Izlaidums 2012 (19.05.2012)

Pavasaris ir laiks, kad skolās notiek izlaidumi. Saulainajā 19. maija dienā Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolu absolvēja 16 audzēkņi no Ķeipenes, Maņģeles, Taurupes, Lauberes, Lēdmanes un Madlienas pagastiem. Laura Zelčāne un Ēriks Račiks 6 gadus mācījās akordeona spēli, bet Elīna Strazdiņa 8 gadus apguva visgarāko profesionālās ievirzes izglītības programmu „Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle”. Pūšaminstrumentu nodaļas absolventi mācījušies 6 gadus. Aiva Antone apguvusi flautas spēli, bet Agnis Lazdiņš un Dzintars Iļjins – saksofona spēli. Visi audzēkņi uzstājās izlaiduma koncertā gan spēlējot solo, gan ansambļos. Arī mākslas darbi iepriecināja ikvienu – gan skatītāju, gan darba veidotāju. Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā profesionālas ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla” 5 mācību gadus 10 audzēkņi attīstīja savas radošās spējas. Mācību laikā iegūtās iemaņas un prasmes ar dažādiem materiāliem un tehnikām tika pielietotas veidojot noslēguma darbus, kurus vieno tēmas: ainava, ziedi, koki, lapas, putni, mūzika, māksla, bet atšķirīgi ir formāti, materiāli un tehnikas.

Roberta Atraste darbos „Gadalaiku mija”, saglabājot ainavistu reālistiskās mākslas tradīcijas, gleznoja četras gadalaiku noskaņas. Kā vienojošais motīvs kompozīcijai, ir gleznots bērzs, kas ataino Latvijas dabai raksturīgo maigo nokrāsu dažādību, tīrību un vienkāršību.

Elfa Bukša „Noskaņas miglā” gleznoja atšķirīgā krāsu gammā: „Zilā noskaņa” – atbilst rīta agrumam un dzestrumam, kad migla paceļas virs ezera, „Violetā noskaņa” – darbā jaušama vakara migla, kad saule lēnām iekāpj koku galotnēs un pazūd, „Zaļā noskaņa” – migla pamazām atkāpjas un pavisam drīz iestāsies diena. Kāda tā būs?

Sanita Rešinska „Ziedus” gleznoja ar eļļas pasteļiem uz krāsainiem kartoniem. Gladiolas – šie varenie, majestātiskie ziedi atgādina skolas sākumu. Lilijas – skaidrības, šķīstības un pilnības simbols. Īrisi – ziedlapiņas simbolizē ticību, gudrību un drosmi.

Undīne Piterniece „Ziedu burvību” attēloja jauktā tehnikā. Kompozīcijās ziedu pušķi veidoja jaunā tehnikā – dekupāžā, bet fonā ar krāsu zīmuļiem uzbūra ornamentālu ietvaru.

Alīna Pobjaržina „Sapņu ziedu” kompozīcijas izpildīja krāsu zīmuļu tehnikā. Ziedi lieli, krāsaini un ļoti, ļoti smaržīgi, tāpēc pievilina dažādus kukaiņus kukaiņus.

Miks Bičevskis savu ideju „Kalendāri” īstenoja datorgrafikā. Tika izdrukāti sienas un galda kalendāri, kuros koku zaru kompozīciju krāsu gamma pieskaņota gadalaikiem.

Aiga Pīķe „Lapu rotaļas” izpildīja ādas mākslā. Divi prezentāciju vāki un dekoratīva kompozīcija tika veidoti reljefa un gleznojumu tehnikās. Kā galvenais kompozīcijas motīvs ir ozollapas, jo tās ir Madlienas pagasta ģērboņa simbolā.

Aivis Bogdanovs „Putnu lidojumu” kompozīcijas izgrieza linolejā un atspieda uz krāsainiem kartoniem. Kompozīcijas grāmatzīmēm atspieda uz krāsainām ādām.

Iveta Streile “Zelta atslēdziņa” savos grafiskajos darbos attēloja ar mūziku saistītas kompozīcijas, kur nošu atslēga ir kā mūzikas dārgumu pavēlniece.

Madara Bondare savu noslēguma darbu „Nepaliec rāmī!” izpildīja divās tehnikās – grafikā un gleznošanā. Lai attēlotu šo ideju, Madara izdomāja, ko tad īsti nevar ierobežot rāmī, bet var vizuāli attēlot – tā ir skaņa, mūzika un gaiss. Mūzika ir kā krāsu simfonija.

