Gatavošanās skolas 20 gadu jubilejai

No pumpura- zieds, no zieda- medus, no medus- salda tēja, no saldas tējas- priecīgs cilvēks; viss dzīvais ir nemitīga jaunradīšana, nemitīga būšana pārmaiņu ceļā! K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola izsludina RADĪŠANAS PRIEKA vasaru! Aicinām visus SKOLAS ABSOLVENTUS, AUDZĒKŅU VECĀKUS, SKOLAS PEDAGOGUS UN DARBINIEKUS radīt un piedalīties izstādē!

2018. gadā K.Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļai aprit 20 gadi. Skolu absolvējuši bērni no Madlienas, Ķeipenes, Taurupes, Mazozolu, Krapes, Meņģeles, Lauberes, Lēdmanes pagastiem, jaunajos cilvēkos ir rosināts un attīstīts radošums. Radoši un izdomas bagāti ir arī audzēkņu vecāki, skolas darbinieki, pedagogi. Cilvēki savam, reizumis tuvāko priekam rada brīnišķīgas lietas, mākslas darbus, taču kautrējas tās izrādīt un savus hobijus publiskot. Tālab vēlamies sarīkot izstādi un parādīt, ka māksla ir mūsu dzīves nepieciešamā komponente, kas bagātina gan tās radītājus, gan vērotājus, aicina uz izaugsmi un radošu attīstību. Atrašanās mākslas vidē veicina darboties gribu un atbrīvo cilvēkā radītāju. Ar izstādi vēlamies bagātināt savas skolas, Ogres novada kultūras dzīvi, aicināt cilvēkus uz radošu pašizpausmi un jaunradi. Aicinām skolas pedagogus, darbiniekus, absolventus un audzēkņu vecākus piedalīties izstādē! Tēma brīvi interpretējama, darbi var tikt izpildīti jebkurā tehnikā eksponēšanai plaknē vai telpiski. Tiek pieņemti oriģināldarbi, skaitā līdz 3, darbiem jābūt noformētiem izstādīšanai. Klāt darbam jāpievieno darba pase, kas ir: autora vārds, uzvārds, darba nosaukums, izpildījuma tehnika, materiāls. Dalībniekam darbi jāiesniedz līdz 2018.gada 15.augustam, aizpildot arī dalībnieka anketu (atrodas skolas lietvedībā). Izstāde tiks atklāta skolas pirmajā mācību dienā-3.septembrī! Pēcāk izstādi paredzēts eksponēt Ogres novada pagastu kultūras namos. Skolā ir iespējams iepazīties ar visu izstādes nolikumu. Aicinām visus, kas saistīti ar K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolu, šo vasaru pavadīt radoši, neslēpt sveci zem pūra un piedalīties izstādē! Ar prieku radīsim prieku!