Baltais izlaidumu laiks

Balti ceriņi. Neaizmirstulītes baltās vāzēs. Ābeļu zari baltos ziedos. Balts ir viegls, balts ir pacilājošs, balts ir svinīgs. Balts nāk pēc zemes, pēc darba, pēc cīņas pašam ar sevi.

Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā šogad 13 absolventi, tātad 13 jaunieši izcīnījuši savas „negribu vairs, nemācīšos, tas ir grūti” cīņas, un ir pienācis laiks svētkiem. Svinēt uzvaras vieglumu, izjust to reibinošo sajūtu, kad izlaiduma dienā patīkams satraukums kņudina pakrūtē un kājas ejot, šķiet, neskar zemi, kad mazliet bail kāpt uz skatuves un reizē gribas kliegt no tā, ka skola pabeigta!

Skolu absolvēja četri mākslas nodaļas un deviņi mūzikas nodaļas audzēkņi. Direktore Vita Ervalde teica lielu paldies vecākiem, kuru rūpes, atbalsts un klātbūšana ir bijusi neatsverama, lai ikdienas darbs un treniņi vainagotos ar izglītību apliecinošu dokumentu. Nav divu vienādu izlaidumu, nav divu vienādu pieredžu. Šo jauniešu iegūtā pieredze veidojusies no prasmes pielāgoties mācībām gan klātienē, gan neklātienē, viņi piedzīvojuši to, kā skolas tradīcijas – koncertus kaimiņu pagastos un biežās mācību ekskursijas uz muzejiem un koncertlekcijām – nomaina skaņdarbu ierakstīšana konkursiem video formātā tukšā zālē, dalība mākslas konkursos notiek elektroniski ar darbu fotogrāfijām, un svētku apsveikumi tiek samontēti no individuāliem, vecāku filmētiem un whatsappā skolotājiem iesūtītiem video fragmentiem. Un lai gan liekas, ka nekas liels jau nav izdarīts, tomēr izlaidumā jauno mūziķu izjusti nospēlētais koncerts un mākslinieku rūpīgi izstrādātie beigšanas noslēguma darbi apliecināja, ka ir daudz – gan apgūts, gan padarīts! Un par to skolas pedagogiem ir liels prieks. Gandarījums, kas pārdzīvošanu, metodisko risinājumu un individuālas pieejas katram audzēknim meklējumus vainago ar to balto un gaisīgo sajūtu, ka mācīt ir bijis vērts, ka pasaule turpināsies, jo vēl dažos jaunos cilvēkos ir ielikts pamats – sajust, saklausīt, ieraudzīt, saprast un parādīt!

Baltais izlaiduma zāles svinīgums turpinājās braucienā ar kuģīti, kam zīmīgs nosaukumu „Baltā kaza”. Atraktīvais kuģa kapteinis savu vietu pie stūres atvēlēja jauniešiem, kas tik simboliski sasaucās ar šo sava ceļa iešanu, savu izvēļu izdarīšanu, ar prasmi būt, vadīt un stūrēt! Un absolventu vecāku sarūpētās kūkas ēšana Daugavas vidū savā izlaiduma dienā – noteikti jauniešu atmiņās tiks ierakstīta kā viegls, gaišs un salds mirklis, kam dziļa nozīme! Prast dzīvot tā, lai, dzīves straumes nesti, mēs mācētu apstāties un sajust notikšanas garšu! Lai cik tumši ūdeņi mūs arī neieskautu, ne tikai virs mums ir balti mākoņi, tie atspoguļojas arī tajā tumšajā ūdenī. Un baltais – tas ir viegli!

Santa Siliņa, kultūras metodiķe

Attēlā : 1.r. no kreisās: Bruno Bombāns, Liene Emīlija Ozoliņa, Liene Šķēla, Alek- sandra Lepse, Agnese Lazdiņa, Kristiāna Līva Līcīte, Ārons Kiseļovs. 2.r.: Letīcija Elizabete Ekkerte, Tija Kačanova, Eliza- bete Ločmele, Sanija Līva Daugaviete, Daniēls Ločmelis. Nav klāt Kristīnes Povhas.