| |

1. septembris mūzikas un mākslas skolā

Par to, ka vasara ir pagājusi liecina ne tikai kalendārs ar skaistu, zīmīgu un aicinošu datumu „1.septembris”, bet arī daba ar krāšņajām dālijām, asterēm, gladiolām, skumjajām lietus lāsēm un rudenīgo vēju. Daba ir īstais mākslinieks un komponists. Mums tikai jāiemācās saskatīt un saklausīt, ko tā radījusi. Nav skaistāku krāsu kā saulrietā, rudens ziedu un lapu krāšņumā. Kas vēl tā prot radīt noskaņu, kā rudenīgā vēja dziesma? Ja smelsimies dabas skaistumā, izdzīvosim sevī radušās noskaņas un emocijas, tad arī paši spēsim radīt ko skaistu, nebijušu gan mūzikā, gan mākslā.

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā 1. septembrī tikāmies pedagogi, audzēkņi un vecāki, lai uzsāktu 2011./2012.mācību gadu. Savā apsveikuma runā, uzsverot skolas nozīmi bērnu talantu pilnveidošanā un ar daudz laba vēlējumiem, mūs sveica Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš. Svinīgajā mācību gada iesākumā sveicam 31 audzēkni ar Atzinības rakstu par nopelniem iepriekšējā mācību gadā – par labām un teicamām sekmēm mācībās un radošo darbību, kā arī pasniedzām Pateicību šo audzēkņu vecākiem. Ja visos koncertos parasti muzicējam paši, tad 1. septembrī ir tradīcija, ka uzaicinām profesionālus mūziķus koncertēt pie sevis. Šogad mūsu svinīgo pasākumu kuplināja brīnišķīgs kameransamblis – vijolniece Viktorija Ivanova, nu jau bijusī mūsu skolas skolotāja, klarnetists Rūdolfs Putāns, kuru daudzi pazīst arī kā klavieru skaņotāju un koncertmeistare Gunta Trasūne. Starp daudziem populāriem skaņdarbiem audzēkņiem bija iespēja dzirdēt komponistes Vinetas Līces skaņdarbu „Monologs melanholiskā noskaņā”. Ar šo mācību gadu komponiste Vineta Līce ir mūsu skolas mūzikas teorijas priekšmetu skolotāja. Darbu mūsu skolā uzsāk arī vijolniece Katrīna Eglona un kora diriģente Ineta Balode. Šogad mācības 1.klasē uzsāks 8 audzēkņi mākslas nodaļā un 6 audzēkņi mūzikas nodaļā. Pavisam kopā profesionālās ievirzes izglītības programmas apgūs 101 audzēknis. Interešu izglītības programmas apgūs 22 audzēkņi. Šie skaitļi ir uz 1.septembri, taču joprojām vēl turpinām uzņemt audzēkņus gan profesionālās ievirzes izglītības programmās „Vizuāli plastiskā māksla”, „Mūzika”, apgūstot kāda instrumenta spēli – flautu, saksofonu, klavieres, akordeonu un vijoli, gan interešu izglītības programmās „Studija”, „Mazā mākslas skoliņa” un „Mazā mūzikas skoliņa”, jo rudens ir tas laiks, kad bērni un vecāki izvēlas ar ko bērnam saturīgi un izglītojoši aizpildīt brīvo laiku un kā attīstīt viņa talantus.

Par to, cik konkursos piedalījāmies iepriekšējā mācību gadā un kādi bija rezultāti, esam jau informējuši avīzē „Madlienas Vēstis”. Taču daži konkursi norisinājās, vai tika vērtēti vasarā. Arī par šo konkursu rezultātiem ir milzīgs prieks un lepnums. Mēs sveicām Tinci Mūrnieci par iegūto 3.vietu 5.starptautiskajā bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursā „Saules krasts – Atklājums”, kā arī Alisi Dātavu par iegūto Atzinību šajā konkursā. Viņu skolotāja – Vineta Kazeka. Mūsu skolas audzēkņi saņēmuši Pateicību par dalību 2. starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā „Dzīvnieki manā zemē”. Paldies skolotājām Skaidrītei Krīgerei un Intai Putniņai Cīrulei. Vasaras prakses laikā skolotājas Edītes Lases vadībā 1. klases un 4.klases audzēkņi veidoja lielus tekstilmākslas darbus, ar kuriem piedalījās Rīgas 810.gadu jubilejas ietvaros rīkotajā izstādē festivālā „Rīgas tekstilmozaīka 2011”. 1.klases 9 audzēkņi pinuma tehnikā izveidoja darbu ar nosaukumu „Melna čūska miltus mala vidū jūras uz akmeņa”, bet 4. klases 7 audzēkņi šablonu mozaīkā veidoja darbu „Pie jūras zeme mana”. Arī pati skolotāja šajā izstādē, kurā bija jūras tēma, piedalījās ar darbu „Krīt saule jūrā zvīļā”, kas radīts šenila (fr. val. šenile – kāpurs, pūkains, samtains) tehnikā. Par šiem darbiem saņemtas brīnišķīgas atsauksmes. Arī Jūs šo izstāžu darbus varat aplūkot mūsu skolas zālē un vestibilos.

Mācību gads ir iesācies cerīgi un daudzsološi. Atliek novēlēt visiem prieku – lai audzēkņi ar prieku uz skolu ietu un vakarā uz māju skrietu. Skolotājiem novēlu, lai visas labās ieceres īstenojas un darbā Jūs rastu savu prieku, bet vecākiem novēlu pacietību, izpratni, mīlestību savus bērnus audzinot un prieku par viņu sasniegumiem. Lai mums visiem kopā saskanīgs, krāsains, radošs un veiksmīgs jaunais mācību gads!

Skolas direktore Vita Ervalde