Laika zīmju pieraksti (18.03.2019)

Kamēr brīvdienas… mūsējie mazie mākslinieki izglītojās, apmeklējot izstādi “Laika zīmju pieraksti” Dekoratīvās Mākslas un Dizaina Muzejā un darbojoties radošajā darbnīcā!


Noteikti aizejiet uz Madlienas kultūras namu, kur apskatāma izstāde “Radīšanas prieks”!

Skatīt turpinājumu »


Aicinām aplūkot Latvijas mākslas skolas audzēkņu tekstila un šķiedrmateriālu darbu izstādi “Mana dāvana Latvijai” visu oktobri skolas 1. un 2.stāvā.

Skatīt turpinājumu »


Aicinām uz izstādi “Radīšanas prieks”!

Skatīt turpinājumu »


No pumpura- zieds, no zieda- medus, no medus- salda tēja, no saldas tējas- priecīgs cilvēks; viss dzīvais ir nemitīga jaunradīšana, nemitīga būšana pārmaiņu ceļā! K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola izsludina RADĪŠANAS PRIEKA vasaru! Aicinām visus SKOLAS ABSOLVENTUS, AUDZĒKŅU VECĀKUS, SKOLAS PEDAGOGUS UN DARBINIEKUS radīt un piedalīties izstādē!

2018. gadā K.Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļai aprit 20 gadi. Skolu absolvējuši bērni no Madlienas, Ķeipenes, Taurupes, Mazozolu, Krapes, Meņģeles, Lauberes, Lēdmanes pagastiem, jaunajos cilvēkos ir rosināts un attīstīts radošums. Radoši un izdomas bagāti ir arī audzēkņu vecāki, skolas darbinieki, pedagogi. Cilvēki savam, reizumis tuvāko priekam rada brīnišķīgas lietas, mākslas darbus, taču kautrējas tās izrādīt un savus hobijus publiskot. Tālab vēlamies sarīkot izstādi un parādīt, ka māksla ir mūsu dzīves nepieciešamā komponente, kas bagātina gan tās radītājus, gan vērotājus, aicina uz izaugsmi un radošu attīstību. Atrašanās mākslas vidē veicina darboties gribu un atbrīvo cilvēkā radītāju. Ar izstādi vēlamies bagātināt savas skolas, Ogres novada kultūras dzīvi, aicināt cilvēkus uz radošu pašizpausmi un jaunradi. Aicinām skolas pedagogus, darbiniekus, absolventus un audzēkņu vecākus piedalīties izstādē! Tēma brīvi interpretējama, darbi var tikt izpildīti jebkurā tehnikā eksponēšanai plaknē vai telpiski. Tiek pieņemti oriģināldarbi, skaitā līdz 3, darbiem jābūt noformētiem izstādīšanai. Klāt darbam jāpievieno darba pase, kas ir: autora vārds, uzvārds, darba nosaukums, izpildījuma tehnika, materiāls. Dalībniekam darbi jāiesniedz līdz 2018.gada 15.augustam, aizpildot arī dalībnieka anketu (atrodas skolas lietvedībā). Izstāde tiks atklāta skolas pirmajā mācību dienā-3.septembrī! Pēcāk izstādi paredzēts eksponēt Ogres novada pagastu kultūras namos. Skolā ir iespējams iepazīties ar visu izstādes nolikumu. Aicinām visus, kas saistīti ar K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolu, šo vasaru pavadīt radoši, neslēpt sveci zem pūra un piedalīties izstādē! Ar prieku radīsim prieku!


Ļauties iedvesmai (07.03.2016)

Madlienas kultūras namā līdz 7. martam varēja apskatīt un novērtēt K. Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas studiju dalībnieku jaunākos darbus. Skola programmas „Interešu izglītība pieaugušajiem” ietvaros sniedz iespēju radoši izpausties divās studijās.

Tekstilmākslas studij a „Stiķis” darbojas jau 3 gadus. Dalībnieces Linda Vingre, Elizabete Elza Levizere, Aiga Pīķe, Anta Lazdiņa, Ina Millere, Elita Jaunzare, Dzidra Leitāne kopā ar skolotāju Edīti Lasi darina dažāda izmēra tekstildarbus, lietišķas lietas un aksesuārus gan klasiskās tekstilmozaīkas tehnikās ar adatu, šķērēm un šujmašīnu, gan inovatīvās tehnoloģijās, izmantojot modernākus darbarīkus un materiālus – disknazi, īpašus paliktņus auduma griešanai, lineālus un lekālus, batikotus diegus šūšanai, tekstillīmes un audumus ar tekstillīmi, kas atvieglo un palīdz radīt daudz kvalitatīvāku darbu. Studij as dalībnieku kopdarbi ir izstādīti Latvijas Tekstilmozaīkas festivālos Rīgā.

Vizuālās mākslas studija „Iedvesma” skolotājas Skaidrītes Krīgeres vadībā darbojas pirmo gadu. Studijas dalībnieku vecums un gleznošanas iemaņu pakāpe ir ļoti atšķirīgi. Skolnieces Tince Mūrniece, Annij a Augšpule, Jogita Lazdiņa ir Mākslas nodaļas absolventes.Gaida Bērziņa, Maira Balančonoka, Antra Vanaga – kundzes ar nopietnu dzīves pieredzi sper pirmos soļus mākslas pasaulē, bet vieno visus nepārvarama vēlme izprast krāsu harmonijas burvību un perspektīvas noslēpumus.

Psihoterapeite K. P. Estesa grāmatā „Sievietes, kuras skrien ar vilkiem” (2015. gada bestselleris) dalās ar savā ilgstošajā ārstes praksē gūtajām atziņām. Viņa atzīst, ka daudzas slimības attīstās apspiežot, ierobežojot vai ignorējot vēlmi radoši izpausties. Iemesli – reliģiskas dogmas, kultūras žņaugi, diskriminācij a. Lai cilvēks būtu vesels un dzīvotu saskaņā ar savu iekšējo „Es”, vajag ļauties izpausties – rakstīt, gleznot, muzicēt, darināt rokdarbus, rakņāties dārzā, makšķerēt, izbaudīt ko ekstrēmu- lekt ar gumij u vai āliņģī. Mēs ,par laimi, dzīvojam sabiedrībā, kur šādi ierobežojumi un aizspriedumi ir minimāli, ja nu vienīgi pats cilvēks baidās no nepietiekamas profesionalitātes. Pirmie mēģinājumi vienmēr ir diletantiski, bet profesionālu pedagogu vadībā ir iespējams savu meistarības līmeni diezgan ātri pilnveidot. Vajag tikai ļauties un sākt.

Edīte Lase