| |

Koncerttūrē pa kaimiņpagastu skolām

Pavasaris gaisā, pavasaris sirsniņās, gribas atraut logus vaļā, piedziedāt pilnu pagalmu, doties ārā, izlidot pasaulē. Mūzikas nodaļas audzēkņi, visu gadu neatlaidīgi jaunus skaņdarbus apguvuši, marta nogalē devās ārpus savas skolas sienām, devās sevi parādīt, iemācīto atskaņot un instrumentus saulē žilbināt. Saule, no tuntuļošanās ziemas mākoņos pamodusies, mūs sveicināja spoža un spilgta. Diena kā radīta svētkiem. Tad lai top!

Sasēdāmies autobusā, devāmies uz kaimiņpagastiem koncertēt. Vispirms piestājām Ķeipenē. Mūs sagaidīja priecīgs Ķeipenes pamatskolas kolektīvs. 29. marts, zaļā ceturtdiena, pēdējā mācību diena pirms Lieldienām, skolā gaisā virmoja pacilātība un satraukums. Vecāko klašu puiši palīdzēja iekārtot zāli, tika sanesti krēsli. Iekārtojāmies sporta zālē, uzskaņojāmies un aicinājām ķeipeniešus klausītāju rindās. Vēl nedaudz nobijušies no lielās uzmanības, mulsām, atskaņojot iemācīto. Bet jaunieši tika galā ar lampu drudzi, un atsaucīgie klausītāji spēja kliedēt uztraukumu, mums tika sacīti paldies vārdi un uzdāvināta liela tūta konfekšu! Kopīgs foto, paldies Ivo Bombānam, mūsu skoliņas Mākslas nodaļas absolventam, par iejušanos fotogrāfa lomā, paldies skolotājai Mairitai Upeniecei par viesmīlību!

Turpinājām ceļu jau atbrīvotākā gaisotnē, čaukstot konfekšu papīriem, pārrunājām uzstāšanos, audzēkņi apzinājās savas stiprās un vājās puses. Nākamā pietura Taurupē. Mūs sagaidīja izpalīdzīgi jaunieši, meitenes pieklājīgi smaidīja un rādīja ceļu uz zāli, lielie puiši palīdzēja sanest instrumentus. Skoliņa silta un omulīga. Zālē uz skatuves saplaukuši pūpolzari, jutāmies kā pavasara vēstneši. Spēlējām droši, otrais koncerts taču, bijām iesildījušies! Taurupieši mums paldies sacīja ne tikai uzdāvinot saldumu izlasi, bet arī uzklājot gardu pusdienu galdu! Tieši tas, kas vajadzīgs! Jutāmies ļoti gaidīti, ēdiens garšīgs – kā mājās. Liels paldies direktorei Lonijai Pušmucānei, noteikti brauksim vēl!

Atvadījāmies, jaunieši pagalmā mums novēlēja izdošanos un veiksmīgu ceļu, un devāmies uz Mazozoliem, savu pēdējo tās dienas pieturu. Piebraucot pie skoliņas, daži audzēkņi, pieraduši pie Madlienas skolas lielās ēkas, šaubījās, vai maz īstā vieta, ēka pārāk maza skolai, tā varot būt aptieka! Taču viss pareizi, tā tiešām mājīgā un viesmīlīgā Mazozolu skoliņa. Tikām uzņemti tāpat kā iepriekšējās skolās – vecāko klašu audzēkņi palīdzēja ienest digitālās klavieres, skolas kolektīvs vēlīgi ierādīja klasi, kur iekārtoties un uzskaņot instrumentus. Jaunieši, šajā dienā atskaņojot iemācītos skaņdarbus jau trešo reizi, jutās brīvi un nepiespiesti, bērnu izpildījums sniedza gandarījumu līdzi atbraukušajiem pedagogiem – saksofona un klarnetes spēles pedagogam Andim Bičevskim un klavierspēles skolotājai un koncertmeistarei Valdai Garūtai. Katra pedagoga sapnis – redzēt un dzirdēt savus audzēkņus spēlējam ar prieku un emocionālu atdevi. Tieši tik lieliski bijām pavadījuši 29. marta pirmo dienas daļu, pārvarot savu satraukumu, nedrošību un lampu drudzi, sasniedzot spēles prieku un skatuves azartu!

