|

Madliena un tās cilvēki ir daļa no pasaules laika

17. novembrī Madlienā notika Latvijas simtgades pasākums “Mēs esam ierakstīti laikā”, kurā svētku koncertu sniedza kultūras nama kolektīvi un pagasta pārvaldes Atzinības rakstu par ilggadēju un aktīvu darbošanos Madlienā saņēma vairāki madlienieši.

Koncerts bija sadalīts trijās tematiskās daļās – pirmajā tika runāts par pasaules rašanos, otrajā – par Latviju un trešajā – par Madlienu un tās cilvēkiem, katru no šīm daļām papildināja Madlienas Kultūras nama kolektīvu uzvedumi un pasākuma vadītāja Edija Čibeļa ievadvārdi.

Koncerta ieskaņā Mareka Liepas radītās projekcijas klātesošos aizveda gadu tūkstošiem senā pagātnē, kad Dievs radīja Zemi – no zvaigznēm, gaisa un smiltīm, radot dienu un nakti. Savu priekšnesumu sniedza jauniešu ansamblis un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Made”.

Runājot par Latviju, E.Čibelis atgādināja, ka Latvija nav vienkārši valsts, bet tā ir dārga stīga mūsu dvēselēs, un tās tauta ir brīva un augstā godā tur visas tautas tradīcijas. Latvija ir skaistākā vieta uz Zemes – ar saviem krāsainajiem gadalaikiem, dabu, cilvēkiem, ģimenēm. Jauktajam korim “Madliena” dziedot dziesmu “Svētī debesīs šo zemi”, zālē tika ienests Latvijas karogs un visi vienojās kopīgā himnas dziedāšanā. Priekšnesumu sniedza pirmsskolas bērnu deju kolektīvs “Lienīte” un senioru jauktais vokālais ansamblis “Tik un tā”, jauniešu deju kolektīvs “Daina”, līnijdeju kolektīvs. Atmiņās par piedzīvoto savas dzīves laikā dalījās madlieniete Malvīne Rubene, apliecinot, ka mūsu valsts un tautas vēstures grāmatā bijusi ne viena vien tumša, smaguma un traģēdiju pilna lappuse, un aicināja novērtēt šo brīnumu – brīvu, mierīgu, pašiem savu valsti.

Nonākot pie koncerta noslēdzošās daļas, pasākuma vadītājs ikvienu aicināja aizdomāties par to, kas ir Madliena, kāda bijusi tās vēsture, kādi ir tās cilvēki. “Paaudzes var nākt un aiziet, bet miglas ap kalniem ir tās pašas, tātad arī tā savādā ilgošanās, no kurienes dzimst censoņi un pilnības meklētāji. Te nemaz nevar citādi būt – ir jānāk un jākļūst par latvieti. Mēs visi esam ierakstīti laikā. Šis ir mūsu laiks Latvijā un Madlienā,” sacīja E.Čibelis. Koncertu papildināja arī Madlienas pūtēju orķestris.

Koncerts tika noslēgts, visiem tā dalībniekiem vienojoties Artūra Manguļa sacerētajā himnā Madlienai “Madlienas ozoli”.

Madlieniešus uzrunāja Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš, sveicot klātesošos svētkos un godinot tos Madlienas iedzīvotājus, kuri tai veltījuši vairākus gadu desmitus sava darba mūža, kā arī aktīvi iesaistījušies dažādu projektu īstenošanā un veiksmīgi piedalījušies pašvaldības organizētajā konkursā “Ogres novada sakoptākā lauku sēta”.

Madlienas pagasta pārvaldes Atzinības rakstu par 40 darba gadiem Madlienā saņēma Ernests Kāpostiņš, Elita Smirnova, Māra Tauriņa; par 30 darba gadiem – Lolita Kivleniece, Diāna Brencēna, Antra Valdmane; par 20 darba gadiem – Skaidrīte Krīgere, Vineta Kazeka, Inta Putniņa – Cīrule un Daiga Grinberga. Par finansējuma piesaisti Madlienas pagasta infrastruktūras sakārtošanai un iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai pagasta pārvaldes Atzinības rakstu saņēma Guna Brīvule, Dace Iraids, Agrita Kalniņa, Rita Pučekaite, Zinta Saulīte, Jānis Valners un Viesturs Lazdiņš. Par nesavtīgu atbalstu, 20 gadus veicot tulka un koordinatora pienākumus sadarbības projektā ar Nerpes komūnu Somijā Atzinības rakstu saņēma Alda Karaseva. Par iegūto 2. vietu konkursā “Ogres novada sakoptākā lauku sēta 2018” Atzinības rakstu saņēma Evita Ārente un Klesmanu ģimene, par iegūto Atzinību šajā konkursā – Gailīšu ģimene.

Svētki nenotiek paši no sevis, to radīšanā ieguldīts liels darbs. Madlienas Kultūras nama vadītāja Elīna Ratmeistare ir pateicīga visiem, kuri iesaistījās šo svētku radīšanā, īpaši Agritai Kauženai, Marikam Liepam, kolektīvu vadītājiem un kultūras nama tehniskajiem darbiniekiem.

avots: ogresnovads.lv