30. jubilejas svinību koncerts

Pūtēji, sitēji un akordeonist! Paldies Jums par skaisto koncertu! 14. novembrī sākām skolas 30. jubilejas svinības ar skolotāja Anda Bičevska vadīto pūšaminstrumentu spēles, sitaminstrumentu spēles un akordeona spēles audzēkņu koncertu. Paldies audzēkņu vecākiem par atbalstu un klātbūtni, padlies skolotājiem par darbu! Lai skanīgi un koši arī mūsu nākamie koncerti!