|

Atver pavasari!

Pavasaris atkal jau dejo gaisā un atmodina mūsu sajūtas. Atmetam visu lieko, ieelpojam plaukstošo pumpuru smaržu un atveram acis pavasarim! Esam sajutuši pirmos saules starus, kas silda, ievieš optimismu un liek pasmaidīt ikvienam. Viens no labākajiem veidiem, kā sajust pavasari ir mūzikas skaņas.

6. aprīlī un 8.aprīlī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi devās koncerttūrē uz tuvākajām kaimiņu skolām- Ķeipenes pamatskolu, Taurupes pamatskolu, Mazozolu pamatskolu un Lēdmanes pamatskolu. Mūzikas nodaļas audzēkņi iepriecināja ar koncertu „Atver pavasari!” – kā sveicienu dabai, kura mostas un visiem pārējiem, kuri ar nepacietību gaida šo dabas atmodu. Koncertā varēja klausīties, redzēt, iepazīt dažādu instrumentu skanējumu, uz kuriem muzicēja arī iepriekš nosaukto skolu audzēkņi… kuri saņēma protams visskaļākos aplausus!!! Topošie absolventi spēlēja skaņdarbus no skolas beigšanas eksāmena programmas- tā viņiem bija kā iesildīšanās pirms lielā, atbildīgā notikuma – eksāmena, kas paredzēts 16.maijā! Akordeona spēles 5. klases audzēknis Marks Kiseļovs 27. aprīlī piedalījās konkursā „Cēsis 2016”, kurā saņēma godpilno 2. vietu starp daudzajiem konkursantiem. Savukārt lielu sajūsmu un gandarījumu guvām no Ernesta Valta Circeņa muzicēšanas. Šajā mācību gadā Ernests no visiem konkursiem atvedis mājās vairākus diplomus. 12. aprīlī Daugavpilī norisinājās XIV starptautiskais akordeonistu – solistu konkurss „Naujene-2016”,kur ieguva godpilno 2. pakāpes diplomu. Valsts konkursā Vidzemes reģionā -2.vieta, republikā- 3.vieta,jaunrades konkursā „Skaņuraksti Ādažos”- 3.vieta. Ernests piedalījies bērnu koru dziesmu jaunrades konkursā „Gaismu sauca” finālā Alojā, Ogres mūzikas skolas rīkotajā akordeonistu festivālā „Labam garastāvoklim” un 27. aprīlī piedalījās konkursā „Cēsis 2016”,bet nu jau tikai koncertā kā iepriekšējo gadu 2., tad 1. vietas un „Grand Prix” balvas ieguvējs. Viņa skolotāja ir Marita Karpa, kura ir ļoti gandarīta par audzēkņa uzstāšanos. Ernests plāno turpināt muzikālo izglītību Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā. Lai viņam veicas!

Koncertējot un ciemojoties tuvākajās skolās, brīnišķīga iespēja bija apskatīt mākslas skolas izstādi, 2015. gada izlaiduma darbus, gleznas dažādās virsmu apdares tehnikās. Mākslas nodaļā audzēkņi apgūst iemaņas un prasmes šādos mācību priekšmetos: zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, veidošanā, datorgrafikā, mākslas valodas pamatos un darbā materiālos: keramikā, papīra mākslā ,ādas mākslā un grafikā. Vasaras praksē iepazīstam skaisto apkārtnē un braucam ekskursijās. Veiksmīgi piedalāmies dažādos konkursos .Audzēkņi beidzot skolu, izveido un aizstāv noslēguma darbu un saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” apguvi .Skolu ir absolvējuši 11 Ķeipenes pagasta bērni, daži audzēkņi no Taurupes pagasta turpinājuši izglītību augstskolās, priecājamies par 5 audzēkņiem, kuri šobrīd mācās mākslas skolā, no Mazozoliem skolu ir absolvējuši 4 pagasta audzēkņi.

Aicinu visus bērnus, kuriem ir patiesa interese par mūziku un mākslu, jaunajā mācību gadā apmeklēt mūsu skolu!

Kultūras metodiķe Ilva Kaulača