VI Starptautiskais Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkurss noslēdzies!

Lepojamies ar saviem audzēkņiem un pedagogiem! VI Starptautiskajā Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkursā Siguldā mūsu audzēknei ALEKSANDRAI LEPSEI diplomēta Atzinība un MĀRAI SPROĢEI Atzinība par rezultatīvu sniegumu!

Paldies abu skolotājām – VALDAI GARŪTAI un ILVAI KAULAČAI.