Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai veltīts koncerts

Novembris – nozīmīgs mēnesis mūsu valsts vēsturē. Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienu, Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā 14. novembrī notika svinīgs koncerts. Tajā uzstājās 1.–3. klašu un 4.–8.klašu kori, kuru mākslinieciskā vadītāja ir Ilze Sprance. Dzirdējām latviešu komponistu dziesmas par dzimtenes skaistumu, krāšņumu un tās daudzveidīgo dabu. Muzikālus pārsteigumus sniedza vispārējo klavieru klašu audzēkņi, atskaņojot vienu latviešu komponista skaņdarbu. Tas bij a liels izaicinājums pašiem audzēkņiem, jo kā specialitāte ir kāds cits mūzikas instruments.

pa_novadu_novadiem

Mākslas nodaļas 6. klases audzēknes – Patrīcij a Laurinoviča, Linda Šķēla un Zenta Vītola – iepazīstināja ar spilgtākajiem latviešu gleznotāju – J. Rozentāla, K. Hūna, I. Lancmaņa un Dž. Skulmes – mākslas darbiem un kultūrvēsturisko mantojumu Latvij as novadu novados.

Lai svētku prieks un gaišās domas mūs vieno un spārno jauniem darbiem!

Kultūras metodiķe Ilva Kaulača