|

Sveic novada izglītības iestāžu skolotājus

2017.gada 21.decembrī Ogres novada pašvaldība sveica novada izglītības iestāžu skolotājus, kuru darba stāžs sasniedzis pieredzes bagātu vecumu – 40 un vairāk gadu pedagoģiskajā darbā. Tika sumināti arī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas pedagogi – flautas spēles pedagogs Juris Gailītis ar 48 gadu darba stāžu, mākslas nodaļas skolotāja Vineta Kazeka ar 44 gadu darba stāžu, klavierspēles skolotāja un direktora vietniece mācību darbā Sarmīte Paegle, kā arī mūzikas teorijas skolotāja, komponiste Vineta Līce ar 40 gadu darba stāžu. Apsveicam!