| |

Jaunais mācību gads mūzikas un mākslas skolā

Ir pagājis vasaras brīvlaiks, kurš par divām dienām bijis garāks nekā citus gadus. Taču arī brīvlaikā notikušas dažādas aktivitātes. Jūnijā mākslas nodaļas audzēkņi 2 nedēļas turpināja darbu mācību praksē, apmeklēja interesantākās vietas Skrīveros, Jumpravā un Lēdmanē, ieguva pieredzi Jumpravas un Skrīveru mūzikas un mākslas skolās. Jūlijā trīs mūzikas nodaļas audzēkņi: Megija Augustāne, Henrijs Augšpuls un Ernests Valts Circenis piedalījās starptautiskajā mūziķu nometnē Salacgrīvā, apmeklējot meistarklases pie ārvalstu pedagogiem. Augustā Ogres novada svētkos tika prezentēti mākslas nodaļas apkopotie materiāli par novadniekiem – ievērojamākajiem mūziķiem un māksliniekiem.

Bet klāt jau arī rudens. Uzsākot jauno 2012./2013. mācību gadu 3.septembrī, bija liels prieks atkal satikt skolotājus, audzēkņus un viņu vecākus. Šo mācību gadu skolā uzsāk 107 profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņi – 59 mūzikas un 48 mākslas nodaļā, kā arī 22 audzēkņi interešu izglītības programmās. Skolā mācīsies ne tikai audzēkņi no Madlienas, bet arī no Ķeipenes, Taurupes, Meņģeles, Mazozolu, Zaubes, Lauberes, Lēdmanes, Krapes un Suntažu pagastiem. Pavasarī skolu absolvēja 16 audzēkņi, taču no jauna uzņemti 32 audzēkņi profesionālās ievirzes izglītības programmās. Uzskatu, ka skolu pozitīvi raksturo tendence, ka skolā stājas jau esošo audzēkņu jaunākie brāļi un māsas. Dāvinot burtnīcu un zīmuli, vēlējām būt zinātkāriem, vēlēties apgūt ko jaunu un sajust prieku par uzzināto, saprasto, saklausīto un iemācīto. Pēdējo klašu audzēkņiem novēlējām vēl pēdējā gadā uzzināt nezināmo, saprast nesaprasto, un, lai radošs pacēlums pavadītu noslēguma eksāmenos pavasarī.

Vecākiem vēlējām ar lielu ieinteresētību sekot līdzi sava bērna izaugsmei un priecāties par katru jaunu iemācītu noti, dziesmiņu, skaņdarbu vai uzzīmētu zīmējumu un izveidotu darbiņu.

Atbilstoši Skolas Noteikumiem par audzēkņu darba stimulēšanu un apbalvošanu, svētku reizē pasniedzām Atzinības rakstus tiem audzēkņiem, kuri iepriekšējā mācību gadā mācījušies labi un teicami, piedalījušies skolas un ārpusskolas pasākumos, kā arī izsniedzām Pateicību viņu vecākiem par apzinīgu un godprātīgu savu bērnu audzināšanu.

Skola nevar pastāvēt, ja tajā nestrādātu zinoši, profesionāli, radoši un jauki skolotāji. Skolā strādās 16 šādi skolotāji un 4 tehniskie darbinieki. Šogad skolotāju kolektīvam pievienojusies jauna vijoļspēles skolotāja Aija Sūna.

Skolotājiem un darbiniekiem vēlējām strādāt ne tikai ar bērniem, bet ar prieku.

Arī Ogres novada Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš sveica audzēkņus, viņu vecākus un pedagogus.

Uzsākot jauno mācību gadu, arī šogad bijām sarūpējuši kādu muzikālu pārsteigumu. Šie instrumenti vēl nekad Madlienā nebija skanējuši šādā veidā. Bet, tā kā ir pirmā mācību diena, ir vajadzīgs arī pirmais zvans. Ar lielu uzmanību un sajūsmu visi klausījās koncertu Jelgavas Bērnu un Jauniešu centra “Junda” zvanu ansambļa “Accelerando” Agritas Locas vadībā.

Brīnišķīgi iezvanītais mācību gads ir sācies, atliek novēlēt, lai labas sekmes mācībās, veiksme un panākumi konkursos!

Direktore Vita Ervalde