Paldies visiem audzēkņiem, kas šo dienu padarīja īpašu ne tikai sev, bet arī citiem – 1. vijoles klases audzēknei Patrīcijai Annai Ronei, 1. flautas klases audzēknei Esterei Keitai Līcītei, 1. sitaminstrumentu klases audzēknim Patrikam Nikolajam Ozoliņam, 1. saksofona klases audzēknei Kristiānai Līvai Līcītei, 2. klavieru klases audzēknim Reinim Jānim Zemītim, 3. saksofona klases audzēknim Harijam Pluģim, 4. klavieru klases audzēknei Aleksandrai Lepsei, 5. klavieru klases audzēknei Paulai Trencei, 5. klarnetes spēles klases audzēknim Krišam Bičevskim, 6. klavierspēles klases audzēknei Ancei Augšpulei, 6. flautas spēles klases audzēknēm Ancei Millerei un Samantai Ozolai. Paldies pedagogiem, kas viņus sagatavojuši – Ilvai Kaulačai un Sarmītei Paeglei (klavieres), Rūdolfam Bahmanim (vijole), Andim Bičevskim (klarnete, saksofons), Kristapam Karpam (sitaminstrumenti) un Jurim Gailītim (flauta). Paldies Krapes šoferim, kas mūs izvizināja. Paldies Ķeipenes, Taurupes un Mazozolu skolu kolektīviem par uzņemšanu! Paldies mums katram, kas piedalījās, lai taptu šī diena! Lai top jauni svētki!

Un jauni svētki tapa! 19. aprīlī pie mums ieradās viesi no Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas. Klavierspēles skolotāja Benita Zvīgule bija sagatavojusi koncertlekciju par austriešu komponistu Franci Jozefu Haidnu. Skolotāja Zvīgule aizrautīgi stāstīja interesantus, mazāk zināmus faktus par komponistu, savukārt jaunie mūziķi tos atbilstoši stāstījuma tēmai ilustrēja ar Haidna sacerētajām kompozīcijām. Audzēkņi arī saviem skatuves tēliem bija piešķīruši „haidnisku” garu, tērpu papildinot ar parūku. Koncerta pirmā daļa bija veltīta Haidnam, tajā uzstājās jaunākie audzēkņi, otrajā daļā koncertēja vidusskolēni, izpildot dažādas, arī mūsdienu autoru kompozīcijas. Klātesošos aizrāva gan metāla pūšaminstrumentu kvartets, gan klavieru trio. Jaunieši arī prezentēja savu skolu, stāstīja par Cēsu Mūzikas skolas aktivitātēm un pašu izaugsmi, piedaloties Erasmus un citās apmaiņas programmās, viņi atzina, ka skolas lielais pluss ir ģimeniskums, kas tajā valda. To varēja just arī viesu savstarpējās attiecībās, lielākajiem gādājot un rūpējoties par mazākajiem. Varētu tikai novēlēt, lai arī mūsu audzēkņi „saslimst” ar mūziku un gribētu tikpat entuziastiski turpināt to apgūt! Paldies, Cēsis, Jūs mums atvedāt svētkus!

Svētkus radām mēs paši! Jau 10. maijā skolā svinēsim Ģimeņu dienu! Kopā sanāksim pl.17.00 uz Mūzikas nodaļas audzēkņu koncertu un konkursu laureātu un dalībnieku sveikšanu, savukārt pl.18.00 aicinām visus – gan mūzikas, gan mākslas nodaļas audzēkņus – kopā ar saviem vecākiem, vecvecākiem, māsām un brāļiem apmeklēt radošās darbnīcas Mākslas nodaļā. Esiet visi laipni gaidīti, radīsim kopā svētkus! Lai top!