| |

Uz skolu ar prieku

Rudens. Samtenes un asteres, gladiolas un pīlādži, smaržas ceļas gaisā un kņudina degunteļus, jā, ir laiks! Skolas laiks! Atgriezties tajā vai sākt pirmās skolas gaitas. Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola ir otrā skola deviņu – Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Lēdmanes, Madlienas, Mazozolu, Meņģeles, Taurupes, Zaubes – pagastu bērniem. Pirmdienā, 4. septembrī, skolas zāle pulcēja audzēkņus, viņu ģimenes, draugus, skolas pedagogus un tehniskos darbiniekus mācību gada atklāšanai. Uz skatuves tika aicināti visi mazie pirmās klases audzēkņi mūzikas un mākslas nodaļās. No direktores vietniecēm mācību darbā – Sarmītes Paegles mūzikas nodaļā un Intas Putniņas-Cīrules mākslas nodaļā – viņi saņēma labvēlīgu iedrošinājumu un pirmajā skolas gadā noderīgas burtnīciņas. Pavisam skolā šogad iestājušies 22 audzēkņi profesionālās ievirzes un 13 – interešu izglītības programmās.

Sanākušos uzrunāja skolas direktore Vita Ervalde. Sveikta tika klavierspēles pedagoģe Eva Stirāne ar Mūzikas akadēmijā iegūto bakalaura diplomu. Apkopojot iepriekšējā gada rezultātus mācībās un konkursos, tika godināti čaklākie, aktīvākie un izcilākie audzēkņi un izteikta pateicība viņu vecākiem. Paldies tika teikts pūšaminstrumentu spēles pedagogam un arī skolas saimniekam Andim Bičevskim par vasarā veikto rūpīgo remontu mākslas nodaļā, tagad zīmēšanas klase ieguvusi saulaini siltas sienas un kabinetiem jaunas koka durvis! Paldies arī Antrai Bogdanovai par ieguldīto darbu skoliņas sakopšanā. Direktore silti sveica skolas pedagogus pirmajā mācību dienā, aicināja vecākus piedalīties bērnu izglītošanā un līdzdarboties skolas dzīvē.

Māksla ir dziedāt, māksla ir dejot. Mūzikas nodaļas audzēkņiem mācību procesā nākas spēlēt „menuetus”, „gavotes”, „pavanas” utt., bet retais zina, ka tās ir senas viduslaiku dejas, un noteikti reti kurš zina, kā tās dejojamas. Skolas direktore bija sarūpējusi pārsteigumu visiem sanākušajiem – seno deju grupas „Ballare” uzstāšanos. Skatuvi ieskāva bagātīgas ziedu vāzes, radot aristokrātisku balles noskaņojumu. Skanēja renesanses mūzika, uz skatuves dejoja viesi greznos tērpos, ko izlolojuši un reizēm šuvuši paši. Priekšnesumu papildināja grupas vadītājas Gunas Ezermales stāstījums par viduslaiku dejošanas paradumiem, tā laika kultūru un dzīvi.

Audzēkņus uzrunāja Sarmīte Paegle, iepazīstinot klātesošos ar mācību procesa aktualitātēm, paredzētajiem koncertiem un mūzikas nodaļas darbu. Mākslas nodaļas vadītāja Inta Putniņa-Cīrule neslēpa savu sajūsmu par izremontētajām, gaišajām telpām. Madlienas pagasta priekšsēdētājs Ojārs Atslēdziņš sveica visus ar jauno mācību gadu un pajokoja, vai tikai tagad, gadu pēc sitaminstrumentu klases atvēršanas, redzot smalkos dejotāju tērpus, nebūs jāatver kāda scenogrāfijas klase. Paldies pagasta pārvaldei par atbalstu un iesaistīšanos skolas dzīvē teica skolas padomes priekšsēdētājs Juris Ločmelis un aicināja vecākus uz atbildīgu sadarbību un bērnu audzināšanu. Svinīgās uzrunas noslēdza uzaicinātie viesi – grupa „Ballare”, iesaistot deju pamatsoļu apguvē sanākušos audzēkņus, viņu vecākus un pedagogus. Pirmās dienas oficiālo gaisotni izšķīdināja bērnu, kā arī pieaugušo aizrautība un smiekli, mācoties menueta, polonēzes un citu deju soļus un iemēģinot tās uz deju laukuma. Pamīšus sadevušies rokās ar pedagogiem, saviem vecākiem un „Ballare” dejotājiem, audzēkņi sajuta skoliņas radošo garu un ģimeniskumu un pirmo dienu skolā aizvadīja ar smaidu!

Paldies skolas audzēkņiem – Krišam Bičevskim un Edgaram Mežajevam – par darbu pie skaņu pults. Arī viņiem tā bija pirmā diena – ne tikai mūzikas un mākslas skolā, bet arī jaunajā – skaņu operatoru – ampluā.