Ņujorkas Metropolitēnā, Taškentas, Kauņas, Rīgas Mākslas muzejos, arī citviet Krievijā un pasaulē. Tās grezno privātās kolekcijas. K. Hūns tēlojis ne tikai latviskās ainavas un cilvēkus, bet arī krievus un tatārus, francūžus un itāliešus, bet ar savu latvisko mēra un krāsu sajūtu. Tā izauga no viņa jūtām, intelekta, tikuma, zināšanām, pieredzes, no vides, no debesīm. Mākslinieks mira no tuberkulozes 1877. gada janvārī Šveicē, Davosā, bet pēc viņa lūguma apglabāts Madlienā. Tēlnieces O. Nigules un arhitekta T. Niguļa kapa piemineklis māksliniekam atklāts 1974. gada septembrī. Ogres novada attīstības fonds „O divi” ir uzsācis nopietnu un valstiski svarīgu projektu – dižā latviešu gleznotāja Kārļa Jēkaba Vilhelma Hūna muzeja izveidi viņa dzimtajā ciematā Madlienā. Kā pirmais stūrakmens šajā projektā ir K. Hūna gleznu reprodukciju pastāvīgās ekspozīcijas izveide šogad – viņa 185. gadadienā. Ogres novada attīstības fonds izsaka visdziļāko pateicību Latvijas Nacionālajam muzejam un personīgi muzeja direktorei Mārai Lācei un muzeja direktores vietniecei krājumu darbā Ivetai Derkusovai par atbalstu un muzeja krājumos glabājošos K. Hūna gleznu digitālā materiāla dāvināšanu šim mērķim un gleznu reproducēšanas atļaujas izsniegšanu. Īpaša pateicība mākslas zinātniecei Edvardai Šmitei par zinātniskajām konsultācijām un palīdzību. Pateicoties Ogres novada pašvaldībai un tās rīkotajam projektu konkursam „R.A.D.I. 2016”, Ogres novada attīstības fonds „O divi” ieguva finansiālu atbalstu šī projekta uzsākšanai. Liels paldies Madlienas pagasta pārvaldei, bez kuras atbalsta projektu nebūtu iespējams uzsākt. Viesturs Lazdiņš, Ogres novada attīstības fonda „O divi” izpilddirektors

|

Valmiera iedvesmo

1. oktobrī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas skolotāju kolektīvs devās kultūrizglītojošā un pieredzes apmaiņas braucienā uz Valmieru, kura ir viena no senākajām Latvijas pilsētām. Ekskursijas laikā apskatījām laukakmens skulptūras, kas, greznas ainavas ieskautas, atrodas Rīgas–Valmieras šosejas malā. Šeit, kaklu lepni izstiepušas, bradā dzērves, spārnus lidojumam izpletuši, uz kokiem sēž putni, čaklās saimnieces skudras klusi apdomā labākās pūžņu veidošanas vietas, tām līdzās arī zirnekļi vij savu neredzamo tīklu, medījumu gaidīdami, bet visu notiekošo, asti gredzenā savijušas, vēro mežacūkas. Vēl daudzi, daudzi citi akmens zvēri un putni uz laiku raduši mājas „Ezeriņos”. Varējām doties nesteidzīgā pastaigā pa akmens skulptūru dārzu un vērot tā iemītniekus. Svaigu gaisu un brīnumus izbaudījuši, devāmies tālāk. Tikpat apbrīnas vērts bija viens no Latvijas skaistākajiem iežiem – Sietiņiezis, kuru dēvē arī par vienu no augstākajiem. Krāšņs un iespaidīgs dabas piemineklis – koši balts un bagātīgi izrobots, līdz 15 m augsts un 400 m plats smilšakmens atsegums. Ieža virsma klāta ar mazām bišu aliņām, tā līdzinoties sietam. No tā cēlies Sietiņieža nosaukums. Esot Valmierā, mūs sagaidīja Gaujas krastos rotātā Valmieras vecpilsēta – 18. un 19. gadsimta celtie nami, kuri glabā vēsturisko mantojumu, kaut arī ir bijuši divi kari, liels ugunsgrēks un dažādas laiku un likumu maiņas. Valmieras galvenās „ielas” – Gaujas – krastā lepni savu stikloto fasādi slej Gaismas pils – tieši tā var dēvēt Valmieras Mūzikas skolas ēku, kura nemainīgi palikusi uzticīga savam pienākumam: kopt augsni audzēkņu muzikālajai izglītošanai un radīt labvēlīgus apstākļus muzikālo talantu attīstīšanai līdz mākslinieciski un profesionāli augstākajai pakāpei. Iestādi 1920. gada oktobrī dibināja komponists Jāzeps Vītols, tā ir Latvijas vecākā mūzikas skola. Līdz šim iestāde atradās četrās atsevišķās ēkās pilsētā, tas apgrūtināja mācību procesu. 2013. gada 14. decembrī ar svinīgu lentes pārgriešanu, īpašu koncertu un iesvētīšanu tika atklāta Valmieras Mūzikas skolas jaunā ēka. Pie tās ir izvietots izcilā komponista Jāzepa Vītola piemineklis. Bija lieliska iespēja izstaigāt skolu, apskatīt klašu telpas, iepazīties ar Mūzikas skolas iespējām, kā arī pavērot skatu pa ēkas logiem un caur stikloto fasādes piebūvi. Varam tikai novēlēt: „Lai skan!” Veroties tālumā, pamanījām laivu piestātni, kur mūs sagaidīja Gaujas tramvajs – neparasts līdzeklis, kurā varējām nesteidzīgi izbaudīt upes ūdens patīkamo plūdumu un apkārtnes dabas burvību. Brauciena laikā aplūkojām Valmieras vecpilsētas vēsturisko apbūvi un Gaujas krastu pārsteidzošo, neskarto dabu. Tramvaja prasmīgais vadītājs bija gids, kurš iepazīstināja ar interesantiem stāstiem par Gaujas apkārtni un tajā redzamajiem objektiem. Baudot apburošos dabas skatus, neiztikām bez latviešu tautasdziesmu dziedāšanas par Gauju. Dziesmām skanot, mūsu ceļš veda uz koncertzāli „Valmiera”, kura atrodas Valmieras klusajā centrā – Vecpuišu parka ielokā. Paviljona ēkas pirmsākumi meklējami jau 1913. gadā, kad astoņi kungi iegādājās zemi pilsētas centrā. Atklājot jaunuzcelto ēku 1914. gadā, mācītājs to iesvētīja par „Prieka, miera un atpūtas vietu”. No šī gada koncertzāles „Valmiera” telpās norisinās dažādi kultūras pasākumi, kas apmeklētājiem sniedz neviltotu prieku un mūzikas baudījumu. Koncertzāles nosaukums „Valmiera” tapis, pateicoties ēkas rūpīgi plānotajai akustikai, uzstādītajai skaņas un gaismas aparatūrai. Tā ir viena no modernākajām Latvijā. Koncertzālē ir brīnišķīga skaņa, kvalitatīvas mūzikas baudīšanai svarīga katra detaļa, pat tas, cik smagiem jābūt aizkariem, kādiem jābūt sienu un griestu parametriem, reljefam, jāizmanto speciāli akustiskie materiāli. Šeit ir iespēja uzvest izrādes. Balkoniņš koncertzālē neformāli jau nodēvēts par Džuljetas balkonu. Plaša sadarbība ar Valmieras Mākslas vidusskolu un Valmieras Mūzikas skolu, lai atbalstītu talantīgākos jauniešus un dotu viņiem iespēju plašākai sabiedrībai atrādīt savu sniegumu. Dienas otrajā pusē bija ekskluzīva ekskursija pa Valmieras Drāmas teātra telpām, kur iepazinām teātra aizkulises, grimētavā uzzinājām, kā aktierus spēj nopūderēt līdz nepazīšanai, gūt pārsteidzošu pieredzi, redzot, cik plašas ir teātra nama telpas, kurās tiek glabāti izrāžu rekvizīti, kā arī uzzināt, cik cilvēku tiek iesaistīti vienas izrādes tapšanā. Aizraujošā stāstījumā mūs pavadīja aktieris Arnolds Osis. Vakarā notika pirmizrāde komēdijai „Muiža kaņepēs”, kuru pēc Aleksandra Ostrovska darba „Mežs” motīviem Lielajā zālē iestudējusi Indra Roga. Izrādē „saduras” mīlestība un drāma, paradumi un pārpratumi, kad divi aktieri – Ņesčastļivcevs un Sčastļivcevs – ceļo pa Krieviju un piedzīvo komiskus notikumus, jo provinces aktieru alkas pēc mākslas ir gan naivas, gan skumjas reizē. Iespaidiem bagātus par pavadīto dienu ceļš mūs veda uz mājām. Kultūras metodiķe Ilva Kaulača