Skolas beigšanas apliecības saņemtas, pēc izlaiduma svētku pusdienas nobaudītas, Rīgā teātra izrāde „Parīzes dievmātes katedrāle” jau redzēta. No izlaiduma dienas paliks ne tikai fotogrāfijas, bet arī atmiņas par kopīgi pavadīto laiku, iemaņas un iemācītās prasmes mūzikā un mākslā, kuras darīs dzīvi bagātāku, krāsaināku un interesantāku.

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece Inta Putniņa Cīrule, direktore Vita Ervalde


Izlaidums 2011 (21.05.2011)

21. maijā 14 jaunieši saņēma apliecību par profesionālās ievirzes izglītību, kas iegūta Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā. Kā jau ierasts, mūzikas skolas izlaidumā skanēja pašu absolventu koncerts. Šogad skolu absolvēja klavieru nodaļas skolotājas Sarmītes Paegles audzēkne Alise Ketlere un skolotājas Ilvas Kaulačas audzēknes Alise Līna Daugaviete un Laura Upeniece. Viņas koncertā atskaņoja daļu no savas noslēguma eksāmena programmas klavierspēlē un pavadījuma spēlē. Skolotāja Natālija Čuriļina kopā ar absolventi Sintiju Šmati spēlēja akordeonu duetā. Taču saksofona spēles skolotājs Andis Bičevskis šogad līdz izlaidumam atvedis trīs savus audzēkņus – Leldi Liepiņu, Rihardu Ozoliņu un Gustu Pozņakovu. Viņi koncertā spēlēja gan skaņdarbus no solo programmas, gan trio. Alise Ketlere un Rihards Ozoliņš savu profesionālo meistarību ir pierādījuši, pārstāvot skolu gan konkursos, gan festivālos.

Šogad arī mākslas nodaļas audzēkņi uzstājās izlaidumā. Viņu priekšnesums bija stāsts vai eseja par savu noslēguma darbu, par tā ideju, saturu un noskaņu. Skolotājas Intas Putniņas Cīrules audzēkne Dārta Olekša pastāstīja par noslēguma darbu „Simfonija”, kurā trīs gleznās attēlota kāda mīļa ainava ar koku pie savas mājas, taču kopumā darbi rada itālisku noskaņu, īpaši pēc piemeklētā dzejoļa itāļu valodā. Reinis Prancāns noslēguma darbu darināja no ādas, veidojot 4 kompozīcijas ar nosaukumu „Gadalaiki”. Skolotājas Vinetas Kazekas vadībā tapa brīnišķīgā glezna „Magones pļavā”, kuras autore ir Laura Antonoviča. Tik vienkārša un sirsnīga bija viņas uzstāšanās, radot noskaņu caur latviešu tautasdziesmu par magonēm. Tikpat vasarīgu un krāšņu ziedu tēmu savā darbā attēlojusi Liene Leitāne ar nosaukumu „Krāsu burvība” un Māra Priedoliņa lielformāta gleznā „Pļavas mistērija”. Mārtiņš Vītols skolotājas Skaidrītes Krīgeres vadībā jūsmojis par krāsu bagātību un melnbaltā lakonismu divās gleznās, kuras vieno nosaukums „Saule”. Taču audzēknis Raitis Strazdiņš savus trīs melnbaltos darbus veltījis Madlienai. Viņš parādījis savu skatījumu uz Madlienas baznīcu, veikalu „Elvis” un kafejnīcu „Bitīte” caur leduspuķu logu.

Par daudziem absolventiemvar teikt, ka viņi atskaņo mūziku vai rada darbus jau profesionālā līmenī, lai gan ieguvuši profesionālās ievirzes izglītību. Tas ir daudzu gadu neatlaidīgs audzēkņu un pedagogu darbs, kā arī vecāku atbalsts. Par to ar sirsnīgiem vārdiem pateicās absolventi.

Kā jau daudzus gadus izlaiduma dienā ievērojām tradīciju – pēc svinīgās daļas sekoja svētku pusdienas un kopīga izrādes „Amadejs” noskatīšanās Dailes teātrī. Tā bija iespēja vēl brīdi pabūt visiem kopā – absolventiem, skolotājiem un arī daļai vecāku, jo radi un draugi jau nepazudīs, bet mūzikas un mākslas skolā visi kopā vairs tiksimies tikai salidojumā. Cerot redzēt un dzirdēt mākslinieciskajā pašdarbībā, kā arī profesionālajā mākslā, novēlu absolventiem atrast savu vietu un būt vajadzīgiem mūsu valstī. Lai Jums viss izdodas!

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas direktore Vita Ervalde