Darbinieki

Mūzikas nodaļa

– Andis Bičevskis,
– Sarmīte Granta,
– Iveta Mežajeva,
– Rūdolfs Bahmanis,
– Juta Isate,
– Vineta Līce,
– Valda Garūta,
– Ilva Kaulača,
– Sarmīte Paegle,
– Vita Ervalde

Mākslas nodaļa

– Santa Siliņa,
– Skaidrīte Krīgere,
– Vineta Kazeka,
– Ineta Frēliha,
– Sanita Kovaļkova

Tehniskie darbinieki

– Gunta Morozova,
– Antra Bogdanova,
– Inguna Ekkerte