|

Izlaidums 2012

Pavasaris ir laiks, kad skolās notiek izlaidumi. Saulainajā 19. maija dienā Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolu absolvēja 16 audzēkņi no Ķeipenes, Maņģeles, Taurupes, Lauberes, Lēdmanes un Madlienas pagastiem. Laura Zelčāne un Ēriks Račiks 6 gadus mācījās akordeona spēli, bet Elīna Strazdiņa 8 gadus apguva visgarāko profesionālās ievirzes izglītības programmu „Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle”. Pūšaminstrumentu nodaļas absolventi mācījušies 6 gadus. Aiva Antone apguvusi flautas spēli, bet Agnis Lazdiņš un Dzintars Iļjins – saksofona spēli. Visi audzēkņi uzstājās izlaiduma koncertā gan spēlējot solo, gan ansambļos. Arī mākslas darbi iepriecināja ikvienu – gan skatītāju, gan darba veidotāju. Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā profesionālas ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla” 5 mācību gadus 10 audzēkņi attīstīja savas radošās spējas. Mācību laikā iegūtās iemaņas un prasmes ar dažādiem materiāliem un tehnikām tika pielietotas veidojot noslēguma darbus, kurus vieno tēmas: ainava, ziedi, koki, lapas, putni, mūzika, māksla, bet atšķirīgi ir formāti, materiāli un tehnikas.

Roberta Atraste darbos „Gadalaiku mija”, saglabājot ainavistu reālistiskās mākslas tradīcijas, gleznoja četras gadalaiku noskaņas. Kā vienojošais motīvs kompozīcijai, ir gleznots bērzs, kas ataino Latvijas dabai raksturīgo maigo nokrāsu dažādību, tīrību un vienkāršību.

Elfa Bukša „Noskaņas miglā” gleznoja atšķirīgā krāsu gammā: „Zilā noskaņa” – atbilst rīta agrumam un dzestrumam, kad migla paceļas virs ezera, „Violetā noskaņa” – darbā jaušama vakara migla, kad saule lēnām iekāpj koku galotnēs un pazūd, „Zaļā noskaņa” – migla pamazām atkāpjas un pavisam drīz iestāsies diena. Kāda tā būs?

Sanita Rešinska „Ziedus” gleznoja ar eļļas pasteļiem uz krāsainiem kartoniem. Gladiolas – šie varenie, majestātiskie ziedi atgādina skolas sākumu. Lilijas – skaidrības, šķīstības un pilnības simbols. Īrisi – ziedlapiņas simbolizē ticību, gudrību un drosmi.

Undīne Piterniece „Ziedu burvību” attēloja jauktā tehnikā. Kompozīcijās ziedu pušķi veidoja jaunā tehnikā – dekupāžā, bet fonā ar krāsu zīmuļiem uzbūra ornamentālu ietvaru.

Alīna Pobjaržina „Sapņu ziedu” kompozīcijas izpildīja krāsu zīmuļu tehnikā. Ziedi lieli, krāsaini un ļoti, ļoti smaržīgi, tāpēc pievilina dažādus kukaiņus kukaiņus.

Miks Bičevskis savu ideju „Kalendāri” īstenoja datorgrafikā. Tika izdrukāti sienas un galda kalendāri, kuros koku zaru kompozīciju krāsu gamma pieskaņota gadalaikiem.

Aiga Pīķe „Lapu rotaļas” izpildīja ādas mākslā. Divi prezentāciju vāki un dekoratīva kompozīcija tika veidoti reljefa un gleznojumu tehnikās. Kā galvenais kompozīcijas motīvs ir ozollapas, jo tās ir Madlienas pagasta ģērboņa simbolā.

Aivis Bogdanovs „Putnu lidojumu” kompozīcijas izgrieza linolejā un atspieda uz krāsainiem kartoniem. Kompozīcijas grāmatzīmēm atspieda uz krāsainām ādām.

Iveta Streile “Zelta atslēdziņa” savos grafiskajos darbos attēloja ar mūziku saistītas kompozīcijas, kur nošu atslēga ir kā mūzikas dārgumu pavēlniece.

Madara Bondare savu noslēguma darbu „Nepaliec rāmī!” izpildīja divās tehnikās – grafikā un gleznošanā. Lai attēlotu šo ideju, Madara izdomāja, ko tad īsti nevar ierobežot rāmī, bet var vizuāli attēlot – tā ir skaņa, mūzika un gaiss. Mūzika ir kā krāsu simfonija.

Skolas beigšanas apliecības saņemtas, pēc izlaiduma svētku pusdienas nobaudītas, Rīgā teātra izrāde „Parīzes dievmātes katedrāle” jau redzēta. No izlaiduma dienas paliks ne tikai fotogrāfijas, bet arī atmiņas par kopīgi pavadīto laiku, iemaņas un iemācītās prasmes mūzikā un mākslā, kuras darīs dzīvi bagātāku, krāsaināku un interesantāku.

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece Inta Putniņa Cīrule, direktore Vita Ervalde