|

Ar Tevi kopā

Ar Tevi kopā saule aust,
Ar Tevi kopā smaidu es,
Ar Tevi kopā man nav bail,
Ar Tevi kopā esmu es.

Ievziedu laikā, 8. maijā, Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola pulcēja savus radošākos, talantīgākos un skanīgākos audzēkņus, lai kopā ar vecākiem, brāļiem un māsām piedalītos muzicējošo ģimeņu koncertā „Ar Tevi kopā”.

Mūsu skolā tie ir vismīļākie un vissirsnīgākie svētki, godinot ģimenes un aicinot visus aizdomāties par tās lielo nozīmi katra cilvēka dzīvē. Mums nav neviena tuvāka un dārgāka par vecākiem. Ciešu kontaktu starp ģimenes locekļiem un laimes sajūtu nodrošina kopīgu interešu rašana un spēcīgu ģimenes tradīciju izkopšana. Cik dažādas ir ģimenes, tik dažādas arī tradīcijas – vai tās būtu sportiskas, sirsnīgas, nopietnas un jautras tradīcijas, tās ir būtiskas gan pieaugušo, gan bērnu labsajūtai ģimenē ikdienā un svētku reizēs.

Ar krāšņiem un daudzveidīgiem priekšnesumiem svētku koncertu piepildīja deviņas ģimenes – Tijas Kačanovas ģimene, Agneses Lazdiņas ģimene, brāļi Mārcis un Edgars Mežajevi, Nikolas Markovskas ģimene, Selvas Ervaldes ģimene, Daniela un Elizabetes Ločmeļu ģimene, māsas Keita un Daniela Lambertes, brāļi Marks un Ārons Kiseļovi, Aleksandras Lepses ģimene. „Laime ir ligzdā” – tā par Latvijas ģimenēm rakstīja dzejnieks Kārlis Skalbe, un šī doma caurvija visu ģimeņu priekšnesumus. Koncerta laikā mūs priecēja 1.–3. klašu un 4.–8. klašu koru skanīgās balsis skolotājas Ilzes Sprances vadībā. 7. klases audzēkne Arita Semjonova parādīja savas prasmes vijoles spēlē kopā ar 4.–8. klašu kori, izpildot dziesmu „Laudate Dominum omnes gentes”.

Skolas direktore Vita Ervalde apbalvoja ar atzinības rakstiem čaklākos audzēkņus, kuri aktīvi bija iesaistījušies dažādos skolas un ārpusskolas pasākumos, piedalījušies nozīmīgos konkursos. Arī pedagogiem izteica paldies par ieguldīto darbu un audzēkņu sagatavošanu konkursiem.

Sirsnīgs paldies visiem atbalstītājiem un dalībniekiem par ieguldīto darbu Ģimenes dienas koncerta tapšanā!

Kultūras metodiķe Ilva Kaulača