|

Ziemassvētkus gaidot

Kluss… un ieskanas durvis kā
vienmēr,
Tik kluss – ka vēlētos apstāties reiz.
Viss kluss. Un, pieverot acis, vien
liekas,
Ka klust viss uz šīs pasaules.

Jau tradicionāli Adventes laikā Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas kolektīvs organizēja sadraudzības koncertu, lai ziemas saulgriežos jeb vistumšākajā gada laikā iepriecinātu savus vecākus, vecvecākus un apliecinātu labo gribu un dāsnās sirdis. 15. decembrī uz draugu koncertu „Ziemassvētkus gaidot” uzaicinājām arī Skrīveru mūzikas skolu. Ziemassvētku noskaņu zālē radīja audzēkņu spožie muzikālie priekšnesumi, dziesmas, mirdzošā eglīte, dzīvesprieks, kas bija kā dāvana no sirds ikvienam klausītājam. Sadraudzības koncerts ir arī talanta apliecinājums, iecietības, savstarpējās sapratnes un tolerances stundas.

Ceļā uz gada gaišākajiem, jaukākajiem un skaistākajiem svētkiem pasākuma vadītāji Zenta Vītola un Jānis Mežapuķe mums ļāva noticēt Ziemassvētku brīnumam, kas pa pasauli iet, un laimīgs tas, kura sirds un acis brīnumu laikā nav ciet.

Lai apņemšanās, saņemšanās un griba būt veiksmīgam ir katra skolēna darbības moto Jaunajā gadā! Lai katrs sabiedrības pateiktais paldies priecē pedagogu sirdis! Lai vecāku ieguldītais laiks bērnu audzināšanā ir gandarījums nākotnē! Veselību, možu garu un sparu Jaunajā gadā!

Kultūras metodiķe Ilva Kaulača