Darbs, sasniegumi, prieks martā

Hoplā, pavasaris klāt! Putni atnes skaņas, pirmie asni – krāsas pasaulei, un Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā dzīves notikšanai liek noticēt audzēkņi!

Skolā norit mācības, tiek apgūti skaņdarbi, un, lai gan koncertus rīkot un vecākus uz skolu aicināt vēl nedrīkst, tomēr parādīt apgūto gribas un dažādi konkursi mūzikā notiek! Februāra beigās Daugavpilī notikušajā V Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā „Naujene WIND 2022” saksofona spēles prasmes parādīja mūsu audzēkņi Salvis Zariņš un Daniēls Ločmelis. Abi daudzus talantus izskolojušā pedagoga Anda Bičevska audzēkņi konkursā ieguva godalgotas vietas – Salvis otro un Daniēls trešo vietu. Un kur nu bez meitenēm! Pie mierīgās, pacietīgās un dažādu metodisko knifu zinošās skolotājas Sarmītes Grantas flautas spēli centīgi apguvusī Estere Keita Līcīte ierindojās godalgotajā 3. vietā. „Naujene Wind” ikgadējie konkursi kļuvuši kā izaugsmes mērītājs un atskaites punkts gan pašiem, gan skolotājiem, jo jaunieši arī iepriekšējos gados ir piedalījušies un saņēmuši godalgotas vietas šajā Daugavpilī rīkotajā konkursā, izvirzoties 200 dalībnieku konkurencē. Noteikti par uzvaru jāsaka paldies arī koncertmeistarei Valdai Garūtai. Viņas spēja sajust un prasme attīstīt audzēkņa talantu noteikti ir iemesls mūsu skolas vārda popularizēšanai pasaulē. Par to liecina arī Atzinība par nozīmīgu ieguldījumu jauno mūziķu audzināšanā, ko skolotājai Valdai pasniedza Siguldā latviešu pianistes un komponistes Lūcijas Garūtas daiļradei veltītajā VI Starptautiskajā jauno pianistu konkursā.

Uz konkursu, kas – šim laikam netipiski – viens no retajiem notika klātienē, devās Valdas Garūtas audzēkne Aleksandra Lepse un Ilvas Kaulačas audzēkne Māra Sproģe. Diplomēta atzinība Aleksandrai, bet skolotājas Ilvas audzēknei Mārai atzinība par rezultatīvu sniegumu. Un te vērojama zināma pēctecība – Ilva pati savulaik klavierspēli apguva pie skolotājas Valdas, acīmredzot arī prasme izcelt bērna talantus ir nodota tālāk. Un, protams, liels prieks arī par skolotāja Rūdolfa Bahmaņa audzēkni Kristeru Kārli Roni, kurš, tāpat kā viņa māsas Terēza Elza un Patrīcija Anna, apgūst vijoles spēli un veiksmīgi startē konkursos. Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkursā Kristers Kārlis ieguvis 3. vietu, apliecinot, ka paša centīgajam darbam un skolotāja nedalītai uzmanībai katra bērna izaugsmes vecināšanā ir liela nozīme.

Martā šogad izcilā gleznotāja Vilhelma Purvīša 150. dzimšanas diena, arī „kažociņi” ir gleznojuši, kopējuši un interpretējuši mākslinieka ainavas, izzinājuši viņa biogrāfiju un daiļradi. Audzēkņi darbus kopēja dažādās – guašas un akrila krāsu – tehnikās, pārbaudīja krāsu iespējas un paši savu varēšanu. Visu marta mēnesi sagleznotās Purvīša darbu interpretācijas tika izliktas apskatei Taurupes pamatskolā „Ainavas. Variācijas”. Esam priecīgi par šādām pagastu sadarbības un sadraudzības iespējām.

Taču pašas mūzikas un mākslas skolas ietvaros marts aizritējis maskas zīmē. Tieši tālab, ka maskas visiem jau apnikušas, ļāvāmies radošā kon- kursa „Maska” iespējām, darinot raibu raibās maskas dažādās tehnikās. Audzēkņi uzzināja, ka maska ir sena civilizācijas sastāvdaļa, ir bijusi neatņemama dažādu kultūru un rituālu sastāvdaļa. Reizēm maskas uzdevums ir bijis biedēt, reizēm – pielabināt, reizēm – sasmīdināt cilvēku. Un tāda nu ir arī mūsu masku parāde – dažas izskatās baisas, dažas gribas nopaijāt, citas pabakstīt, tomēr visas izteiksmīgas un skatītāju uzrunājošas. Maskas šobrīd aplūkojamas skolas parādes vestibila logos.

Marts nesis arī materiālu labumu. Direktores Vitas Ervaldes Valsts kultūrkapitāla fondam rakstītie projekti mūzikā un mākslā ir saņēmuši atbalstu, skola varēs iegādāties tik nepieciešamo pikolo flautu mūzikas nodaļai un planšetes un gaismas galdus mākslas nodarbībām.

Pavasaris klāt! Aprīlis ļaus novilkt medicīniskās maskas, ļausimies saulei un atklātām emocijām! Iegrimsim mūzikā un krāsās, ļausim sev uzziedēt, dzīvosim!

Santa Siliņa, kultūras metodiķe