|

Klāt jaunais mācību gads!

Ar krāsainiem ziediem rokās Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas zinību durvis vēra vaļā spurdzoši skolēni, kas steidza satikt klasesbiedrus, lai dalītos vasaras piedzīvojumos… Ar jaunu darba sparu un idejām skolēnus sveicināja viņu pedagogi. Kā katru gadu, arī šo pirmo skolas dienu katrs sagaidīja ar citādām izjūtām – dažam tas bija pirmais, uzsākot skolas gaitas, dažam – pēdējais, citam ar smagu nopūtu – “atkal uz skolu!”, citam priecīgs – “beidzot atkal uz skolu!”. Lai kā vēl negribētos šķirties no vasaras , tomēr gribas ticēt, ka abpusējs būs atkalredzēšanās prieks skolotājiem, skolas darbiniekiem un skolēniem. Šogad mācības 1.septembrī uzsāka 87 audzēkņi profesionālās ievirzes izglītības programmās – 46 mūzikas nodaļā un 41 mākslas nodaļā. 9 audzēkņi uzsāka mācības mākslas programmā „ Vizuāli plastiskā māksla”, un 6 audzēkņi – mūzikas nodaļā. Skolā interešu izglītībās ir pieteikušies 12 interesenti. Audzēkņu uzņemšana turpināsies līdz 6. septembrim – gaidām jaunos māksliniekus! Skolā strādās 16 pedagogi. Šogad darbu uzsāka divas jaunas skolotājas – mūsu skolas absolvente Māra Atslēdziņa, kura mācīs datorgrafiku mākslas nodaļas audzēkņiem, un IlzeSprance vadīs abus korus. 1.septembra svinīgajā pasākumā skolā viesojās Latvijā vienīgā sitamo instrumentu grupa „PerpetuumRitmico”. Tas ir perkusiju ansamblis, kuru raksturo entuziasms, profesionalitāte un domu lidojums. Tas ir kas jauns un vēl nedzirdēts mums visiem… Ar lielu aizrautību izbaudījām ugunīgi ritmisko virtuozitāti visdažādākāstila un laikmeta mūzikas atskaņojumā. Muzikāli ritmiskos ritmos tika ieskandināts jaunais mācību gads! Lai 1.septembra prieka dzirksts skolēnos nepazūd arī turpmākajos gados! Skolotājiem vēlu pacietību un izturību šajā skaistajā profesijā. Vecākiem – sapratni un iejūtību bērnu audzināšanā. Lai visiem veiksmīgs un sekmīgs jaunais mācību gads! Kultūras metodiķe Ilva Kaulača