| |

Iesākot jauno mācību gadu

Jauno 2014./2015.mācību gadu uzsāk 146 Latvijas mūzikas, mākslas un deju skolas. No visiem bērniem, kas ir skolas vecumā no 7-18 gadiem, tajās mācās 13,7% bērnu. Arī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ir starp viņiem, tiem, kuri apgūs profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā vai mākslā.

Mūsu skolā profesionālās ievirzes izglītības programmās mācīsies 102 audzēkņi: 63 mūzikas nodaļā un 39 mākslas nodaļā. 21 audzēknis apgūs interešu izglītības programmas. Ar audzēkņiem strādās 16 skolotāji un 3 tehniskie darbinieki. Mēs ļoti priecājamies, ka skolotāju kolektīvam piepulcējusies jauna skolotāja. Viņa nāk no Limbažu puses, šogad Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā ieguvusi bakalaura grādu, taču jau iestājusies maģistratūrā. Šovasar akordeonistu konkursā „Valti Done” Milānā ieguvusi 2.vietu un septembrī piedalīsies konkursā Romā. Daļu no konkursa programmas viņa atskaņoja arī 1.septembrī. Ceru, ka audzēkņi iemīlēs savu jauno skolotāju Samantu Čipinsku.

Mēs priecājamies, ka no jauna šogad iestājušies 34 audzēkņi: 11 interešu izglītības programmās un 23 profesionālās ievirzes izglītības programmās. Sveicām ne tikai pirmklasniekus, bet arī tos audzēkņus, kuri 2013./2014.m.g. pabeiguši ar labām un teicamām sekmēm. 11 bērni no mākslas nodaļas Paula Kļaviņa, Laura Putniņa, Dzintra Vingre, Elza Sirsone, Annija Augšpule, Ivo Bombāns, Linda Smilškalne, Alīna Krjuka, Beāte Ločmele, Jogita Lazdiņa un Amanda Brauere saņema arī Atzinības rakstu no Valkas mākslas skolas par radošu un profesionālu tēmas interpretāciju Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālo darbu konkursā „Jāņa Cimzes dziesmu rota”, kur bērni vizualizēja kādu no tautasdziesmāmun. Interpretācijas tika izvērtētas 6.jūnijā.

Vasarā Madlienas vārds izskanēja arī citur Latvijā. Audzēknis Ernests Valts Circenis piedalījās vasaras nometnē Madonā, kur apguva zināšanas kompozīcijā meistarklasēs pie komponista Imanta Zemzara. Finansiālo atbalstu dalībai nometnē sniedza Ogres novada pašvaldība. 30.septembrī Ernests bija to 15 laimīgo bērnu vidū, kas Cēsu koncertzālē, spēlējot solo kopā ar Vidzemes kamerorķestri diriģenta Andra Veismaņa vadībā, piedalījās koncertā „Vidzemes talanti”. Ernests bija vienīgais solists – akordeonists, atskaņoja I.Berkoviča Koncerta 2.daļu un izcili muzicēja. Lai tik pārliecinoši uzstātos tik lielas publikas priekšā, bija nepieciešams milzīgs darbs, pacietība, uzņēmība un tas viss tieši vasaras periodā.

Mūsu skolas mākslas nodaļas audzēkņi ar darbiem ir piedalījušies tekstilmākslas vasaras izstādēs. Pateicoties skolotājas Edītes Lases aktīvajai darbībai, mūsu skolai tiks dāvinātas vairākas Berner firmas šujmašīnas. Berner firma atbalstīs tikai 3 skolas Latvijā. Jau novembra beigās mēs aicināsim jauniešus, arī māmiņas un citus gribētājus pieteikties šūšanas, tātad arī tekstilmākslas kursos, apgūstot to interešu vai neformālās izglītības ietvaros.

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolai šis gads būs īpašs. 8.novembrī atzīmēsim skolas 25.jubileju un aicināsim arī skolas absolventus uz salidojumu. Nedēļā līdz lielajam koncertam plānoti visu klašu audzēkņu koncerti. Būs klaviermūzikas vakars, vijoles un akordeona mūzikas koncerts un pūšaminstrumentu muzikālā parāde. 6.decmbrī rīkosim IV Latvijas Akordeonistu ansambļu un kameransambļu konkursu Madlienā. Pūšaminstrumentu spēles audzēkņi piedalīsies valsts konkursā, bet 4.-8.klašu koris cīnīsies koru karos, lai būtu Skolēnu 11.Dziesmu un deju svētku dalībnieku vidū. Aicināsim visus interesentus uz mūsu skolas koncertiem un izstādēm. Uz tikšanos!

Vita Ervalde