Izlaidums 2011

21. maijā 14 jaunieši saņēma apliecību par profesionālās ievirzes izglītību, kas iegūta Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā. Kā jau ierasts, mūzikas skolas izlaidumā skanēja pašu absolventu koncerts. Šogad skolu absolvēja klavieru nodaļas skolotājas Sarmītes Paegles audzēkne Alise Ketlere un skolotājas Ilvas Kaulačas audzēknes Alise Līna Daugaviete un Laura Upeniece. Viņas koncertā atskaņoja daļu no savas noslēguma eksāmena programmas klavierspēlē un pavadījuma spēlē. Skolotāja Natālija Čuriļina kopā ar absolventi Sintiju Šmati spēlēja akordeonu duetā. Taču saksofona spēles skolotājs Andis Bičevskis šogad līdz izlaidumam atvedis trīs savus audzēkņus – Leldi Liepiņu, Rihardu Ozoliņu un Gustu Pozņakovu. Viņi koncertā spēlēja gan skaņdarbus no solo programmas, gan trio. Alise Ketlere un Rihards Ozoliņš savu profesionālo meistarību ir pierādījuši, pārstāvot skolu gan konkursos, gan festivālos.

Šogad arī mākslas nodaļas audzēkņi uzstājās izlaidumā. Viņu priekšnesums bija stāsts vai eseja par savu noslēguma darbu, par tā ideju, saturu un noskaņu. Skolotājas Intas Putniņas Cīrules audzēkne Dārta Olekša pastāstīja par noslēguma darbu „Simfonija”, kurā trīs gleznās attēlota kāda mīļa ainava ar koku pie savas mājas, taču kopumā darbi rada itālisku noskaņu, īpaši pēc piemeklētā dzejoļa itāļu valodā. Reinis Prancāns noslēguma darbu darināja no ādas, veidojot 4 kompozīcijas ar nosaukumu „Gadalaiki”. Skolotājas Vinetas Kazekas vadībā tapa brīnišķīgā glezna „Magones pļavā”, kuras autore ir Laura Antonoviča. Tik vienkārša un sirsnīga bija viņas uzstāšanās, radot noskaņu caur latviešu tautasdziesmu par magonēm. Tikpat vasarīgu un krāšņu ziedu tēmu savā darbā attēlojusi Liene Leitāne ar nosaukumu „Krāsu burvība” un Māra Priedoliņa lielformāta gleznā „Pļavas mistērija”. Mārtiņš Vītols skolotājas Skaidrītes Krīgeres vadībā jūsmojis par krāsu bagātību un melnbaltā lakonismu divās gleznās, kuras vieno nosaukums „Saule”. Taču audzēknis Raitis Strazdiņš savus trīs melnbaltos darbus veltījis Madlienai. Viņš parādījis savu skatījumu uz Madlienas baznīcu, veikalu „Elvis” un kafejnīcu „Bitīte” caur leduspuķu logu.

Par daudziem absolventiemvar teikt, ka viņi atskaņo mūziku vai rada darbus jau profesionālā līmenī, lai gan ieguvuši profesionālās ievirzes izglītību. Tas ir daudzu gadu neatlaidīgs audzēkņu un pedagogu darbs, kā arī vecāku atbalsts. Par to ar sirsnīgiem vārdiem pateicās absolventi.

Kā jau daudzus gadus izlaiduma dienā ievērojām tradīciju – pēc svinīgās daļas sekoja svētku pusdienas un kopīga izrādes „Amadejs” noskatīšanās Dailes teātrī. Tā bija iespēja vēl brīdi pabūt visiem kopā – absolventiem, skolotājiem un arī daļai vecāku, jo radi un draugi jau nepazudīs, bet mūzikas un mākslas skolā visi kopā vairs tiksimies tikai salidojumā. Cerot redzēt un dzirdēt mākslinieciskajā pašdarbībā, kā arī profesionālajā mākslā, novēlu absolventiem atrast savu vietu un būt vajadzīgiem mūsu valstī. Lai Jums viss izdodas!

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas direktore Vita Ervalde