| |

VI akordeona mūzikas svētki Madlienā

Kad Madlienā parādās pirmās baltās ziemas vēsmas, norisinās jau par tradīciju kļuvušais Profesionālās ievirzes izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle mūzikas skolu audzēkņu ansambļu un kameransambļu konkurss. Madlienas Mūzikas un mākslas skola to rīko reizi divos gados, un šogad 24. novembrī tas norisinājās sesto reizi, pulcējot 21 kolektīvu – 52 dalībniekus un 27 pedagogus no 16 Latvijas mūzikas skolām. Šis gads bija īpašs, jo konkurss noritēja Latvijas simtgades zīmē. Ansambļi tika īpaši mudināti repertuārā izvēlēties kādu latviešu komponista darbu vai tautas dziesmas apdari. Labākais latviešu skaņdarba sniegums tika īpaši apbalvots, un šo balvu saņēma Aizputes Mūzikas skolas kameransamblis. Neizpalika arī jau par tradīciju kļuvusī balva labākajam skaņdarba pārlikumam vai aranžijai, kuru šoreiz saņēma Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Marita Karpa.

Konkursu vērtēja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docents, Jāz. Mediņa Mūzikas vidusskolas pedagogs Jurijs Rižovs, Jāz. Mediņa Mūzikas vidusskolas un Limbažu Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe Natālija Meļņikoviča un K. Kažociņa un Skrīveru Mūzikas un mākslas skolu skolotāja Marita Karpa. Konkurss, kā ierasts, norisinājās vairākās kategorijās. Piedalījās viendabīgie akordeonistu ansambļi – dueti, trio, kvarteti – un jauktie kameransambļi ar akordeonu sastāvā, bet noslēguma koncertā uzstājās Jelgavas Mūzikas vidusskolas pedagoģes Ludmilas Furmanovas akordeonistu duets Darja Grišina un Anta Puķīte, kā arī etnoprieka grupa „Ogas”.

Pirmo vietu šogad izcīnīja seši dalībnieki – Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas duets – ped. Līga Catlaka, Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas duets – ped. Svetlana Catlaka, trīs kameransambļi no Augusta Dombrovska Mūzikas skolas – ped. Marina Vidmonte, Viktorija Kirilova, Andra Visendorfa, Sandra Briede, Limbažu Mūzikas un mākslas skolas kameransamblis – ped. Saulcerīte Kārkliņa, Solveiga Alaine-Barkovska. Galveno balvu – Gran Prix – ieguva Jūrmalas Mūzikas vidusskolas akordeonistu duets, ped. Zinaīda Semjonova. Pašmāju kameransamblim – Āronam Kiseļovam, Markam Kiseļovam un Nellijai Reveliņai (pedagogi Rūdolfs Bahmanis un Marita Karpa) šoreiz trešā vieta. Apsveicam visus dalībniekus un pedagogus ar gūtajiem panākumiem, un aicinām jau uz nākamo konkursu 2020. gadā!

K.Kažociņa Madlienas MMS skolotāja Marita Karpa