Mazie viesi

Pie mums ciemos zintātkārie, radošie, darīt un darboties gribošie – bērnudārza “Taurenītis” izlaiduma grupiņa “Saulespuķe” bērni.