| |

Ziemassvētku koncerts pansionātā “Madliena”

Decembris ir pats tumšākais laiks un vienlaicīgi arī gaišākais. Šis ir laiks, kad tumsa ir aktīva un tā cenšas ņemt visu, kas nav pasargāts. Pateicoties gaismai, ko rada ļaužu sirdis, bērnu dzirkstošie smiekli, svecīšu liesmas un pāri visam dievišķais spēks, tumsa pārtop gaismā!

Mūsu iestādē ziemas saulgriežu laikā īpašu noskaņojumu spēja radīt Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, kuri ar patiesu mīlestību un prieku muzikālā Ziemassvētku gaisotnē iepriecināja mūsu senioru sirdis.

Suntažu vidusskolas 3. klases audzēkņi bija sagatavojuši sirsnīgu Ziemassvētku programmu.

Pateicoties Madlienas vidusskolas 5. klases audzēkņiem, 20. decembrī pansionātā uzvirmoja debešķīga piparkūku smarža. Skolēni kopā ar senioriem gatavoja piparkūkas un dāvināja arī tiem senioriem, kuri nespēja apmeklēt piparkūku fabriku.

22. decembrī mūs apciemoja izcilais šlāgermūziķis Gunārs Meijers. Viņa autordziesmas un jo īpaši dziesma „Meitene” aizkustināja mūs līdz sirds dziļumiem un ļāva senioriem gremdēties jaunības atmiņās.

Liels paldies Fazer rūķiem par saldajām dāvanām senioriem!

Gada izskaņā pansionāta telpas pieskandināja Prezidiju konventa vīru koris kopā ar savām atvasēm (diriģente Lorija Vuda).

Paldies visiem, kas mūs apciemoja šajā saulgriežu laikā, paldies par sirsnīgajiem laba vēlējumiem, sarūpētajiem apsveikumiem un dāvaniņām!

Lai Jaunajā gadā dzimst jauna cerība, ticība un mīlestība jauniem darbiem un sapņiem, lai mēs esam vienoti mūsu Madlienai!