Dalība Latvijas valsts simtgadei veltītā projektā

K.Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skola piedalās unikālā un interesantā projektā, kas saistīts ar Latvijas valsts simtgadi, Dziesmu svētkiem un Mežaparka Lielās estrādes celtniecību.

K.Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skola janvāra beigās saņēma Latvijas Nacionālā kultūras centra aicinājumu piedalīties Latvijas valsts simtgadei veltītā projektā – skolas vārda iemūžināšanu interaktīvā objektā: “Šis ir Latvijas valsts simtgades gads ar vienu no nozīmīgākajiem svinībupasākumiem vasarā – XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem. Šobrīd aktīvi norit Mežaparka Lielās estrādes celtniecības darbi un Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir viens no sadarbības partneriem šajā procesā. Tāpēc aicinām piedalīties unikālā un interesantā projektā, kurā jūsu mācību iestādes vārds tiks iemūžināts interaktīvā objektā, jo no visām Latvijas skolām tikai nedaudzām, t.sk. jūsu mācību iestādei, ir tas gods nest kāda Latvijas komponista vai mecenāta vārdu.”

K.Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas direktore Vita Ervalde informē, ka skola labprāt pieņēmusi šo izaicinājumu un piedalās projektā. “Mūsu uzdevums bija izvēlēties vienu no tautasdziesmām, kas izskanējušas kādā no Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem, to pierakstīt rokrakstā uz A4 lapas, pierakstīt arī vārdus, kā arī uzrakstīt novēlējumu un nelielu ilustrāciju Latvijai simtgadē,” saka V.Ervalde.

Pie uzdevuma ķērušies skolas audzēkņi Marks Kiseļovs, Samanta Ozola, Arita Semjonova, Selva Ervalde, Anna un Marija Uļjanes, Ance Millere un Edgars Mežajevs, kuri izvēlējās ilustrēt tautasdziesmu “Ozolīti, zemzarīti”, svētkos Latvijai veltot šādu vēlējumu: “Lai Latvija ir stipra, turpina augt un zaļot kā Latvijas pagastu ozolu birzs Madlienā.”