|

Ļauties iedvesmai

Madlienas kultūras namā līdz 7. martam varēja apskatīt un novērtēt K. Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas studiju dalībnieku jaunākos darbus. Skola programmas „Interešu izglītība pieaugušajiem” ietvaros sniedz iespēju radoši izpausties divās studijās.

Tekstilmākslas studij a „Stiķis” darbojas jau 3 gadus. Dalībnieces Linda Vingre, Elizabete Elza Levizere, Aiga Pīķe, Anta Lazdiņa, Ina Millere, Elita Jaunzare, Dzidra Leitāne kopā ar skolotāju Edīti Lasi darina dažāda izmēra tekstildarbus, lietišķas lietas un aksesuārus gan klasiskās tekstilmozaīkas tehnikās ar adatu, šķērēm un šujmašīnu, gan inovatīvās tehnoloģijās, izmantojot modernākus darbarīkus un materiālus – disknazi, īpašus paliktņus auduma griešanai, lineālus un lekālus, batikotus diegus šūšanai, tekstillīmes un audumus ar tekstillīmi, kas atvieglo un palīdz radīt daudz kvalitatīvāku darbu. Studij as dalībnieku kopdarbi ir izstādīti Latvijas Tekstilmozaīkas festivālos Rīgā.

Vizuālās mākslas studija „Iedvesma” skolotājas Skaidrītes Krīgeres vadībā darbojas pirmo gadu. Studijas dalībnieku vecums un gleznošanas iemaņu pakāpe ir ļoti atšķirīgi. Skolnieces Tince Mūrniece, Annij a Augšpule, Jogita Lazdiņa ir Mākslas nodaļas absolventes.Gaida Bērziņa, Maira Balančonoka, Antra Vanaga – kundzes ar nopietnu dzīves pieredzi sper pirmos soļus mākslas pasaulē, bet vieno visus nepārvarama vēlme izprast krāsu harmonijas burvību un perspektīvas noslēpumus.

Psihoterapeite K. P. Estesa grāmatā „Sievietes, kuras skrien ar vilkiem” (2015. gada bestselleris) dalās ar savā ilgstošajā ārstes praksē gūtajām atziņām. Viņa atzīst, ka daudzas slimības attīstās apspiežot, ierobežojot vai ignorējot vēlmi radoši izpausties. Iemesli – reliģiskas dogmas, kultūras žņaugi, diskriminācij a. Lai cilvēks būtu vesels un dzīvotu saskaņā ar savu iekšējo „Es”, vajag ļauties izpausties – rakstīt, gleznot, muzicēt, darināt rokdarbus, rakņāties dārzā, makšķerēt, izbaudīt ko ekstrēmu- lekt ar gumij u vai āliņģī. Mēs ,par laimi, dzīvojam sabiedrībā, kur šādi ierobežojumi un aizspriedumi ir minimāli, ja nu vienīgi pats cilvēks baidās no nepietiekamas profesionalitātes. Pirmie mēģinājumi vienmēr ir diletantiski, bet profesionālu pedagogu vadībā ir iespējams savu meistarības līmeni diezgan ātri pilnveidot. Vajag tikai ļauties un sākt.

Edīte Lase