Ielaist sauli

„Plaukstas lieluma lodziņš
Var ielaist
Lapseni, tauriņu, caurvēju, sauli.”
(Jānis Baltvilks)

Rudens savu krāsu paleti šogad izlējis gladiolās, tās, bezgala krāšņas, aicināja Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņus uz pirmā septembra pasākumu, kas notika Madlienas estrādē.

„Bērni tā izauguši,” nočukstēja pedagogi, ieraugot savus audzēkņus. Gandrīz gads attālināti, saziņa caur ekrānu, tālab satikšanās klātienē tik priecīga, dzīva un svarīga! Skolas direktore Vita Ervalde svinīgā uzrunā sveica sanākušos ar jauno mācību gadu un izteica atzinību par izturību pagājušā. Direktore iepazīstināja ar skolas jaunumiem – vasarā, pateicoties Anda Bičevska prasmēm, pilnībā izremontēta solfedžo klase, savukārt mākslas nodaļā ir iegādāta aparatūra fotografēšanas prasmju attīstīšanai un fotogrāfiju digitālai apstrādei. Skolas kolektīvam pievienosies Edīte Lase, kas vadīs radošo studiju interešu izglītībā. Nelielas izmaiņas arī mūzikas nodaļā – direktores vietnieces mācību darbā pienākumus pildīs flautas spēles skolotāja Sarmīte Granta.

V. Ervalde savā runā atzina, ka ir tradīcijas, kas jāturpina, pirms gada kolektīvs sveica pašu direktori ar 25 darba gadiem, šogad apaļi 30 skolā nostrādāti gadi aprit pūšaminstrumentu spēles un mākslas pedagogam Andim Bičevskim, un tieši tikpat – 30 darba gadus – skolā aizvadījusi lietvede Gunta Morozova, savukārt mūzikas teoriju jau 10 gadus māca komponiste un pedagoģe Vineta Līce. Krāsaini kā godprātīgā darbā aizvadītie gadi bija skolas sarūpētie ziedu pušķi pārsteigtajiem jubilāriem.

Daba priecēja ar sauli, savukārt skolas uzaicinātie viesi – saksofoniste Inga Meijere un džeza pianists Matīss Žilinskis – dāvināja mūziku. Abi mūziķi paši izauguši muzikālās ģimenēs. Ingas bērnība pagājusi mūzikas skolā – tētis tās direktors, mamma pedagoģe, bērnu dārzā nemaz nav gājusi, dzīvojusi vecākiem līdzi, viegli apguvusi dažādu instrumentu spēli. Matīss – mūziķis 4. paaudzē – nāk no komponista Arvīda Žilinska dzimtas, apveltīts ne tikai ar talantu, bet arī lielām darba spējām. Fantastiska saspēle, instrumentu jušana un pārvaldīšana, improvizācijas māksla, milzīga mūzikas mīlestība un prieks spēlēt raksturo šo lielisko duetu. Arī pasākuma skaņotājs – mūsu skolas absolvents Mareks Liepa – atzina, ka dueta lieliskā saskaņa un izpildītie skaņdarbi saviļņojuši sirdi.

Direktora vietnieces mācību darbā – Ineta Frēliha un Sarmīte Granta – iepazīstināja ar izmaiņām mācību darbā, atgādināja klātesošajiem, ka šogad skola lieto tikai e-klasi, papīra žurnālus un dienasgrāmatas nomainījusi digitālā platforma. Un sveica šī gada kuplo pirmklasnieku saimi, kopskaitā 24 audzēkņus. Mākslas nodaļā pat atvērtas 2 pirmās klases, jo, kā izskaidroja V. Ervalde, skolai kā 8 pagastu audzēkņu apvienotājai jārisina gana sarežģīti loģistikas jautājumi, lai audzēkņi gan nokļūtu skoliņā, gan laikus varētu doties mājās. 1.a klasē mācīsies dažādu pagastu bērni, bet 1.b klasē tikai Krapes skolas audzēkņi. Direktore izteica pateicību skolas kaimiņu pagastu vadītājiem, ar kuru atbalstu izveidoti optimāli autobusu grafiki.

Skolas īstenotajā profesionālās ievirzes izglītības programmā un interešu izglītībā šogad mācību gaitas uzsākuši 140 audzēkņi. Lai gladiolu nelokāmība un neatlaidība tiekties tālāk, augstāk, saulei pretim pavada mācīties gribošos, un lai pedagogiem idejas un aizrautība tikpat koša kā šī rudens skaistajiem ziediem!

Santa Siliņa, kultūras metodiķe