| | |

Izlaidums 2014

30. maijā skolā svinīgi sagaidījām 5 pagastu – Madlienas, Ķeipenes, Taurupes, Mazozolu un Lēdmanes bērnus, Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas 25. izlaiduma 12 absolventus un skolotājus, kuri visus šos gadus palīdzējuši apgūt izvēlētā mūzikas instrumenta spēli un konsultējuši mākslas noslēguma darba izveides procesā – flautas spēles skolotāju Juris Gailīti ar audzēkni Kitiju Balodi, akordeona spēles skolotāju Natāliju Čuriļinu ar Ernestu Valtu Circeni, klavierspēles skolotāju Valdu Garūtu ar Jāni Zeļģi, saksofona spēles skolotāju Andi Bičevski ar Henriju Augšpulu mūzikas nodaļā un Vinetu Kazeku ar audzēknēm Ēriku Bogdanovu, Samantu Gulbi un Rebeku Vītoliņu, Intu Putniņu – Cīruli ar Megiju Veselovu un Emīliju Zvaigzni, Skaidrīti Krīgeri ar audzēkņiem Elvi Grāpu, Tinci Mūrnieci un Agnetu Annu Vēmani mākslas nodaļā.

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas 2014. gada absolventi ar skolotājiem.

Šī pasaule ir tik krāsaina un iedvesmas pilna – īpaši pavasarī. Pļavās un dārzos „Ziedi saulē” veido „Krāsu ritmus”. Smaržīgie ceriņi, ābeles un kastaņas ir kā „Dekoratīvs gleznojums ar ziediem”. Pēc darbīgās dienas vakara debesis uzzied „Krāsainos ritmos”, bet putni pirms naktsmiera uzspurdz debesīs sev vien zināmā „Dejā”. Es pakļaujos „Meža Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas 2014. gada absolventi ar skolotājiem vilinājumam” un dodos sastapt „Pārvērtības”. Tās notiek dabā vai manī pašā? Tas, ko redzu, dzirdu un jūtu ir manas dzīves „Spēkavots”.

Tekstā „ieaustie” ir 2014. gada mākslas nodaļas absolventu noslēguma darbu nosaukumi. 21. maijā audzēkņi prezentēja pēdējos trīs mēnešos paveikto un saņēma vērtējumu. Arī mūzikas nodaļas audzēkņi kārtoja noslēguma eksāmenus mūzikas teorijā, mūzikas literatūrā un 22. maijā – instrumenta spēlē ar plašu noslēguma programmu. Šī gada mūzikas un mākslas nodaļu absolventi aizstāvēja noslēguma darbus un nokārtoja noslēguma eksāmenu instrumenta spēlē ar augstu vērtējumu 7 -9 balles. Tas ir viens no sekmīgākajiem izlaidumiem skolas vēsturē. Kādēļ lai bērni nebūtu talantīgi, ja arī viņu vecāki ir tik talantīgi, jo izlaidumā vecāku vokālais ansamblis pārsteidza ar dziesmu, iepriecinot bērnus, skolotājus un visus klātesošos. Izlaidums bija kā mākslas un mūzikas svētki, kurā atmiņas mijās ar savstarpējiem pateicības vārdiem un nākotnes vēlējumiem.

Savu skaistāko zemi Dievs ir atdevis mums. To atcerēties un nekad neaizmirst, lai kur dzīves ceļi Jūs aizvestu – vēlot absolventiem – skolas direktore Vita Ervalde